Aktualne novice

MKGP je odgovorilo na pripombe ITR glede predloga »uredbe o GS koruzi«

dodano: 16.12.2009

ITR, 15.12.2009Danes vam poročamo o odzivu MKGP na pripombe na predlog »uredbe o GS koruzi«1, ki smo jim jih poslali 25.9.2009. Pripombe so bile v okviru treh glavnih točk:

1. Varovalni pas

Naša glavna pripomba je bila, da je širina varovalnega pasu 300 oz. 200 m veliko premajhna, da bi lahko zagotovila dolgoročno varstvo pred onesnaženjem z GS koruzo v Sloveniji, predvsem zaradi naše specifike:

      - majhne in razdrobljene kmetijske parcele;

      - visoka poseljenost s čebelami, ki se s cvetnim prahom oskrbujejo tudi na koruzi;

      - visoka biotska pestrost, ki se izraža tudi v visokem deležu območij Nature 2000;

      - usmerjanje v ekološko pridelavo (npr. cilj 20% eko kmetijskih zemljišč do l. 2015 v Akcijskem načrtu za ekokmetijstvo iz l. 2005); ter ne nazadnje

      - močno nasprotovanje javnosti/potrošnikov gojenju in rabi GSO v kmetijstvu in prehrani.

Menili smo, da bi morali pri določanju varovalnih pasov upoštevati zgornja dejstva in tudi načelo previdnosti, ter določiti precej večjo širino, ki bi bila vsaj 10-kratnik predlaganih razdalj.

Kmetijsko ministrstvo je naš predlog deloma upoštevalo: razdalja je zdaj enaka za oba načina pridelave koruze (eko, konvencionalno), varovalno razdaljo pa so povečali na 600 m. Do sedaj se Evropska komisija (EK) še pri nobeni državi članici ni strinjala z več kot 300 m, zato to izboljšavo s strani našega ministrstva pozdravljamo. Še vedno sicer menimo, da bi bile dejansko potrebne veliko večje razdalje (oziroma, v najboljšem primeru, odpoved gojenju GSO). S tem predlogom se mora zdaj strinjati tudi EK – o odzivu bomo poročali.

Poleg tega MKGP tudi sporoča, da bodo varnostne razdalje še povečali, če se bo izkazalo, da niso zadostne (kar je bila tudi ena od naših zahtev).

MKGP poudarja tudi, da že sedaj v čim večji meri spremljajo znanstvene ugotovitve na področju GSO ter z vsakoletnim monitoringom spremljajo prisotnost GSO v hrani in krmi.

2. Zadrževalni in pribežališčni pas

Naše mnenje glede širine zadrževalnega pasu in dimenzij oziroma obsega pribežališčnega pasu je temeljilo na podobnih razlogih, kot smo jih navedli zgoraj. Menili smo, da bi morali sorazmerno s povečanjem dimenzije varovalnega pasu povečati dimenzije tudi teh dveh pasov.

Ministrstvo nam je odgovorilo, da so skladno s povečanjem varovalne razdalje v novem predlogu povečali tudi širine zadrževalnega in pribežališčnega pasu.

3. Inšpekcijski nadzor

Predlagali smo, da se v ta člen zapiše, da mora biti o delu inšpekcij pripravljeno poročilo, ki mora biti pripravljeno za tekoče leto najkasneje do 31.12. tekočega leta, in mora biti na voljo javnosti (na spletu).

Odgovor ministrstva je bil, da ni potrebe po dodatnem členu, saj inšpektorji vsako leto pripravijo poročilo o svojem delu in ga tudi objavijo na spletu.

Za odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kontaktirajte  Inštitut za trajnostni razvoj, info@itr.si, tel. 041 725 991 ali (01) 4397 465.<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: