Aktualne novice

Nova zakonodaja o "trajnostni rabi pesticidov"

dodano: 2.2.2010

Novice ITR - 2.februar 2010

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (FURS) do 18.2.2010 zbira mnenja o tem, kako naj bi lani novembra sprejeto evropsko Direktivo o trajnostni rabi pesticidov prenesli v slovensko zakonodajo.

Dne 24. novembra 2009 je bila v Uradnem list Evropske Unije št. L 309 objavljena Direktiva 2009/128/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov. Uredbe so predpisi, ki se izvajajo neposredno, kot so objavljeni v Uradnem listu EU, za izvajanje direktiv pa je potrebno izdati nacionalne zakone. Direktivo 2009/128 morajo zato države članice implementirati v nacionalno zakonodajo in sicer najkasneje do 14. decembra 2011.

Zaradi direktive 2009/128 in pa Uredbe (ES) 1107/2009 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi Direktiv Sveta 79/117/EES in 91/414/EES (UL L 309 z dne 24. novembra 2009) mora tudi Republika Slovenija spremeniti obstoječi zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/2007) in ga zamenjati z novim zakonom.

Oba dokumenta si lahko v slovenskem in angleškem jeziku ogledate na spletni strani http://www.furs.si/.

Na FURS so pripravili vprašalnik, v katerem sprašujejo za mnenje, kako bi bilo treba urediti posamezna vprašanja v Republiki Sloveniji.

Vaše odgovore lahko do vključno 18. februarja 2010 pošljete na elektronski naslov: milena.koprivnikar@gov.si ali furs@mkgp.si.<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine:

Bi radi brali novice v tiskani obliki?

Finančna sredstva nam ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR

Prejemnik: Društvo Ognjič, Planina na Pohorju 44, 3214 Zreče
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: SI 00 in datum plačila (npr.: 23092019)
 
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 9 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.

Prispevek za obveščanje lahko uredite tudi s pomočjo e-nakazila na strani shop.zazdravje.net.
 
POMEMBNO:
Vaš naslov je razviden ob izvedenem nakazilu prispevka, zato ga ni potrebno pošiljati po elektronski pošti, javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije položnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
 plačnik ne bo tudi prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic),
 ima plačnik v naslovu šumnike (ti se na izpisku ne izpišejo). 

V tem primeru nam točne podatke, komu in kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov društva ali po elektronski pošti na posljite.novice@gmail.com ali nas pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
 
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.