Aktualne novice

Spremembe zakona o varstvu okolja v vladni obravnavi

dodano: 4.2.2008

Gospodarska zbornica Slovenije

V pripravi oziroma tik pred obravnavo na Vladi RS so spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu okolja, s katerimi se v slovenski pravni red prenašajo zahteve direktive 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, del zahtev direktive pa bo prenesen z dvema podzakonskima aktoma.

Zakon določa, da povzročitelj obremenitve krije stroške izvedbe preprečevalnih in sanacijskih ukrepov v primeru okoljske škode. Kot okoljsko škodo opredeljuje škodo, ki je povzročena zavarovanim vrstam, njihovim habitatom in habitatnim tipom, škodo na vodah in škodo na tleh.

Posebej izpostavljena je odgovornost povzročiteljev obremenitve iz naslednjih dejavnosti:  
- obratovanje naprave ali izvajanje dejavnosti, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje ali potrdilo o vpisu v evidenco,  
- proizvodnja, uporaba, skladiščenje itd. nevarnih snovi ali pripravkov, fitofarmacevtskih sredstev in biocidnih proizvodov,  
- posebna raba vode,  
- ravnanje z rudarskimi odpadki,  
- prevoz nevarnega blaga,  
- delo z gensko spremenjenimi organizmi,  
- čezmejno pošiljanje odpadkov.

Druge spremembe, ki jih prinaša predlog zakona, pa se nanašajo na:  
- emisije toplogrednih plinov (trgovanje z emisijami, skupne naložbe…),  
- okoljevarstveno soglasje,  
- okoljevarstveno dovoljenje in  
- delovanje Ekološkega sklada.

Besedilo zakona, ki naj bi bilo sprejeto po skrajšanem postopku, je dostopno na: http://www.gzs.si/slo/36918
<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine:

Bi radi brali novice v tiskani obliki?

Finančna sredstva nam ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR

Prejemnik: Društvo Ognjič, Planina na Pohorju 44, 3214 Zreče
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: SI 00 in datum plačila (npr.: 23092019)
 
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 9 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.

Prispevek za obveščanje lahko uredite tudi s pomočjo e-nakazila na strani shop.zazdravje.net.
 
POMEMBNO:
Vaš naslov je razviden ob izvedenem nakazilu prispevka, zato ga ni potrebno pošiljati po elektronski pošti, javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije položnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
 plačnik ne bo tudi prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic),
 ima plačnik v naslovu šumnike (ti se na izpisku ne izpišejo). 

V tem primeru nam točne podatke, komu in kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov društva ali po elektronski pošti na posljite.novice@gmail.com ali nas pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
 
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.