Aktualne novice

“Maji niso napovedali konca sveta, ampak dvig zavesti”

dodano: 8.3.2010

ALJA TASI, Primorske novice, 19. 9. 2009Dr. Tadeja Jere Lazanski, prodekanja Turistice, zase pravi, da je "sistemka". "Vse je sistem. Življenje je sistem. Ljudje, živali, rastline smo biološki sistemi. Podjetjem, organizacijam rečemo mehki sistemi, čustveno občutljivi za dogajanja v okolju. Strojem pa rečemo tehnični ali trdi sistemi. Vse sisteme podpira narava," je prepričana. Življenje jo je sistematično vodilo od turistične vodnice do doktorice znanosti, vse do spoznanja, da so bili "sistemci" tudi stari Maji. In da znanstveniki prav zaradi tega, ker niso razmišljali naravno, torej sistemsko, niso mogli nikoli prav razvozlati majevskega koledarja, ki je čas nehal meriti leta 2012 oziroma 2011, kar prav zdaj tako vznemirja mnoge. A razlogov za paniko ni, meni naša sogovornica. Le malo manj analitični in malo bolj zavestni moramo biti, pa bomo doumeli majevsko sporočilo. Zavest pa je, kakopak, sistem.

* Priznavate, da o majevskem koledarju še pred kratkim niste veliko vedeli. Zanimivo za nekoga, ki mu je prav študija o Majih prinesla prestižno mednarodno nagrado za znanstveno odličnost.
"Res je. Ko mi je prijateljica predlagala, da v Nemčiji skupaj obiščeva seminar švedskega znanstvenika dr. Carla Johana Callemana o majevskem koledarju, najprej nisem bila za to. Ker pa sem za Callemana tik pred tem slišala že na Švedskem, kjer tudi predavam, torej dvakrat v kratkem času, sem to razumela kot znamenje. Na seminarju so vsi že dobro poznali majevski koledar z novodobnega, astronomskega vidika. Jaz pa sem kot nepopisan list papirja vpijala Callemanovo razlago o tem, da ta koledar v bistvu ponazarja transformacijo zavesti. Ker pa je zavest evolucijski sistem, me je to takoj pritegnilo. Majev nikoli nisem raziskovala z vidika, ki mi ne pripada. Nisem se poglabljala v njihovo zgodovino, astronomijo … Koledar sem preučevala izključno kot sistem."

* In kaj ste ugotovili?
"Da med majevskim razmišljanjem in sodobno sistemsko teorijo obstaja močna povezava. Maje sem tako uvrstila kot predhodnike znanstvene sistemske misli."

* Torej so Maji razmišljali sodobno. Kako?
"Upoštevali so t. i. božanski načrt, s pomočjo katerega so razložili vse dogodke do leta 2011. Tudi 'sistemci' vedno gledamo veliko sliko. Nikoli ne brskamo po problemu, ne iščemo krivca, ampak rešitev. Razmišljamo, anticipiramo in problema ne rešujemo na isti stopnji zavesti, na kateri je nastal. Kratkoročno pogasimo požar, dolgoročno pa poskrbimo, da do požara ne bo več prišlo. Tudi Maji so počeli enako. Dolgoročno so merili čas s t. i. tun koledarjem, kratkoročno pa s t. i. tzolkin koledarjem za vsak dan. Tako kot mi so se zavedali, da so vsi sistemi dinamični, kar pomeni, da se spreminjajo. Upoštevali so tako kvalitativne kot kvantitativne podatke. Tudi za nas so opisni podatki enako pomembni kot statistika. Peto načelo, skupno Majem in sodobni sistemski teoriji, pa pravi, da smo vsi del sistema in da vsi vplivamo na ta sistem. Maji so se zavedali, da predstavljajo samo del v evoluciji človeštva."

* Splošno prepričanje je, da se majevski koledar konča leta 2012, točneje 21. decembra, po Callemanovem izračunu pa ta datum nastopi že prej, 28. oktobra 2011. Od kod razlika?
"Natančen datum niti ni tako pomemben. Veliko pomembneje je, da se zavedamo, da bo naša zavest takrat prešla v obdobje soustvarjanja. Spoznali bomo, da drug drugemu lahko samo pomagamo, da skupaj lahko dosežemo karkoli. Posamezniki, skupine in družba kot celota se bodo še bolj zavedeli svoje odgovornosti. Samo če se sami dobro počutimo, lahko naredimo kaj dobrega tudi za druge. Bistvena je evolucija, preskok zavesti v tem obdobju."

