Aktualne novice

EU Komisija: Slovenija pri ravnanju z odpadki med slabšimi v EU

dodano: 25.1.2011

ETC, Umanotera; STA, 20.1., 21.1.2011

Slovenija bo morala še veliko storiti pri zmanjševanju in recikliranju odpadkov, da bo postala prava "družba recikliranja", izhaja iz poročila Evropske komisije. V Sloveniji po podatkih komisije na odlagališčih še vedno pristane skoraj 80 odstotkov odpadkov, medtem ko je povprečje v uniji okoli 40 odstotkov. Delež recikliranih odpadkov v Sloveniji sicer hitro narašča, vendar še vedno znaša le okoli 12 odstotkov.Slovenija je tudi med šestimi državami, v katerih se je delež deponiranih odpadkov med letoma 1995 in 2007 celo povečal. 

Minister za okolje in prostor Roko Žarnić je v odzivu na poročilo komisije pojasnil, da je ministrstvo pripravilo štiri podzakonske akte (prva dva sta že v javni obravnavi): uredbo o ravnanju s komunalnimi odpadki, spremembe uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter operativni program, ki navaja cilje in zahteve dveh evropskih direktiv.

Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki po besedah direktorice direktorata za okolje Barbare Avčin Tržan ureja zbiranje, obdelavo in odlaganje odpadkov. V skladu s tem med drugim na novo določa, da bodo morali papir, kovine, plastične materiale in kuhinjsko embalažo ločeno zbirati vse javne ustanove in podjetja, česar do zdaj ni bilo. Prav tako bodo morali izvajalci javnih služb (komunalne službe) enkrat na leto pozvati šole, vrtce in druge javne zavode k zbiralnim akcijam, in nato zbrane ločene odpadke tudi brezplačno odpeljati. Avčin Tržanova je izpostavila tudi okoljske cilje uredbe. Za vsako statistično regijo bo namreč zdaj predpisan delež ločeno zbranih frakcij. Če se izvajalci tega ne bodo držali, bodo lahko izgubili odločbo, da so zbiralci komunalnih odpadkov.

Spremembe in dopolnitve uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih določajo mejne vrednosti emisij snovi v okolje zaradi odlaganja odpadkov, obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje. Spremenjena uredba določa tudi pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in zbiranjem odlagališč ter ravnanja po njihovem zaprtju.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja po besedah generalnega direktorja direktorata za javne službe in investicije Bojana Dejaka nadgrajuje obstoječi pravilnik. Uredba prenaša del odgovornosti na občine in je podlaga za kazenske sankcije.

Četrti podzakonski akt, operativni program, bo šel v javno obravnavo čez okoli teden dni, je pojasnil minister. Vsi omenjeni dokumenti po Žarnićevih besedah dokazujejo, da ministrstvo dela vestno.

Poročilo Evropske komisije najdete na http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm Ključne besede:
recikliranje, odpadki, odlagališča, komunalni odpadki, emisije

 

Sorodne novice:

0,015625<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine:

Bi radi brali novice v tiskani obliki?

Finančna sredstva nam ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR

Prejemnik: Društvo Ognjič, Planina na Pohorju 44, 3214 Zreče
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: SI 00 in datum plačila (npr.: 23092019)
 
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 9 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.

Prispevek za obveščanje lahko uredite tudi s pomočjo e-nakazila na strani shop.zazdravje.net.
 
POMEMBNO:
Vaš naslov je razviden ob izvedenem nakazilu prispevka, zato ga ni potrebno pošiljati po elektronski pošti, javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije položnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
 plačnik ne bo tudi prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic),
 ima plačnik v naslovu šumnike (ti se na izpisku ne izpišejo). 

V tem primeru nam točne podatke, komu in kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov društva ali po elektronski pošti na posljite.novice@gmail.com ali nas pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
 
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.