Aktualne novice

EKO IN PRAVIČNO

dodano: 1.9.2007

Marjana Dremelj

Strateški cilji pravične trgovine so:
-    namensko delo z marginaliziranimi proizvajalci in delavci za zagotovitev varnosti in ekonomske samozadostnosti
-    krepitev vloge proizvajalcev in delavcev kot deležnikov v njihovih organizacijah
-    doseganje večje enakosti v mednarodni trgovini

Bistveno orodje za doseganje teh ciljev je plačilo pravične cene glede na lokalni oziroma regionalni kontekst. Ta ne pokriva samo stroškov proizvodnje in dela, temvec vključuje tudi plačilo premije, ki omogoča investicije v razvojne projekte skupnosti - za izboljševanje delovnih pogojev, širitev proizvodnih kapacitet ali za izboljšanje zdravstvenega varstva skupnosti, okoljskih standardov, izobraževanje ipd. Pomembno pri tem je, da so proizvajalci vključeni v postopek odločanja o tem, kako se bodo sredstva porabljala.

Drug pomemben element je vnaprejšnje plačilo dela stroškov (40 % do 50 %), zaradi česar se proizvajalcem ni treba zadolževati za nakup materiala oziroma za opravljanje žetve, in dolgoročno sodelovanje med proizvajalci in kupci.

Pomemben element pravične trgovine je tudi spoštovanje enakosti spolov, saj so prav v državah v razvoju ženske še vedno deprivilegirane, čeprav predstavljajo enega ključnih stebrov razvoja. Kot navaja najnovejše Poročilo o človekovem razvoju imajo otroci revnih žensk manjšo možnost, da bodo zaključili šolanje in s tem izstopili iz začaranega kroga revščine.
 
Proizvajalci morajo zagotavljati tudi izključenost dela otrok.

Za doseganje dolgoročnega izboljšanja ekonomskega in socialnega statusa malih proizvajalcev, poštenega plačila delavcev in za doseganje standardov varstva okolja morajo vpletene organizacije poleg naštetega tudi izobraževati, usposabljati in razvijati človeške potenciale ter dejavno spodbujati uvajanje okoljskih praks.
Izdelki iz sistema pravične trgovine morajo biti torej proizvedeni skladu z naštetimi načeli, in le če proizvajalec lahko dokaže skladnost, jih je mogoče uvrstiti v skupino izdelkov pravične trgovine, ki jih prepoznamo po tem, da jih uvažajo in distribuirajo (prodajajo) organizacije pravične trgovine, ali po mednarodni oznaki pravicne trgovine, ki jo podeljuje Mednarodna organizacija za označevanje (Fair Trade Labelling Organisation International – FLO).

V primeru, ko je cena surovine (kava, čaj, kakav) določena na svetovnem trgu, gibanje PT plača mednarodno veljavno ceno z dodatkom premije; minimalna cena je zagotovljena ne glede na svetovna gibanja cen proizvodov.

Po podatkih mednarodne organizacije Fair Trade Labelling Organisation International (FLO), ki skrbi za označevanje pravic trgovinskih izdelkov, je v letu 2006 prodaja izdelkov z zgornjo oznako narasla kar za 41 % v primerjavi z letom 2005. Kupci so lani za tovrstne izdelke porabili 1,6 milijard evrov, s čimer so neposredno pomagali 1,4 milijonom proizvajalcev v državah v razvoju.

Največjo rast so zabeležili pri prodaji kakava (93 %), sledi kava, ki so je lani prodali za 53 % več kot leto prej. Prodaja čaja je bila večja za 49 %, banan pa za 31 %. Tudi povpraševanje po pravično-trgovinskem bombažu se je v enem letu podvojilo. Vendar pa je ne glede na povprečno 40% rast v zadnjih petih letih, potencial za povečevanje obsega prodaje tovrstnih izdelkov še velik. Po ocenah FLO proizvajalci prodajo le 20 % izdelkov, narejenih v skladu s standardi pravične trgovine.

Naša pravična trgovina TRI MUHE se nahaja v Ljubljani, Stari trg 30, tel.: 01/421 07 15. Pred kratkim so začeli izdelke iz pravične trgovine ponujati tudi v hipemarketih Merkator.<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: