Aktualne novice

EBRD NAJ ZA ZDAJ NE ODOBRI POSOJILA ZA TEŠ 6

dodano: 25.2.2010

Umanotera, 17.2.2010


Organizacije Umanotera, Focus in Slovenski E-Forum so predstavile ključna stališča v zvezi s projektom 6. bloka Termoelektrarne Šoštanj, poslana Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) 15. februarja 2010 v okviru javne obravnave poročila o vplivih na okolje. Vse tri nevladne organizacije so pozvale EBRD, da zaprošenega posojila ne odobri za takšen projekt, kot je predstavljen v postopku zdaj.

Ključni argumenti za takšen poziv so štirje, prvi je neskladnost s podnebnimi cilji. "Načrtovana prenova TEŠ ni skladna s srednjeročnimi in dolgoročnimi cilji zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov iz Deklaracije o aktivni vlogi Slovenije pri politiki do podnebnih sprememb, ki jo je Državni zbor sprejel novembra 2009. Podnebno-energetski paket EU postavlja cilj zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov za 20-30 odstotkov do leta 2020, do leta 2050 pa morajo razvite države, vključno s Slovenijo, zmanjšati izpuste za vsaj 80 odstotkov," so zapisale.

Drugi razlog, pišejo organizacije, je odsotnost alternativnih rešitev: "Evropska direktiva o presoji vplivov na okolje zahteva, da mora investitor v projekt vključiti vsaj oris ključnih alternativnih rešitev in razloge za izbor predlagane rešitve.Poročilo vplivih na okolje za TEŠ 6 alternativnih rešitev sploh ne obravnava". Kot tretji razlog za odlog posojila navajajo ekonomiko in vire financiranja: "Ob prvotni najavi projekta v resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih je bilo predvideno financiranje za projekt iz lastnih sredstev elektrogospodarstva oz. zasebnih virov. Zdajšnja finančna konstrukcija kaže, da bo glavnina virov iz posojil iz bank, ki temeljijo na javnih financah, in za katera jamči država. Zaradi trgovanja z izpusti CO2 postaja ogljik nova valuta in tudi ekonomska postavka. Obstaja velika negotovost o ceni ogljika v prihodnje, kar lahko pomeni veliko finančno tveganje za naložbo," so prepričane.

Zadnji razlog je netransparentnost procesa. Umanotera, Focus in Slovenski E-Forum opozarjajo, da vključevanje nevladnih organizacij ni potekalo v skladu z Načrtom o vključevanju deležnikov, saj nevladne organizacije, ki delujejo na nacionalni ravni sploh niso bile obveščene ali vabljene v postopke javnih obravnav na nobeni stopnji procesa. Poleg tega poudarjajo, da je "v zadnjem mesecu  TEŠ v komunikaciji z javnostjo predstavil nov scenarij dinamike zapiranja obstoječih blokov termoelektrarne, vendar le-ti niso podkrepljeni z uradnimi dokumenti in odločitvami, kar v proces vnaša veliko zmedo".

Hkrati so organizacije predstavile tudi pismo predsedniku vlade Borutu Pahorju, v katerem v zvezi s TEŠ 6 predlagajo moratorij. "Vlada naj zamrzne sprejemanje končnih odločitev glede gradnje TEŠ 6, vsaj dokler niso dorečeni podnebni cilji v podnebnem zakonu in podnebni strategiji in niso temeljito obdelani alternativni scenariji v novem Nacionalnem energetskem programu," v pismu premieru pišejo organizacije. Pridobljeni čas moratorija naj vlada po njihovem mnenju izkoristi za izdelavo alternativnih scenarijev, ki bodo osnova za odločitve o izbranih rešitvah za energetski sistem v prihodnje. "Potrebno je izdelati nekaj scenarijev možnih prihodnosti, od katerih naj bo vsaj eden brez TEŠ 6, s poudarkom na učinkoviti rabi, obnovljivih virih, pametnih decentraliziranih omrežjih, decentraliziranih soproizvodnjah ter 1-2 večjih plinskih enotah ter brez NEK 2," še pišejo podpisnice pisma.

Pismo EBRD: http://www.umanotera.org/upload/files/EBRD_TES6_01_skupno_20100217.pdf.

Pismo predsedniku vlade: http://www.umanotera.org/upload/files/Pismo_Pahor_TE__6_02.pdf.<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine:

Bi radi brali novice v tiskani obliki?

Finančna sredstva nam ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR

Prejemnik: Društvo Ognjič, Planina na Pohorju 44, 3214 Zreče
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: SI 00 in datum plačila (npr.: 23092019)
 
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 9 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.

Prispevek za obveščanje lahko uredite tudi s pomočjo e-nakazila na strani shop.zazdravje.net.
 
POMEMBNO:
Vaš naslov je razviden ob izvedenem nakazilu prispevka, zato ga ni potrebno pošiljati po elektronski pošti, javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije položnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
 plačnik ne bo tudi prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic),
 ima plačnik v naslovu šumnike (ti se na izpisku ne izpišejo). 

V tem primeru nam točne podatke, komu in kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov društva ali po elektronski pošti na posljite.novice@gmail.com ali nas pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
 
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.