Aktualne novice

Klimatske spremembe

dodano: 6.2.2008

Gospodarska zbornica Slovenije

Medtem, ko državljani EU nestrpno čakamo, kakšno prihodnost nam napoveduje zakonodajni podnebno energetski paket, ki ga je na izredni seji Evropskega parlamenta v Bruslju predstavil predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso, je na isti dan v prostorih GZS potekal evropsko-japonski simpozij na temo podnebnih sprememb.

Tako EU kot Japonska sta podpisnici Kjotskega protokola. Vsi se zavedamo, da je skrajni čas za ukrepanje in da bo odlašanje dolgoročno samo zaostrilo problematiko podnebnih sprememb. Vemo tudi, da bodo potrebni ukrepi zahtevali veliko znanja in sredstev za realizacijo ciljev. Tako pri enih kot drugih se pojavlja vprašanje, kako ukrepati, da bi bil učinek čim večji in breme oziroma spremljajoči stroški čim manjši.

Določene energetsko bolj intenzivne panoge kot so proizvodnja cementa, celuloze in papirja ter jeklarstvo bolj občutijo povečanje cen energije, četudi nastanejo kot posledica intenzivnega razvoja Kitajske in Indije. Preprečevanje podnebnih sprememb je svetovni problem, ki se mora reševati s skupnimi prizadevanji vseh držav. EU se je sicer zavezala znižati izpuste toplogrednih plinov za 20 odstotkov do leta 2020 v primerjavi z letom 1990, lahko tudi za 30 odstotkov v primeru širšega mednarodnega sporazuma, povečati delež obnovljivih virov energije na 20 odstotkov do leta 2020 ter dvigniti delež biogoriv v energetski mešanici EU na deset odstotkov.

Podnebno-energetski paket sestavljajo naslednji zakonodajni predlogi: direktiva o shemi trgovanja z izpusti toplogrednih plinov (ETS), odločba o delitvi prispevka med članicami EU za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za sektorje izven ETS, direktiva o obnovljivih virih energije skupaj z delitvijo prispevka med državami članicami za obnovljive vire ter direktiva o zajemanju in shranjevanju ogljikovega dioksida, poleg tega pa še odločba o reviziji kodeksa o državnih pomočeh za okoljske namene.

Za realizacijo postavljenih ciljev nas čaka še zahtevna pot in veliko usklajevanja med državami, tako med razvitimi kot državami v razvoju. Udeleženci simpozija so se strinjali, da so ukrepi za zmanjševanje okoljskih obremenitev tudi velik izziv za gospodarstvo, podjetja bodo v naslednjih letih morala realizirati veliko projektov, kar je izziv za naročnike in izvajalce. Gospodarstvo pričakuje od EU čimprejšnjo konkretizacijo ukrepov, ki bodo vzpodbudili investicije v učinkovito rabo energije in varovanje okolja. Ko bodo ti pogoji izpolnjeni, lahko pričakujemo intenzivnejši cikel, ki bo dal želene rezultate.<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine:

Bi radi brali novice v tiskani obliki?

Finančna sredstva nam ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR

Prejemnik: Društvo Ognjič, Planina na Pohorju 44, 3214 Zreče
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: SI 00 in datum plačila (npr.: 23092019)
 
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 9 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.

Prispevek za obveščanje lahko uredite tudi s pomočjo e-nakazila na strani shop.zazdravje.net.
 
POMEMBNO:
Vaš naslov je razviden ob izvedenem nakazilu prispevka, zato ga ni potrebno pošiljati po elektronski pošti, javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije položnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
 plačnik ne bo tudi prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic),
 ima plačnik v naslovu šumnike (ti se na izpisku ne izpišejo). 

V tem primeru nam točne podatke, komu in kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov društva ali po elektronski pošti na posljite.novice@gmail.com ali nas pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
 
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.