Aktualne novice

Biogoriva: Evropski ministri morajo zavoljo podnebja in prehranske varnosti izbrati pravo pot

dodano: 11.12.2013

Okoljski center, 10. december 2013, Ljubljana

12. decembra bodo pristojni ministri v Bruslju glasovali o reformah na področju EU politik o biogorivih, ki jih je predlagala Evropska komisija. Reforme politik na področju biogoriv so nastale z namenom, da bi zmanjšali okoljske in socialne vplive EU zahtev, ki so zapisane v Direktivi o obnovljivih virih energije in Direktivi o kakovosti goriv. Zaradi pritiskov industrije
in kmetijskega lobija so ministri EU precej oslabili prvoten predlog Komisije.

Najbolj sporne točke predloga in nacionalna stališča
Evropske in slovenske NVO smo pregledale stališča nekaterih držav glede najbolj spornih točk predloga. Izpostavljamo države, ki imajo do določenih točk okoljsko nevzdržna stališča in pohvalimo države, ki so se zavzele za bolj ambiciozne cilje zapisane v predlogu.


1. OMEJITEV BIOGORIV NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Svet EU ima namen oslabiti predlog Komisije omejitve deleža hrane za biogoriva iz 5 na 7 %. Sliši se malo, a ta dva procenta pomenita hrano za 69 milijonov ljudi, pomenita 646 milijon ton več CO2 v atmosferi, kar je isto, kot da bi na evropske ceste dodali 29 milijonov novih
avtomobilov.
Grajamo: Poljsko, Madžarsko, Slovaško, Češko, Španijo, Romunijo,Portugalsko in Francijo
Pohvala za: Dansko, Nizozemsko, Luksemburg, Belgijo, Italijo

Naša zahteva: Jasno določena zgornja meja deleža biogoriv iz poljščin, na ravni današnje porabe ali še nižja.

2. OSLABITEV 20 % CILJA OVE
Kar nekaj vlad držav članic je izkazalo podporo razvoju biogoriv novih generacij, ki nastanejo iz odpadkov. A tudi za ta biogoriva so potrebni trajnostni kriteriji.
Grajamo: Veliko Britanijo
Pohvala za: Belgijo, Dansko, Nizozemsko

Naša zahteva: Ohraniti cilj 20 % za obnovljive vire energije.Zagotoviti, da je biogorivo iz odpadkov trajnostno pridelano.

3. UPOŠTEVANJE ILUC FAKTORJEV
V nasprotju z EU parlamentom, Svet zavrača robustno in uniformirano izračunavanje emisij ILUC, ki temeljijo na najboljših dosegljivih znanstvenih dokazih. Do sedaj so te emisije poročale države članice, po novem pa bo EU naredila zgolj oceno teh emisij, kar bo prekrilo
dejanske emisije. Prekrivanje dejanskih eksternih stroškov biogoriv je voda na mlin tistim, ki želijo ohraniti podobo "okolju prijaznih" biogoriv.
Grajamo: Francijo, Španijo
Pohvala za: Nizozemsko, Dansko, Belgijo, Veliko Britanijo

Naša zahteva: Upoštevanje ILUC faktorjev v obeh direktivah, Direktivi o kakovosti goriv in Direktivi o obnovljivih virih energije. Upoštevanje vseh emisij ILUC. Podpiramo le tista biogoriva, ki pomembno zmanjšujejo emisije CO2 in ne tekmujejo za zemljišča s hrano.

Zaključek

Ta četrtek, 12.12.2013, bodo pristojni ministri (v Sloveniji minister Dejan Židan) glasovali po lastni presoji in vesti. Pozivamo jih, da izkoristijo to priložnost in enkrat za vselej "popravijo" slabe politike na področju biogoriv.

Osnova nacionalnih strategij pri dekarbonizaciji transporta naj bodo inovativne energetsko učinkovite tehnologije; trajnostna mobilnost, zmanjšanje rabe energije, elektrifikacija iz obnovljivih virov ter manjše količine trajnostno pridelanih, naprednih biogoriv.

Po glasovanju 12.12. bo stališče sveta posredovano EU parlamentu v drugo branje, kar se bo zgodilo v prvi četrtini 2014 ali kmalu po volitvah v EU parlament (maja 2014).

Več:Ključne besede:
biogoriva, obnovljivi viri energije, strategija

 

Sorodne novice:

0,359375<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine:

Bi radi brali novice v tiskani obliki?

Finančna sredstva nam ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR

Prejemnik: Društvo Ognjič, Planina na Pohorju 44, 3214 Zreče
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: SI 00 in datum plačila (npr.: 23092019)
 
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 9 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.

Prispevek za obveščanje lahko uredite tudi s pomočjo e-nakazila na strani shop.zazdravje.net.
 
POMEMBNO:
Vaš naslov je razviden ob izvedenem nakazilu prispevka, zato ga ni potrebno pošiljati po elektronski pošti, javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije položnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
 plačnik ne bo tudi prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic),
 ima plačnik v naslovu šumnike (ti se na izpisku ne izpišejo). 

V tem primeru nam točne podatke, komu in kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov društva ali po elektronski pošti na posljite.novice@gmail.com ali nas pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
 
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.