* Konca sveta torej ne gre pričakovati?
"Mislim, da se ne bo zgodilo nič dramatičnega, le živeli bomo z višjo zavestjo, v bolj harmoničnem okolju, ker bomo tako pač želeli. Seveda ne vsi, a veliko bolj se bomo povezovali."

* Same lepe napovedi. Le zakaj je potem ljudi tako strah?
"Strah je pogojen s pomanjkanjem znanja o določeni zadevi ter stopnjo lastnega zavedanja sebe in okolja. Je tipičen za okolje in obdobje, v katerem je vladala moč. Res pa je, da je pogojen tudi s spremembami, ki jih ljudje bolj ali manj težko sprejemamo."

* Ljudje so se bali tudi, kaj bo prineslo leto 2000. Zanimivo, da je tudi ta mejnik povezan z majevskim koledarjem. Kaj se je takrat zgodilo?
"Po majevskem koledarju se je 5. januarja 1999 končalo obdobje moči in začelo obdobje etike, ki bo trajalo do 10. februarja 2011. Prej je manjšina z močjo obvladovala večino, ki je bila v strahu. V obdobju, ki ga živimo zdaj, pa se trdnjave moči rušijo. Na dan prihajajo škandali, vse, kar je bilo zmanipulirano, se počasi razgalja. To ni ne negativno ne pozitivno, izraba in neizraba moči sta le del celote, popoln sistem, ki se zdaj spreminja. Če na stvari gledamo tako, se zavedamo, da so se kakršnekoli intervencije pri zlorabi moči, rušenju trdnjav moči, morale zgoditi, čeprav so bile na prvi pogled videti grobe in nesmiselne."

* Je neobsojanje pogoj, da na stvari pogledamo tako kot stari Maji?
"Seveda, le da namesto neobsojanja v sistemih uporabljamo izraz celostno, holistično ali sistemsko gledanje na situacijo. Sistemsko mišljenje je naravno za otroke do tretjega leta starosti. Ti ne analizirajo in ne ločijo stvari na dobre in slabe. To jih kasneje naučimo odrasli. Za majhnega otroka je vse enako. Ni ne jezen ne užaljen, prav tako se mu ne zdi logično, da česa ne sme. Poglejte, če kdo recimo spije preveč alkohola, je z vsakim kozarcem v telo dodal plus. Ko gre potem bruhat, bodo ljudje rekli, da je revež, ker ima težave. 'Sistemci' pa rečemo, da je telo samo poskrbelo za ravnovesje, da je preveč plusom sledil tudi minus. Vsi sistemi težijo k ravnovesju. Tema je del svetlobe in svetloba je del teme. To so vedeli že stari Kitajci, Feničani in Grki. To so vsa stara znanja, ki so pri nas zaradi razvoja znanosti popolnoma poniknila."

* Eno od vaših odkritij v nagrajeni študiji je bilo, da po obdobju Majev vse do konca 19. stoletja sistemskega mišljenja pravzaprav ni bilo. Zakaj?
"Zadnjih nekaj stoletij ni bilo razmišljanj o sistemih in povezovanju. Maji so to krasno dokazali s svojim koledarjem. Ravno v obdobju, ko se je na Zahodu razvijala sodobna znanost, se je po majevskem koledarju začelo obdobje moči. Znanost je od Newtona dalje temeljila na analizi, vse dokler nismo prišli do atoma in v zadnjem obdobju do nano delcev, ko praktično ni več kaj deliti. Prišli smo do energije, ki smo jo spojili s kozmosom. To pa je celostni pristop, v katerem se nič in vse stakneta v eno. Ko sem letos maja prišla do tega spoznanja, sem se skoraj prestrašila. Bala sem se, da sem morda prehitro poslala članek na konferenco. Ampak čutila sem, da je to resnica, ki jo moram povedati."

* In se niste zmotili.
"Ne. Čeprav sem letalo za povratek domov rezervirala za petek zvečer, podelitev nagrad pa je bila v soboto. Ko so me organizatorji prepričevali, da moram ostati še en dan, najprej sploh nisem dojela, da gre nagrada za svetovno znanstveno odličnost za leto 2009 meni. Potem pa sem pomislila, da je končno prišel čas, ko bo znanost ljudem pomagala dvigniti zavest in strah pretopiti v ljubezen, kajti nasprotno čustvo od strahu je ljubezen. Nagrade sem bila vesela tudi v imenu žensk, ker nas je tako malo v znanosti."

* Kaj je zavest?
"Ena mojih najljubših definicij zavesti je: zavedanje, da se zavedamo – tukaj in zdaj. Ko se zavedamo ptičjega petja na prometni ulici, ko opazimo veverico v parku. Če se zavedam, da lahko v dobrem smislu vplivam na potek dogodkov, bom skušala dati vse od sebe, da bom to tudi storila. Če pa se zavedam, da ne morem vplivati, tudi skrbela ne bom, ker že samo s slabo mislijo lahko sprožim negativen potek dogodkov. Zaupam, da bo vse tako, kot mora biti, kajti v naravi je vse popolno, ljudje pa smo z vsemi svojimi napakami optimalni. Rada uporabljam ta izraz, ker je sistemski. Najboljšega v sistemski miselnosti ni, vsak je lahko samo optimalen. Če imamo vročino, bo naš optimum drugačen kot takrat, ko smo zdravi. Smo pa v vsakem trenutku odgovorni za svoje misli, besede in dejanja. Če sem slabe volje, ko pridem v predavalnico, s tem vplivam na študente. Če pa ozavestim, da imam slab dan, lahko preženem slabe misli. Nobena stvar se ne dogaja zunaj našega sistema, vse je samo ogledalo."

* Kako bo v praksi videti obdobje soustvarjanja, ki bo nastopilo leta 2011?
"Vsi bomo delali za isti cilj in si med seboj pomagali. Šlo bo za čisto molekularno povezovanje, ne toliko za materialne cilje. Ti bodo samo posledica, delali pa bomo iz čistega veselja do ustvarjanja."

* Nas ne bo prej vzela ekološka katastrofa, kot se je zgodilo starim Majem?
"Maji so bili duhovno izjemno visoko razviti, tehnološko pa ne. Poznali so samo kamen in les, kar jih je tudi zreduciralo s 25 na en milijon v stotih letih. Nekaj so jih pobili španski osvajalci, večinoma pa so se uničili sami, ker so preveč izsekali gozdove in tako izsušili vodne vire. Njihova duhovna zavest je bila drugačna. Praznovali so vsak nov dan. Vse je bilo razlog za praznovanje, tudi smrt, ker so verjeli v ponovno rojstvo. Niso fetišizirali telesa, kot počnemo mi. Vedeli so, da sta rojstvo in smrt le del kroga in da smo vsi minljivi."

Tadeja Jere Lazanski je doktorica znanosti s področja informacijskih sistemov. Na Turistici, Fakulteti za turistične študije Univerze na Primorskem, je docentka za področje managementa v turizmu in prodekanja za mednarodne odnose. Redno predava tudi na univerzi Södertön v Stockholmu in zasebni univerzi VERN v Zagrebu. Rojena je leta 1965 v Ljubljani, z družino pa živi v Grosupljem. Za svojo študijo Evolucija zavesti pri starih Majih in sodobni miselni sistemi je pred kratkim dobila svetovno priznanje za znanstveno odličnost na simpoziju računalniških anticipativnih sistemov CASYS'09, ki ga bienalno pripravlja neprofitni znanstveni center CHAOS (Center za hiperinkurzijo in anticipacijo urejenih sistemov), kateri skrbi za aplikacijo znanstvenih odkritij v gospodarstvu. 13 znanstvenikov – recenzentov z vsega sveta je njen prispevek izbralo za najboljšega med 220 znanstvenimi deli iz 40 držav.

* Poleg Majev so vas pritegnile tudi barve oziroma terapija po sistemu colourmirrors. Se s tem ukvarjate kot znanstvenica ali bolj za svojo dušo?
"Barve sem spoznavala prek del dr. Antona Trstenjaka. Južnoafriški barvni sistem colourmirrors je postal del mojega zasebnega, delno pa tudi znanstvenega življenja. Skupaj z inštitutom BION po dogovoru z njegovo direktorico Branko Lovrečič pripravljamo raziskavo z uporabo barvnih vzorcev sistema colourmirrors, rezultate pa bomo aplicirali na moje dosedanje raziskovanje sistemske zavesti in potujočega človeštva."

* Izzivov vam torej ne manjka?
"Vsak človek je po naravi radoveden. Spremembam se nikoli nisem upirala, vedno sem tudi z veseljem zajadrala v svoje strahove. In ugotovila, da so znotraj votli, okrog jih pa nič ni. Radovednost je filozofija. Filo pomeni ljubiti, sofos pa modrost. Rad imeti vednost ali ljubiti modrost je torej skoraj enako. Japonski raziskovalec Masaru Emoto je že konec devetdesetih let prejšnjega stoletja dokazal, da ima voda spomin. Mi pa smo sestavljeni iz 70 odstotkov vode. Voda v naših celicah torej strašansko vpliva na nas. Kdor slabo misli, se jezi in skuša manipulirati z drugimi, se mu bo to poznalo na telesu. Tak človek bo tudi bolj dovzeten za informacije, ki vzbujajo strah. Predstavljajte si, da ste ves dan doma in po radiu vsako uro poslušate vedno iste novice. Zvečer te informacije gledate po televiziji, vmes pa jih prebirate še v časopisih. Težko boste na tak način slišali kaj, kar bo v vas vzpodbujalo brezpogojno ljubezen, čeprav zadnje čase resnici na ljubo mediji vse več pišejo o lepih stvareh, ki povezujejo. Naše celice pa se vsakih sedem let obnavljajo. Normalno, da lahko potem opazimo velike razlike pri ljudeh. Štiridesetletnik ni enak štiridesetletniku in osemdesetletnik ne osemdesetletniku."

Majevski koledar meri razvoj zavesti

Piramide, ki so jih zgradili Maji, imajo devet stopnic. Vsaka pomeni eno obdobje zavesti v majevskem koledarju. Dolžina vsakega ciklusa je 1/20 dolžine prejšnjega.

Prva stopnja razvoja zavesti se je začela z velikim pokom in končala 820 milijonov let pred Kristusom z začetkom celičnega življenja. Drugi ciklus evolucije zavesti se je končal pred 41 milijoni let z rojstvom prvih sesalskih vrst. tretji pa pred dvema milijonoma let z začetkom rodovne zavesti.

V četrtem ciklusu se je razvila plemenska zavest, v petem pa kulturna. Šesti ciklus, ki se je začel leta 3115 pred Kristusom in trajal vse do leta 1755, je pomenil začetek nacionalne državne zavesti (Egipt). Končal se je z razdelitvijo sveta na nacionalne države. V tem obdobju je vladal zakon prava, poudarjeno je bilo kaznovanje (inkvizicija). Do 5. januarja 1999 se je v sedmem ciklusu razvijala planetarna zavest. V tem obdobju so se zgodili industrijska revolucija, mednarodni sporazumi, ki so presegli nacionalni položaj, in svetovni splet. Vladal je zakon moči. Trenutno smo na predzadnji stopnji razvoja zavesti, na začetku galaktičnega zavedanja. Prevladuje zakon etike. Zlorabe moči so razkrinkane, ljudje pa ugotavljajo, da sami lahko storijo več kot njihovi voditelji.

Obdobje se bo končalo 10. februarja 2011, ko se bo začel zadnji, deveti ciklus zavestnega soustvarjanja, ki bo trajal vsega 20 dni. Pomenil bo začetek univerzalne zavesti in našega védenja, da smo eno z vesoljem. Majevski koledar se po izračunih dr. Carla Johana Callemana konča 28. oktobra 2011.

* Kako se izognete negativnim vplivom?
"Ne razmišljam o negativnih ali pozitivnih vplivih, razmišljam le o svoji odgovornosti in o mojih odgovorih na vplive. S pomočjo spoznanj in dejstva, da živim v srcu in sistemsko vem, da se bodo stvari zgodile tako, kot se morajo. Klasično, linearno razmišljanje o tem bi me lahko spravilo v slabo voljo. Zakaj bi torej to počela, če vem, da je vse prav tako, kot je? Svojo energijo raje usmerim v kaj ustvarjalnega. Ko ustvarjam, ustavim čas. Sem tukaj in zdaj. In ravno to je tisto, kar me žene naprej."<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: