Aktualne novice

Čezatlantska trgovinska pogajanja so resna grožnja varnosti hrane in kmetijstva v EU

dodano: 29.10.2013

Inštitut za trajnostni razvoj, Ljubljana, 10.10.2013

Evropska komisija je pred par dnevi sporočila, da so ZDA zaradi izpada proračunskega financiranja začasno prekinile nedavno začeta pogajanja o čezatlantskem trgovinskem sporazumu z EU. Kot kaže, pa bi bilo za evropske državljane bolje, da bi jih kar ustavili – če se bodo namreč odvijala v smer, za katero si prizadevajo ZDA.

Kot je znano, si ameriška administracija, ki jo vodijo interesi njenih podjetij, varnost hrane in kmetijstvo predstavlja precej drugače, kot si želijo osveščeni ameriški potrošniki. Njena stališča so v mnogih zadevah tudi popolnoma nasprotna od stališč Evropejcev – če omenimo le gensko spremenjeno hrano, živilske dodatke in kemikalije ter hormone v živalski krmi. Kot kaže analiza dosedanjih pogajanj, ki so jo pripravili Friends of the Earth Europe in IATP,
je zaskrbljenost še kako upravičena.

Zato obe organizaciji pozivata Evropsko komisijo, Evropski parlament, države članice EU in ameriško vlado, da na prvo mesto postavijo prednost interesov ljudi in okolja. Zato naj se ne pogajajo o zadevah, ki ogrožajo demokracijo, varnost ali okoljsko blaginjo. Mislijo na temeljne predpise EU, npr. načelo »onesnaževalec plača« in previdnostno načelo, ki sta zapisana v Pogodbi o delovanju Evropske unije in v drugih mednarodnih pogodbah. 

Organizaciji nasprotujeta vsakršnim poskusom deregulacije industrijskega onesnaževanja, zmanjšanju standardov za varnost ali za proizvode, ali omejevanju bodoče zakonodaje za zavarovanje ljudi ali okolja. Konkretno poudarjata, da trgovinska pogajanja ne smejo:
- vključevati mehanizma za reševanje sporov med vlagateljem in državo, ki bi podjetjem dala nove pravice, da tožijo vlade zaradi zakonov, ki varujejo javno zdravje in okolje;
- uvajati novih zavez o "sanitarnih in fitosanitarnih" ukrepih - torej na vseh področjih, ki se nanašajo na varnost hrane, živali ali rastlin;
- oblikovati pravil, ki bi omejevala lokalno odločanje o javnih naročilih, zlasti glede programov »od kmetije do šole«in drugih lokalnih prizadevanj za izboljšanje prehranskih sistemov;
- zavirati zakonov o označevanju, ki potrošnikom zagotavljajo boljše informacije o njihovi hrani.

Friends of the Earth Europe in IATP (Institute for Agriculture and Trade Policy) zato pozivata EU in ZDA k pravemu trgovinskemu dogovoru, ki bo gradil boljšo prihodnost za ljudi in ves planet tako, da bo v podporo lokalnim prehranskim sistemom, ekološkemu kmetovanju in vitalnim podeželskim skupnostim. Tak dogovor naj stremi k:
- oblikovanju novih ekonomij in izboljšanju življenja državljanov: zavarovati bi moral lokalne prehranske gospodarske sisteme in jim nuditi podporo, razvijati kakovost, smiselna in stabilna delovna mesta v kmetijskem in živilskem sektorju;
- izboljšanju življenja za prihodnje generacije: opredeliti najboljšo okoljsko in družbeno prakso kot podlago za skupne minimalne standarde za hrano in kmetijstvo, opuščanje okolju škodljivih subvencij ter zmanjšanje porabe virov in za podnebje škodljivih izpustov iz kmetijstva v EU in ZDA na trajnostno in pravično raven;
- spodbujanju pogojev trgovanja v korist ljudi in okolja: osrednja v sporazumu bi morala biti interes državljanov in okolja, ne pa lastni interesi vlagateljev in multinacionalk;
- vzpostavljanju preglednosti in odgovornosti: javnost in organizacije civilne družbe morajo imeti možnost slediti razpravam in dogovorom ter se odzivati nanje; vlagatelji in podjetja pa morajo odgovarjati za svoje vplive na ljudi in okolje .

Organizaciji opozarjata, da na kocki ni nič manj kot prihodnost naše hrane, kmetij in okolja.

Na Inštitutu za trajnostni razvoj ob tem pozivamo slovensko kmetijsko in okoljsko ministrstvo, naj poskrbi, da se bo tudi Slovenija oziroma slovenska vlada ostro postavila v bran prednostnim temam, ki jih zagovarja: samooskrbnosti in razvoju lokalnih gospodarstev ter varnosti hrane in trajnostnemu razvoju podeželja. Enako pozivamo tudi slovenske člane Evropskega parlamenta. Nesprejemljivo je, da bi se bila Evropska komisija v zameno za karkoli drugega pripravljena pogajati o hrani in kmetijstvu na način, ki bi bil v nasprotju z interesi in pričakovanji evropskih – in slovenskih – državljanov.

Več informacij:
Inštitut za trajnostni razvoj, anamarija.slabe@itr.si / 041 725 991 in analiza FOE in IATP: EU-US trade deal: A bumper crop for ‘big food’? na: http://www.foeeurope.org/sites/default/files/foee_iatp_factsheet_ttip_food_oct13.pdf

0,0625<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine:

Bi radi brali novice v tiskani obliki?

Finančna sredstva nam ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR

Prejemnik: Društvo Ognjič, Planina na Pohorju 44, 3214 Zreče
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: SI 00 in datum plačila (npr.: 23092019)
 
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 9 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.

Prispevek za obveščanje lahko uredite tudi s pomočjo e-nakazila na strani shop.zazdravje.net.
 
POMEMBNO:
Vaš naslov je razviden ob izvedenem nakazilu prispevka, zato ga ni potrebno pošiljati po elektronski pošti, javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije položnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
 plačnik ne bo tudi prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic),
 ima plačnik v naslovu šumnike (ti se na izpisku ne izpišejo). 

V tem primeru nam točne podatke, komu in kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov društva ali po elektronski pošti na posljite.novice@gmail.com ali nas pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
 
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.