Aktualne novice

Zasebno prilaščanje narave

dodano: 20.3.2014

marčevske novice 2014 SZZČN

Vseevropsko nasprotovanje patentu na papriko podjetja Syngenta 

3. februarja 2014 je široka koalicija, ki jo sestavlja 34 nevladnih organizacij ter organizacij kmetov in rejskih organizacij iz 27 evropskih držav, tudi iz Slovenije, vložila ugovor na patent na papriko podjetja Syngenta. Syngenta je patentirala odpornost na žuželke, ki so jo prenesli z divje paprike. 

8. maja 2013 je Evropska patentna organizacija (EPO) odobrila patent (EP2140023) podjetju Syngenta za papriko, odporno na žuželke. Divjo papriko z Jamajke so križali s komercialnimi sortami paprike. Divja rastlina je odporna na različne škodljivce, kar pomeni, da je patentirana odpornost že obstajala v naravi. Ne glede na to dejstvo pa Syngenta zahteva lastništvo nad rastlinami paprike, odpornimi na žuželke, ter njihovimi semeni in plodovi, čeprav so patentirane rastline nastale s konvencionalnim žlahtnjenjem. Takšnih rastlin vsekakor ne bi smeli patentirati v okviru evropskega patentnega prava. Organizacije, ki izpodbijajo patent, zahtevajo njegov preklic. Prvič v zgodovini EPO se je zgodilo, da patentu nasprotuje tako široka opozicija, ki jo sestavljajo vlagatelji iz 26 držav članic Evropske patentne konvencije. To odraža široko nestrinjanje s trenutnimi praksami EPO. 

Maja 2012 je Evropski parlament sprejel resolucijo, ki „poziva EPO, da iz patentiranja izključi proizvode, pridobljene s konvencionalnim žlahtnjenjem, in vse konvencionalne metode žlahtnjenja“. Zadevo lahko spremeni sklep razširjenega sveta EPO, ki lahko vpliva na spremembo prakse podeljevanja patentov za konvencionalne rastline. Preklic patenta na papriko bi bil pomemben prvi korak. Toda da bi dosegli nujno potrebne in trajne spremembe, je potrebna politična odločitev Upravnega sveta EPO. Stanje, ko je rastline možno patentirati, pospešuje sedanji proces koncentracije svetovnega trga semen, v okviru katerega nekaj multinacionalnih korporacij nadzoruje prihodnost naše hrane. Patenti na semena naj bi menda spodbujali k žlahtnjenju novih sort rastlin, vendar pa povzročajo nasprotno: žlahtnitelji ne morejo prosto dostopati do povsem osnovnega materiala za žlahtnjenja rastlin, kot so sorte rastlin in divje rastline. To povzroča zmanjševanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu in zmanjševanje prehranske suverenosti, s tem pa tudi manjšo možnost izbire za potrošnike. 

Več informacij : www.itr.si 
Poročilo Zasebno prilaščanje narave – Syngentin patent na papriko (v angl.), na http://www.evb.ch/en/freepepper.
______________________________________________
Evropski raziskovalci povezujejo neonikotinoide s poškodbami možganov in predlagajo nadaljnje omejevanje njihove uporabe
Decembra 2013 so raziskovalci Evropske agencije za varno hrano (EFSA) priporočali dodatne omejitve za uporabo neonikotinoidov, in sicer zaradi novih spoznanj, ki nakazujejo, da ta kategorija pesticidov „lahko vpliva na razvoj živčnega sistema pri otrocih“. Raziskovalci so se posebej osredotočili na dva pesticida, imidakloprid in acetamiprid. 

Do zdaj so neonikotinoide povezovali zgolj s škodo, ki jo ti povzročajo čebelam, zaradi česar je bila začasno uvedena tudi omejitev uporabe na tri izdelke iz te kategorije. (In zaradi katere proizvajalci tožijo Evropo zaradi izgube dobičkov.)

0,046875<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine:

Bi radi brali novice v tiskani obliki?

Finančna sredstva nam ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR

Prejemnik: Društvo Ognjič, Planina na Pohorju 44, 3214 Zreče
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: SI 00 in datum plačila (npr.: 23092019)
 
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 9 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.

Prispevek za obveščanje lahko uredite tudi s pomočjo e-nakazila na strani shop.zazdravje.net.
 
POMEMBNO:
Vaš naslov je razviden ob izvedenem nakazilu prispevka, zato ga ni potrebno pošiljati po elektronski pošti, javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije položnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
 plačnik ne bo tudi prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic),
 ima plačnik v naslovu šumnike (ti se na izpisku ne izpišejo). 

V tem primeru nam točne podatke, komu in kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov društva ali po elektronski pošti na posljite.novice@gmail.com ali nas pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
 
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.