Aktualne novice

V pokoj s 35 leti delovne dobe in pokojnino v višini 80% plače!

dodano: 8.10.2009

Igor JURIŠIČ – predsednik SMS – LO Ruše

Nujna je korenita sprememba pokojninskega sistema!

Vsakemu izmed nas se zdi samo po sebi umevno, da odvaja določen del plače za svojo pokojnino. Redki izmed nas pa so izračunali, kaj dejansko plačujemo in predvsem koliko! Glede na to, da takšnega izračuna v medijih še nisem zasledil sem se odločil, da ga sam pripravim in tudi objavim.

Kot osnovo sem vzel neto plačo 1000 €, kar je približno 50 EUR nad povprečno neto plačo. V izračunu sem uporabljal program za izračun plače na spletni strani www.racunovodja.com , za izračun obresti pa spletno stran Abanke, kjer sem kombiniral namensko varčevanje z vezano vlogo. Ob grobi primerjavi so bili izračuni drugih bank skoraj identični.

Kot osnovo sem vzel seštevek prispevka, ki ga plačuje posameznik (236 €)in tistega, ki ga plačuje podjetje (134 €), kar znese skupaj 370 €.

Nadalje sem ta znesek s pomočjo internetne aplikacije najprej namensko varčeval, po petih letih pa vezal na obdobja po 6 let in začel na novo namensko varčevati isti znesek. Rezultat takšne kalkulacije je bil šokanten:

Že po 23 letih bi privarčeval skupaj 146.850 €, kar bi ob vezavi zneslo letno 4.919 € obresti, kar pomeni mesečno 410 €. S takšno pokojnino danes živi kar nekaj upokojencev, ki so delali vse življenje.

Po 29 letih bi ta znesek znašal skoraj 211.000 €, kar bi ob vezavi prineslo kar 7.068 € letno ali 590 € mesečno. Takšna bo verjetno višina naše pokojnine ob obstoječem sistemu.

Po 35 letih bi ta znesek znašal skoraj 300.000 € (natančneje 292.208 €), letne obresti pa 9.787 € ali 815 € mesečno. To pa je kar 212 € več, kot je decembru 2008 znašala povprečna pokojnina (602,90 – podatek s spletne strani SPIZ)

Če pa izračunamo, kaj bi to pomenilo pri 40 letih delovne dobe, pa pridemo do vratolomnega zneska 382.128 €. Tak znesek bi navrgel 12.800 € obresti letno, ali kar 1.066 €/mesc. To pa je višina pokojnine, ki smo jo slišali v obljubah nekaterih strankarskih prvakov. 

Če bi torej želeli imeti mesečne prejemke po zaključku delovne dobe enako visoke, kot je Vaša plača, ni potrebno nič drugega, kot ukiniti pokojninski sistem, ki ga poznamo. Na mesto tega je potrebno uvesti le obvezo, kolikšen del od plače je posameznik dolžan varčevati za svojo starost.

Sedaj pa še glavna razlika med predlaganim in obstoječim sistemom. 

Mesečni znesek 815 €, ki bi ga upokojenec prejemal po 35 letih delovne dobe, bi bile le obresti, kar pomeni, da bosta dedek in babica po svoji smrti dedičem zapustil celotno glavnico v višini 584.416 € (2 x 292.208 €), s čimer bi lahko na primer vsak od štirih vnukov kupil luksuzno stanovanje ali hišo za 146.000 €!

Razlike med obstoječim in predlaganim sistemom lahko strnemo v tri točke:
   1. Mesečni prejemek upokojenca bi znašal v povprečju 30% več kot sedaj
   2. Upokojevali bi se lahko v povprečju 5 let prej brez obremenjevanja države
   3. Po smrti bi za upokojencem ostalo v povprečju 292.208 € glavnice

Zelo pomembno vprašanje, ki logično sledi iz zgornje kalkulacije pa je sledeče  – kam izpuhti glavnica v višini 292.208 € po vsakem umrlem upokojencu? Če upoštevamo statistični podatek, da je v letu 2008 umrlo 18.308 oseb in če predpostavimo, da je bilo med njimi 10.000 upokojencev, je z njimi vred neznano kam izpuhtelo kar 3 milijarde Evrov ali približno tretjina državnega proračuna!

Zato predlagam Vladi RS, da pokojninski sistem spremeni tako, da ga ukine, namesto tega pa uzakoni obvezno varčevanje v isti višini, kot se je bil do sedaj plačeval prispevek.

Stroškov sistema tako ne bo več, banke in zavarovalnice pa bodo prevzele to vlogo in bodo z dobro naložbeno politiko tudi kaj zaslužile in državi prinesle nove davke.
 
Posledice takšnega sistema bi bile naslednje:
   1. Zaradi zgodnje upokojitve bo več mladih dobilo zaposlitev
   2. Zaposleni se bodo upokojili po 35 letih delovne dobe ter zdravi uživali starost
   3. S privarčevano glavnico bi lahko rešili stanovanjski problem mladih za večno
   4. Izračun pokojnine bi bil jasen in predvidljiv, predvsem pa neodvisen od vlade

A ravno četrta točka je tista, ki politiki (predvsem DESUS-u) ne more biti po godu, saj bi s tem postale pokojnine jasne in urejene in nihče več ne bi mogel na volitvah obljubljati najnižjo pokojnino v višini 1.000 € ali s to občutljivo populacijo kakor koli drugače manipulirati.

Zato lahko pričakujemo le, da se bo sistem, ki bi se moral sam vzdrževati, začel zadolževati, vlada pa bo začela v obliki davkov pobirati vsem, ki še kaj imajo, da bo lahko ohranila trenutni pokojninski sistem (z nekaj kozmetičnimi popravki).

Ob tem pa se očitno nihče ne zaveda, da bo zvišanje starostne meje za upokojitev in bonitete za delo po tej starosti še dodatno skrčila, že tako ozek, izbor kvalitetnih delovnih mest za mlade.

Po poslušanju nekaterih predstavnikov oblasti se nikakor ne morem znebiti občutka, da je njihov cilj čim krajši čas med upokojitvijo in pogrebom, najbolj optimalno pa bi bilo, če bi ljudje umrli kar na svoj zadnji delovni dan. << Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine:

Bi radi brali novice v tiskani obliki?

Finančna sredstva nam ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR

Prejemnik: Društvo Ognjič, Planina na Pohorju 44, 3214 Zreče
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: SI 00 in datum plačila (npr.: 23092019)
 
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 9 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.

Prispevek za obveščanje lahko uredite tudi s pomočjo e-nakazila na strani shop.zazdravje.net.
 
POMEMBNO:
Vaš naslov je razviden ob izvedenem nakazilu prispevka, zato ga ni potrebno pošiljati po elektronski pošti, javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije položnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
 plačnik ne bo tudi prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic),
 ima plačnik v naslovu šumnike (ti se na izpisku ne izpišejo). 

V tem primeru nam točne podatke, komu in kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov društva ali po elektronski pošti na posljite.novice@gmail.com ali nas pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
 
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.