Aktualne novice

IZBRANA NAJBOLJŠA EKOLOŠKA SLIKANICA V SLOVENIJI

dodano: 4.5.2009


22. aprila, na Svetovni dan Zemlje je v hotelu Union potekala slavnostna razglasitev najboljše ekološke slikanice. Izmed devetih prijavljenih slovenskih avtorskih literarnih del, je zmagala slikanica z naslovom Ples v zabojniku, avtorice Helene Kraljič in ilustratorja Matjaža Schmidta.

Natečaj je organizirala Založba Morfem v sodelovanju in ob podpori nacionalne družbe za ravnanje z odpadno embalažo Slopak, podjetja Snaga in Občine Brezovica. Nagrajena slikanica bo označena z znakom NES. V znaku je simbol Zemlje, roka, ki jo drži pa ponazarja odvisnost od človeka (Svet je v naših rokah). Logotip natečaja bo tako pomagal bralcem pri izboru kakovostnih ekoloških zgodb.Natečaj je letos izveden prvič, postal pa bo stalnica v slovenskem prostoru.

Izjava direktorice založbe Morfem
Živimo v času, ko se moramo zavedati, da onesnaženost okolja postaja vse bolj zaskrbljujoč pojav. Spoštljivega odnosa do narave se priučimo - otrokom pa ga privzgojimo tudi s slikanicami - zato tudi natečaj za najboljšo ekološko slikanico - ker želim, da bi otroci imeli tovrstnih slikanic čim več in da jim bodo pisatelji in založbe to omogočili. Naša dolžnost  je, da se vsak na svoj način trudimo, da opozorimo na posledice, ki jih naravi zada človek, s svojim neodgovornim ravnanjem. Novi časi narekujejo nove zgodbe in nove junake. Včasih je bila to zgodba o Sneguljčici. Naj bo danes junak otrok, ki bo s svojimi dejanji in z odgovornim ravnanjem do okolja pripomogel k boljši skupni prihodnosti. Založba Morfem izdaja predvsem knjige za otroke, zato se trudi in se bo trudila tudi v bodoče, da otrokom na nevsiljiv način približa problem onesnaženosti okolja.

Andrej Sotelšek, direktor družbe Slopak, meni, da se je tudi v težkih, rececijskih časih potrebno zavedati pomena današnje okoljske vzgoje za ravnanje z odpadki v naslednjih desetletjih. „ V družbi Slopak opažamo, da prevedena izobraževalna dela s področja ravnanja z odpadki, včasih ne odražajo slovenskih razmer, zato, bolj kot finančno, projekt izbora najboljše ekološke slikanice podpiramo moralno in s strokovnimi prispevki.”  je poudaril.

Izjava nagrajene avtorice Helene Kraljič in nagrajenega ilustratorja
Trudila sem napisati zgodbo, ki bi imela jasno ekološko sporočilo. V zgodbo sem umestila narodne pesmi, s katerimi sem popestrila zgodbo. Knjiga Ples v zabojniku je na priporočenem seznamu za eko bralno značko. Veseli me, da jo otroci v šolah in vrtcih radi uprizorijo. Kulturno društvo Radečo pa jo uprizarja in z njo gostuje po celi Sloveniji. Komisiji se zahvaljujem za potrditev, da je knjiga po strokovnih, literarnih, oblikovnih in slikovnih kriterijih najboljša med  izdanimi slovenskimi ekološkimi slikanicami v zadnjih dveh letih. Prepričana sem, da bo knjiga otroke uvedla v pravilno ekološko obnašanje.
                                                          
Izjava nagrajenega ilustratorja Matjaža Schmidta
Katerakoli nagrada za okoljevarstveno dejavnost mora biti prejemniku v ponos in zadovoljstvo! Nagrada pomeni, da ravna prav, ker »razmišlja na ekološki način«. Motivira ga za še bolj poglobljen razmislek o njegovem lastnem, pa tudi občem ravnanju z vsakdanjimi komoditetami.

Za naš obstoj na planetu gre, ko se, ne le kot posamezniki, temveč kot človeška skupnost zavedamo, kako intenzivne in hkrati krhke so naše vezi z naravo. Za naš obstoj gre, ko ponavljamo, da je narava edini vir energije in surovin za človekove potrebe, navade in razvade, ki nam je dostopen.

Kot ilustrator ekološko naravnane slikanice sem na videz sekundarni oznanjevalec ekoloških spoznanj. Priznajmo pa si, da je vizualna umetnost že davno vzpostavila kritičen odnos do običajnih praks človekovega dojemanja narave in okolja. Že s tem, ko ga je veristično opisovala, je v uživalcu umetnosti zbudila nov razmislek in novo zavedanje stvarnega sveta, morda celo kritičen pogled.

Verjetno nisem edini, ki verjamem v to, da je vsaka oblika umetnosti, vsaj v tistem delu, ki kaže stvarnosti ogledalo, posvečena ozaveščanju ljudi. Četudi se nimam za umetnika v romantičnem smislu besede, sem prepričan, da lahko nevsiljivi agitatorski duh, ki preveva okoljevarstvene ilustracije, uspešno  dopolnjuje ali celo presega umetniško sporočilo.

Več informacij:
Kontaktna oseba: Morfem, Jezero 55,1352 Preserje, www.morfem.si, 041-532-658<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine:

Bi radi brali novice v tiskani obliki?

Finančna sredstva nam ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR

Prejemnik: Društvo Ognjič, Planina na Pohorju 44, 3214 Zreče
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: SI 00 in datum plačila (npr.: 23092019)
 
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 9 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.

Prispevek za obveščanje lahko uredite tudi s pomočjo e-nakazila na strani shop.zazdravje.net.
 
POMEMBNO:
Vaš naslov je razviden ob izvedenem nakazilu prispevka, zato ga ni potrebno pošiljati po elektronski pošti, javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije položnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
 plačnik ne bo tudi prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic),
 ima plačnik v naslovu šumnike (ti se na izpisku ne izpišejo). 

V tem primeru nam točne podatke, komu in kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov društva ali po elektronski pošti na posljite.novice@gmail.com ali nas pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
 
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.