Aktualne novice

EU Komisija: Slovenija pri ravnanju z odpadki med slabšimi v EU

dodano: 25.1.2011

ETC, Umanotera; STA, 20.1., 21.1.2011

Slovenija bo morala še veliko storiti pri zmanjševanju in recikliranju odpadkov, da bo postala prava "družba recikliranja", izhaja iz poročila Evropske komisije. V Sloveniji po podatkih komisije na odlagališčih še vedno pristane skoraj 80 odstotkov odpadkov, medtem ko je povprečje v uniji okoli 40 odstotkov. Delež recikliranih odpadkov v Sloveniji sicer hitro narašča, vendar še vedno znaša le okoli 12 odstotkov.Slovenija je tudi med šestimi državami, v katerih se je delež deponiranih odpadkov med letoma 1995 in 2007 celo povečal. 

Minister za okolje in prostor Roko Žarnić je v odzivu na poročilo komisije pojasnil, da je ministrstvo pripravilo štiri podzakonske akte (prva dva sta že v javni obravnavi): uredbo o ravnanju s komunalnimi odpadki, spremembe uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter operativni program, ki navaja cilje in zahteve dveh evropskih direktiv.

Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki po besedah direktorice direktorata za okolje Barbare Avčin Tržan ureja zbiranje, obdelavo in odlaganje odpadkov. V skladu s tem med drugim na novo določa, da bodo morali papir, kovine, plastične materiale in kuhinjsko embalažo ločeno zbirati vse javne ustanove in podjetja, česar do zdaj ni bilo. Prav tako bodo morali izvajalci javnih služb (komunalne službe) enkrat na leto pozvati šole, vrtce in druge javne zavode k zbiralnim akcijam, in nato zbrane ločene odpadke tudi brezplačno odpeljati. Avčin Tržanova je izpostavila tudi okoljske cilje uredbe. Za vsako statistično regijo bo namreč zdaj predpisan delež ločeno zbranih frakcij. Če se izvajalci tega ne bodo držali, bodo lahko izgubili odločbo, da so zbiralci komunalnih odpadkov.

Spremembe in dopolnitve uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih določajo mejne vrednosti emisij snovi v okolje zaradi odlaganja odpadkov, obvezna ravnanja in druge pogoje za odlaganje. Spremenjena uredba določa tudi pogoje in ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in zbiranjem odlagališč ter ravnanja po njihovem zaprtju.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja po besedah generalnega direktorja direktorata za javne službe in investicije Bojana Dejaka nadgrajuje obstoječi pravilnik. Uredba prenaša del odgovornosti na občine in je podlaga za kazenske sankcije.

Četrti podzakonski akt, operativni program, bo šel v javno obravnavo čez okoli teden dni, je pojasnil minister. Vsi omenjeni dokumenti po Žarnićevih besedah dokazujejo, da ministrstvo dela vestno.

Poročilo Evropske komisije najdete na http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm Ključne besede:
recikliranje, odpadki, odlagališča, komunalni odpadki, emisije

 

Sorodne novice:

0,015625<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: