Aktualne novice

Ali bo Evropa pustila pošasti v naš krožnik?

dodano: 11.7.2008

Ljubljana, 10.7.2008

Spoštovani ministri in nacionalni predstavniki v Stalnem odboru za prehransko verigo in
zdravje živali!

ZADEVA: Grožnja 'ničelni toleranci' za neodobrene GSO na bližnjem Stalnem odboru

Pišemo vam, ker smo zelo zaskrbljeni, da bi EU lahko oslabila zakonodajo o GSO, ki je namenjena varovanju človeškega zdravja in okolja pred možnimi negativnimi učinki.

Predstavniki industrije kmetijskih kemikalij in živalske krme trdijo, da je treba politiko 'ničelne tolerance' glede kontaminacije z neodobrenimi GSO v EU sprostiti zaradi bojazni, da bo v prihodnje teže nabavljati živalsko krmo. Taka sprostitev bi pomenila nevarno nižanje standardov EU, ki ne bi rešilo težav, kot jih navajajo lobisti, saj ne bi vplivalo na ceno in preskrbo s hrano in krmo. Zato vas pozivamo, da glasujete proti vsakemu predlogu za opustitev 'ničelne tolerance'.

Ta tema bo na programu naslednjega srečanja Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravje živali dne 14. in 15. julija. Kot vemo, Evropska komisija (GD za zdravje) pripravlja predloge osnutka za "tehnično rešitev", ki bi neodobrenim GSO omogočila vstop v prehransko verigo EU. Kot opisujemo spodaj, bi imela ta poteza lahko resne negativne posledice za zdravje in okolje in nikakor ne bi rešila težav, s katerimi se trenutno sooča evropska živinorejska industrija.

Navidezna težava 'časovno neusklajenih' avtorizacij
Tisti, ki želijo oslabiti evropsko zakonodajo na področju GSO, trdijo, da obstaja težava zaradi
razlicnih časov avtorizacij GSO ('časovno neusklajene avtorizacije') med EU in njenimi
glavnimi izvozniki. V resnici pa takšna razlika obstaja med ZDA, ki sprejema odobritve GSO z
izjemno hitrostjo, ter ostalim svetom, kjer uporabljajo bolj previdne sisteme odobravanja.

V zadnjih nekaj tednih je postalo jasno, da politika 'ničelne tolerance' ne predstavlja težav za
EU. Poročilo, ki ga je lansko leto objavil GD za kmetijstvo1, je ugotovilo, da ni bilo nobene
težave s stalnostjo nabave koruznega glutena za krmo. Glede soje so v poročilu osredotočili
pozornost na tveganje onesnaženja v povezavi z novo Roundup Ready sojo (RR2) podjetja
Monsanto, za katero se v ZDA načrtuje komercialno gojenje v letu 2009. Vendar pa bo RR2
predmet uvoza v EU šele od leta 2010 dalje. Poleg tega je Evropska agencija za varno hrano
potrdila vlogo za uvoz RR2 v juniju 2007 in sedaj pripravlja svoje mnenje.

Kar zadeva Latinsko Ameriko, podjetje Monsanto še ni podalo vloge za avtorizacijo soje RR2 v Braziliji ali Argentini, ki sta za EU veliko bolj pomembni pridelovalki od ZDA. Avtorizacije v Argentini trajajo povprečno 3 leta, v Braziliji pa 3 do 5 let. Obe državi sta občutljivi za
povpraševanje na evropskem trgu, zato je malo verjetno, da bi gojili kakršnekoli GS rastline, ki
niso bile odobrene na njihovem največjem izvoznem trgu. To pomeni, da ima EU več kot dovolj
časa, da poišče resnične rešitve, ki bi omilile krizo v živinorejski industriji, ne da bi bila
kakorkoli ogrožena oskrba z živalsko krmo zaradi onesnaženja z neodobrenimi GSO.

Odprava "ničelne tolerance" ne bo vplivala na cene krme in njeno dostopnost
Vzroki za zviševanje cen krme so: odvisnost EU od uvoza živalske krme; opustitev
inštrumentov za upravljanje s preskrbo, ki vodijo k izčrpanju zalog žit; slabe letine v ključnih
državah pridelovalkah, kot je Avstralija; špekulacije na trgu zalog.
Drug pomemben dejavnik, ki vpliva na stroške kmetov, je zviševanje cene nafte, ki je vplivalo
na stroške goriv in sintetičnih gnojil. Zviševanje cen se je pojavilo po celem svetu, vključno z
ZDA, ki imajo najbolj permisiven sistem odobravanja GSO na celem svetu.

Evropska rešitev "brez GSO" za zaustavitev odvisnosti od uvoza krme
Evropski kmetje bi z lahkoto gojili živalsko krmo za evropsko živino, če bi zdravstveni pregled
Skupne kmetijske politike in reforme le-te podpirale politiko, ki bi spodbujala pridelavo
rastlinskih proteinov ter pašo krav in drobnice, namesto da podpira gojenje koruze in uvoženo
sojo, kar se dogaja pod sedanjo ureditvijo.

Zaskrbljenost zaradi predlogov GD za zdravje
Kot vemo, GD za zdravje pripravlja predlog osnutka o "tehnični rešitvi", ki bi omogočila 0,2-
0,3% kontaminacijo z neodobrenimi GSO. Ukinitev "ničelne tolerance" pomeni tveganje, da bi
trge EU odprli za živila, kontaminirana z množico neodobrenih lastnosti GSO, vključno npr. s
farmacevtskimi pridelki. Pokazalo se je, da GS-rastline v fazi poljskih poskusov predstavljajo
tveganje, še zlasti po incidentu kontaminacije z GS-rižem iz ZDA.

Dopuščanje nedovoljene kontaminacije je v nasprotju z načeli zakonodaje EU o GSO, sproža
tveganje za oslabitev globalnih standardov, in ne bi odgovorilo na zakonodajne pomanjkljivosti
v jedru incidentov kontaminacije z GSO. Vsak poskus za oslabitev zakonodaje EU na področju
GSO bi bil skrajno kontroverzen in bi naletel na močno neodobravanje v evropski javnosti.
Sprejemanje 'tehničnih rešitev', ki slabijo s soodločanjem sprejeto zakonodajo EU, s pomočjo
komitologije, je nesprejemljiv poskus, da bi obšli demokraticni proces, in bi evropske
državljane in okolje izpostavil nepredvidljivim in nesprejemljivim tveganjem.

S spoštovanjem,

Jorgo Riss
direktor
Greenpeace
Evropska enota;

Magda Stoczkiewicz
direktorica
Friends of the Earth
Europe;

Gérard Choplin
Evropska koordinacija
Via Campesina;

Anamarija Slabe
Strokovni vodja
Inštitut za trajnostni
razvoj<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine:

Bi radi brali novice v tiskani obliki?

Finančna sredstva nam ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR

Prejemnik: Društvo Ognjič, Planina na Pohorju 44, 3214 Zreče
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: SI 00 in datum plačila (npr.: 23092019)
 
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 9 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.

Prispevek za obveščanje lahko uredite tudi s pomočjo e-nakazila na strani shop.zazdravje.net.
 
POMEMBNO:
Vaš naslov je razviden ob izvedenem nakazilu prispevka, zato ga ni potrebno pošiljati po elektronski pošti, javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije položnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
 plačnik ne bo tudi prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic),
 ima plačnik v naslovu šumnike (ti se na izpisku ne izpišejo). 

V tem primeru nam točne podatke, komu in kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov društva ali po elektronski pošti na posljite.novice@gmail.com ali nas pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
 
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.