Aktualne novice

CIVILNA INICIATIVA! POMEMBNO!

dodano: 28.1.2010

Civilne iniciative Kozjak, Počehova in DragučovaSpoštovani prebivalci Republike Slovenije!


Ministrstvo za Okolje in prostor (MOP) pripravlja «Predlog Zakona o umeščanju prometne, energetske in vodne infrastrukture v prostor« v katerem mi, kot prebivalci RS, ne bomo več z zakonom zaščiteni pred umeščanjem energetske infrastrukture kot smo bili do sedaj.

V okolju kjer živimo, je veliko zastarelih energetskih objektov, ki nam zmanjšujejo kakovost življenja, ponekod ogrožajo naše zdravje in znižujejo vrednost naših nepremičnin.

Slovenska energetska omrežja, predvsem prenosna električna omrežja, so v primerjavi z Evropo zastarela. Če samo pogledamo okoli nas, koliko je daljnovodov, ki prečkajo ali so zelo približani našim domovom in niso postavljeni v skladu z evropskimi življenjskimi standardi.

Ker je naš tehnološki napredek v zadnjih dvajsetih letih spal, želi sedaj predlagatelj tega zakona, zaradi nujnosti po obnovljenih virih in možnosti ustvarjanja velikega kapitala, investitorjem omogočiti umeščanje takšnih projektov tako, da lastniki nepremičnin izgubimo skoraj vso pravico do normalnega življenja, kajti uvesti želijo tudi prisilne služnosti in razlastitve, ki so v nasprotju z našo in evropsko ustavo.

Ali se naj problem neučinkovite energetske politike sedaj lomi na naših domovih, našem zdravju in potomcih? NE!

Naša država nam zato daje možnost, da najkasneje do petka, 29. januarja 2010, pošljemo pripombe in predloge na omenjeni predlog (v prilogi).

To lahko storite po elektronski pošti gp.mop@gov.si

ali pa pismeno (priporočeno) na naslov MOP:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska c. 48
1000 LJUBLJANA

Da se vam ni potrebno truditi s formuliranjem predloga, smo ga pripravili nekaj vrstic nižje, če ga želite napisati sami, imate tukaj predlog zakona:
Zakon o umeščanju prometne, energetske in vodne infrastrukture v prostor (pritisnite na povezavo!).
Predlagamo, da rdeče besedilo spodaj skopirate in pošljete na zgoraj omenjen naslov z naslovom:

Predlogi in pripombe k Predlogu Zakona o umeščanju prometne, energetske in vodne infrastrukture v prostor:
Navajanje tujih ureditev ima v primeru predloga samo in zgolj informativen značaj. O učinkih zakonodaje, kar bi bilo pravnoprimerjalno primerno in umestno, nimajo ti podatki nobene vrednosti, saj ne govorijo o posledicah in uporabi te zakonodaje v navedenih državah.

Z 72. členom Ustave RS je državljanom RS zagotovljeno, da ima vsakdo pravico, skladno z zakonom, do zdravega življenjskega okolja in da bo država poskrbela za zdravo življenjsko okolje ter da bo v ta namen poskrbela za pogoje in načine opravljanja gospodarskih in drugih dejavnosti.

Iz tega razloga imamo v primeru predloga pripombe in sicer:

   1. Predlagani Zakon je v nasprotju z Ustavo RS, Zakonom o urejanju prostora, Z zakonom o upravnem postopku, Aarhuško konvencijo, Uredbo (ES) št. 1367/2006 in Zakonom o ratifikaciji Aarhuške konvencije.
         1. V 3. in 4. členu predloga Zakona predlagatelji ne upoštevajo drugega odstavka 72. člena Ustave RS, kjer je izrecno navedeno, da je država dolžna ustvariti takšne pogoje in načine opravljanja gospodarskih in drugih dejavnosti, ki ne bodo na škodo zdravega življenjskega okolja.
         2. V drugi alineji prve točke 2. člena izrecno izključuje določbe 6. člena Aarhuške konvecije, ki v 17. točki priloge natančno določa sodelovanje javnosti od vsega začetka, saj s tem izključuje sodelovanje javnosti pri "gradnji nadzemne električne napeljave z napetostjo 220 kV ali več in dolžino več kot 15 km" - dolžino sploh izključuje. Prav tako je izključeno vsakršno sodelovanje v 5., 22., 25. 27., 30. in 35. členu predlaganega Zakona. V navedenih členih ne omenja ali po svoje krajša roke, ki so predvideni v 9. členu Uredbe (ES) št. 1367/2006 – "najmanj osem tednov za pripombe in najmanj štiri tedne obvešča o nameravanih sestankih".
         3. V 44. členu predlaganega Zakona ne upošteva določb 7. člena ZUP-a, niti ne predvideva postopkov, ki jih izrecno predpisuje tako za ugotavljanje javnega interesa, kakor tudi postopkov, ki so predvideni za razlastitev ali prisilno služnost, ali jih celo izključuje, postopki so predvideni v 92. do 98. členu ZUreP-1.
         4. Predlagani Zakon ne bo omogočal črpanja iz Kohezijskih skladov, saj izrecno izključuje določbe evropske zakonodaje.
   2. Pri vseh umeščanjih energetskih objektov (prenos električne energije, plina in drugih energentov) je investitor, kakor tudi pristojno ministrstvo, ki predlaga ali vodi postopek, zavezan upoštevati smernice Aarhuške konvencije in drugih evropskih smernic, še posebej v segmentu vključevanja vse javnosti že pred projektom, da ne pride do nepotrebnega trošenja finančnih sredstev za projekte, ki za okolico in prebivalstvo niso sprejemljivi;
   3. Ocenitve nepremičnin naj bodo v skladu z evropskim vrednotenjem nepremičnin, ki so pod vplivom prenosnih ali fiksnih sistemov prenosa različnih energentov;
   4. Državni lokacijski načrti prenosa energentov (električna energija, tekoči plin idr.) lahko gredo v javno obravnavo šele takrat, ko so z lastniki nepremičnin, v skladu z evropskimi smernicami, odpravljene vse ovire glede vpliva na okolje in ljudi, služnosti, odškodnin in lastništva;
   5. Vsi novi prenosni sistemi električnega omrežja morajo biti odmaknjeni od stanovanjskih objektov najmanj 400 m od osi daljnovodnih stebrov, če pa teren dovoljuje vkop v zemljo, je ta varianta prenosa prednostna in zavezujoča;
   6. Vse rekonstrukcije in nadgradnje nadzemnih prenosnih daljnovodnih sistemov električne energije in tekočega plina morajo biti pred izdelavo projekta odobrene v soglasju z lastniki zemljišč;

Še enkrat Vas opozarjamo, da je zakonski rok za oddajo tega predloga v petek, 29. Januarja 2010 !!

NE POZABITE!

GRE ZA NAŠE ZDRAVJE, NAŠE DOMOVE,

NAŠE POTOMCE, NAŠE OKOLJE,

ZA NAS VSE!!<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: