Aktualne novice

Ni varnih doz pesticidov!

dodano: 12.1.2008

Anton Komat (januarske novice Skupaj za zdravje človeka in narave)


Xenoestrogeni (hormonski disruptorji) niso klasični strupi, niti niso tipične kancerogene snovi. Ne delujejo namreč po linearni logiki prevladujočega eksperimentalnega protokola, ki pravi, da večja doza strupa povzroča sorazmerno večji učinek. Delujejo ravno obratno, največji učinek imajo pri koncentracijah, ki so pogosto na sami meji detekcije sodobne analitske kemije. Zanje torej ni varnih doz.

Proučevanje učinkov xenoestrogenov zahteva uporabo nedeterminističnih eksperimentalnih protokolov, t. i. verjetnostnih modelov (proba-bilistic models), ki bodo v EU standardizirani.
Med xenoestrogene spadajo: številni zelo obstojni pesticidi - POPs (DDT, aldrin, klordan, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex in toxafen), industrijske kemikalije (heksaklorbenzen, PCB-ji) in stranski produkti (dioksini, furani).

Meritve so pokazale, da v prehranjevalni verigi zaradi procesov biomagnifikacije in biokoncentracije koncentracije xenoestrogenov v organizmih dosegajo tudi več deset milijonkratne vrednosti. Ti strupi se torej nahajajo predvsem v živih bitjih in se z njimi širijo skozi biosfero v prostoru in času. Zaradi teh lastnosti se lahko pojavijo kjerkoli in kadarkoli, in to v kakršnihkoli koncentracijah. V Sloveniji imamo danes registriranih kar 5 pesticidov, ki imajo xenoestrogenske učinke. To so fungicidi (tiram, cineb in vinklozolin) in herbicidi (linuron, alaklor).

Največji problem je atrazin, ki je kontaminiral že 75 % podtalnice, glavnega vira pitne vode. Problem atrazina je še vedno prisoten, saj ga zaradi nizke cene na črno uvažajo iz sosednje Hrvaške in Madžarske. Še vedno pa je evidentna ogroženost s PCB-ji (Krupa).

Xenoestrogeni so neposredno mutagene in genotoksične snovi. Posredno pa sprožajo kongenitalne malformacije in rakava obolenja. Xenoestrogeni motijo hormonska sporočila in hormonske negativne povratne zveze, zato njihov vdor povzroča poškodbe zarodkov in nižjo ekspresijo maskulinizacije. Že najmanjše količine xenoestrogenov dolgoročno povzročajo oligospermijo (sterilnost) in znižano produkcijo testosterona.
Če vemo, da je v zadnjih 50-ih letih število spermijev moške populacije padlo za 50 %, potem se je za polovico znižal tudi nivo testosterona. S tem pa se je v centru udara xenoestrogenov znašel moški in družbena ekspresija njegovega libida. Končna posledica je feminizacija moških oz. njihova postopna eunuhoidizacija (kemično kastriranje). Količina testosterona definira presežek libida, ki gre v kulturno in civilizacijsko reprodukcijo, ta pa da vzgon mentalni energiji in ustvarjalnosti, novim idejam in odgovornemu delu.

Zaradi katastrofalnega padca testosterona imamo danes anomijo, razpad vrednot in dezintegracijo družbe, razrvanost medčloveških odnosov, popolno resignacijo in vulgarno ritualizacijo, brezglavo porabništvo in uničevanje okolja, brezciljni hedonizem in pomanjkanje družbene solidarnosti. Večina tradicionalnih moških vrednot je v razsulu. V sodobnem moškem polu družbe vse bolj prevladuje brezciljna patija, brezvoljna vodljivost, nezainteresiranost in nemotiviranost za karkoli, krotka pridnost in nekritična ubogljivost, vse manj je zdrave agresivnosti in aktivnega zanimanja za ženski spol, mladi moški se vse bolj feminizirajo v modnih trendih in tudi v svoji fizični podobi (sekundarni spolni znaki).

Če komplementiramo oba spola, se nam nenadoma pokaže slika družbe, v kateri je žensko napredovanje na vseh področjih družbenih aktivnosti le kompenzacija družbenega umika moških na celi fronti, torej ženske vstopajo v izpraznjeni družbeni prostor. Dramatične družbene posledice kronične izpostavljenosti nizkim koncentracijam xenoestrogenov načenjajo same temelje naše civilizacije.

Prepričan sem, da vsi pedagogi pri svojem praktičnem vsakodnevnem delu in tudi kot aktivni posamezniki naše družbe opažate, da je z moškim spolom nekaj hudo narobe. Ob tem skupaj spoznavamo grenko resnico, da se je naša zapravljena prihodnost že začela.<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine:

Bi radi brali novice v tiskani obliki?

Finančna sredstva nam ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR

Prejemnik: Društvo Ognjič, Planina na Pohorju 44, 3214 Zreče
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: SI 00 in datum plačila (npr.: 23092019)
 
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 9 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.

Prispevek za obveščanje lahko uredite tudi s pomočjo e-nakazila na strani shop.zazdravje.net.
 
POMEMBNO:
Vaš naslov je razviden ob izvedenem nakazilu prispevka, zato ga ni potrebno pošiljati po elektronski pošti, javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije položnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
 plačnik ne bo tudi prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic),
 ima plačnik v naslovu šumnike (ti se na izpisku ne izpišejo). 

V tem primeru nam točne podatke, komu in kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov društva ali po elektronski pošti na posljite.novice@gmail.com ali nas pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
 
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.