Aktualne novice

Nova zakonodaja o "trajnostni rabi pesticidov"

dodano: 2.2.2010

Novice ITR - 2.februar 2010

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (FURS) do 18.2.2010 zbira mnenja o tem, kako naj bi lani novembra sprejeto evropsko Direktivo o trajnostni rabi pesticidov prenesli v slovensko zakonodajo.

Dne 24. novembra 2009 je bila v Uradnem list Evropske Unije št. L 309 objavljena Direktiva 2009/128/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov. Uredbe so predpisi, ki se izvajajo neposredno, kot so objavljeni v Uradnem listu EU, za izvajanje direktiv pa je potrebno izdati nacionalne zakone. Direktivo 2009/128 morajo zato države članice implementirati v nacionalno zakonodajo in sicer najkasneje do 14. decembra 2011.

Zaradi direktive 2009/128 in pa Uredbe (ES) 1107/2009 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi Direktiv Sveta 79/117/EES in 91/414/EES (UL L 309 z dne 24. novembra 2009) mora tudi Republika Slovenija spremeniti obstoječi zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/2007) in ga zamenjati z novim zakonom.

Oba dokumenta si lahko v slovenskem in angleškem jeziku ogledate na spletni strani http://www.furs.si/.

Na FURS so pripravili vprašalnik, v katerem sprašujejo za mnenje, kako bi bilo treba urediti posamezna vprašanja v Republiki Sloveniji.

Vaše odgovore lahko do vključno 18. februarja 2010 pošljete na elektronski naslov: milena.koprivnikar@gov.si ali furs@mkgp.si.<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: