Aktualne novice

Trajnostni razvoj in družbena odgovornost

dodano: 8.9.2011

Umanotera (septembrske novice Skupaj za zdravje človeka in narave)

Energetske in prometne rešitve bodo še kako zaznamovale našo prihodnost.

Umanotera je tudi v letu 2011 usklajevala projekt Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj, v katerem dejavnosti izvaja še pet okoljskih nevladnih organizacij: Focus, Inštitut za trajnostni razvoj, Cipra Slovenija, Pravno informacijski center nevladnih organizacij PIC in Društvo Ekologi brez meja. Pomemben projekt Umanotere ostajajo tudi Krilca, darila s čarobno močjo.

Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj je nadaljevanje projekta, ki je že potekal v letih 2009 in 2010. Takrat je bila vzpostavljena mreža slovenskih okoljskih nevladnih organizacij, ki se neprestano širi; trenutno je vanjo včlanjenih že 39 organizacij. Projekt pomembno prispeva k oblikovanju bolj kakovostnih, predvsem pa trajnostno naravnanih javnih politik. 

V okviru Plana B za Slovenijo so se v letu 2011 ukvarjali s številnimi temami, najbolj odmevna je bila energetika. Članice delovne skupine za energetiko mreže Plana B za Slovenijo so bile zelo kritične do ključnega dokumenta, ki bo opredelil energetsko prihodnost države – osnutka Nacionalnega energetskega programa (NEP). Prepričane so namreč, da je treba prednostna področja NEP – učinkovito rabo energije, obnovljive vire energije in pametna omrežja – zastaviti bistveno bolj ambiciozno in radikalno. 

Druga pereča tema je mobilnost. Po naročilu družbe DARS je bila namreč že leta 2009 izdelana študija, ki načrtuje razširitev ljubljanskega avtocestnega obroča na šest do deset pasov. Gre za velik državni projekt, vendar je bila študija doslej predstavljena le v ozki strokovni javnosti. Okoljske organizacije so opozorile na nesprejemljivost tega početja. Koalicija za trajnostno prometno politiko je tako v okviru Plana B za Slovenijo pozvala odločevalce, naj prekinejo vlaganja v ceste in spodbujanje rabe osebnega avtomobila, ter predlagala ukrepe, s katerimi bi se lahko ljubljanska regija približala ciljem trajnostne mobilnosti in povečanju kakovosti bivanja. 

Članice mreže Plana B za Slovenijo so med drugim s svojimi pripombami in predlogi dejavno sodelovale tudi v procesu priprave t.i. podnebne zakonodaje – Strategije za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo in Zakona o podnebnih spremembah. Slovenija naj bi še letos začela s pripravo nove Strategije razvoja 2013–2020, zato so v mreži Plana B na dveh razvojnih forumih, posvečenih novi strategiji, oblikovali nastavke za »alternativno razvojno vizijo«. Prav tako so se članice mreže posvečale predlogom predpisov na področju odpadkov ter pregledale nabor predlogov ravnanja z odpadki in divjimi odlagališči.

Poleg Plana B za Slovenijo Umanotera vodi in izvaja še mnoge druge projekte, tudi v 2011 je, na primer, pripravila katalog družbeno odgovornih in trajnostnih daril, imenovan Krilca, darila s čarobno močjo. Namen Krilc je omogočiti stalne denarne prilive izbranim družbeno odgovornim projektom v Sloveniji, državah nekdanje Jugoslavije in državah v razvoju. Obdarovanec prejme lično oblikovano čestitko z originalno ilustracijo, darovani denar pa gre v celoti za enega izmed dobrih namenov, ki si ga seveda izberemo sami. »Krilca so darila, ki obdarujejo trikrat: osebo, ki obdaruje, osebo, ki smo ji darilo namenili, in osebo, ki s pomočjo Krilc prejme tisto, kar zares potrebuje,« pravi vodja projekta Gaja Brecelj. 

0,03125<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine:

Bi radi brali novice v tiskani obliki?

Finančna sredstva nam ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR

Prejemnik: Društvo Ognjič, Planina na Pohorju 44, 3214 Zreče
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: SI 00 in datum plačila (npr.: 23092019)
 
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 9 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.

Prispevek za obveščanje lahko uredite tudi s pomočjo e-nakazila na strani shop.zazdravje.net.
 
POMEMBNO:
Vaš naslov je razviden ob izvedenem nakazilu prispevka, zato ga ni potrebno pošiljati po elektronski pošti, javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije položnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
 plačnik ne bo tudi prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic),
 ima plačnik v naslovu šumnike (ti se na izpisku ne izpišejo). 

V tem primeru nam točne podatke, komu in kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov društva ali po elektronski pošti na posljite.novice@gmail.com ali nas pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
 
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.