Aktualne novice

Milijon podpisov proti GSO!

dodano: 5.5.2010

Vir: http://www.vest.si/2010/04/12/milijon-podpisov-proti-gso/

Dolgoročni učinki GSO na človeka, živali in okolje še vedno niso znani, ker se sploh niso nikoli raziskovali. Se sprašujete, zakaj ne? Kako to in zakaj le? Kako je sploh mogoče, da se neraziskane GS rastline uporabljajo za industrijske in potencialno tudi prehrambene namene? Odgovor je preprost in hkrati grozljiv: tako diktirajo korporacije. Korporacije, ki delujejo globalno in imajo moč. Podkupujejo vlade, znanstvenike, raziskovalce, celotno univerzo, če je potreba, medije, ki jim oblikujejo propagandno strategijo ter pravnike in male birokrate, ki jim spišejo prave zakone in podzakonske akte.

Korporacije, kot so Monsanto, Basf, Pioneer, Syngenta, DuPont, ki poslujejo in kujejo dobičke s prodajo GS semen, namreč izrecno prepovedujejo neodvisne raziskave. Te korporacije že kot predpogoj nakupa semen s posebno pogodbo oz. dogovorom izrecno prepovedujejo vsakršne neodvisne raziskave, ki bi lahko potencialno ovrgle njihove trditve o neškodljivosti GSO brez stranskih učinkov. Prepovedane so primerjave z drugimi semeni in raziskave v smeri stranskih učinkov na okolje, živali ali ljudi. V nobeni ugledni znanstveni reviji na svetu ni mogoče najti objave nobene neodvisne raziskave. Vse raziskave, ki  na to temo objavljajo, morajo biti prej odobrene s strani samih korporacij. Takšen postopek je bil odobren s strani predsednika Busha že davnega leta 1992 in od takrat ta embargo še vedno velja; ne le za ZDA.

Nova skupina evropskih komisarjev, ki je z delom pričela februarja pod taktirko istega predsednika g. Barrosa, ima jasne prioritete in vizijo, v kakšni skupnosti bomo živeli. V Evropi, kjer nam bo diktiral kapital in kjer bo dobiček merilo vsega, nad vsem in za vsako ceno. Tudi na račun zdravja, varstva narave in pravic ter možnosti izbire potrošnikov. Gospodje in gospe v komisiji se požvižgajo na želje in zahteve evropskih državljanov. Že marca nas je doletela vest, da sta predsednik Evropske komisije Barroso in komisar za zdravje Dalli odobrila gensko spremenjeno (GS) rastlino za gojenje – krompir “Amflora” za industrijsko rabo. Ta odločitev povzroča nesprejemljivo tveganje za naše zdravje in okolje.
Podprite s svojim podpisom spletno akcijo skupine Avaaz, da zberemo milijon podpisov za prepoved GSO, dokler ne bodo dovolj raziskani: http://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/98.php?CLICK_TF_TRACK

Uresničimo možnost državljanske pobude v okviru Lizbonske pogodbe, 8b. člen, 4. točka, da vidimo, kako deluje. To bi bil zgodovinski trenutek in dogodek. Že sedaj pa je dokaj očitno, da se Lizbonska pogodba v zgolj opisanem primeru ne upošteva v najmanj spodaj navedenih členih.

2. člen Lizbonske pogodbe pravi:
3. »Prizadeva si za trajnostni razvoj Evrope, ki temelji na uravnoteženi gospodarski rasti in stabilnosti cen, za visoko konkurenčno socialno tržno gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek, ter za visoko raven varstva in izboljšanje kakovosti okolja.«
5. »Prispeva k miru, varnosti, trajnostnemu razvoju Zemlje, solidarnosti in medsebojnemu spoštovanju med narodi, prosti in pravični trgovini, odpravi revščine in varstvu človekovih pravic, predvsem pravic otrok …«

8a. člen
3. »Vsak državljan ima pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije. Odločitve se
sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani.«

8b. člen
1. Institucije dajejo državljanom in predstavniškim združenjem na ustrezen način možnost
izražanja in javne izmenjave mnenj glede vseh področij delovanja Unije.
2. Institucije vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog s predstavniškimi združenji in
civilno družbo.
3. Evropska komisija izvaja obsežna posvetovanja z udeleženimi stranmi, da se zagotovi
usklajenost in preglednost delovanja Unije.
4. Najmanj milijon državljanov Unije iz večjega števila držav članic lahko s svojo pobudo Evropsko komisijo pozove, da v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije. Postopki in pogoji, potrebni za predložitev take pobude, se določijo v skladu s prvim pododstavkom člena 21, Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Zanimivo bo videti, kakšne bodo politične in pravne razlage za nemožnost spoštovanja volje državljank in državljanov. Morda pa se motim in bodo vse naše želje in pobude dosledno upoštevane in spoštovane.

Žal tega pododstavka 21. člena nisem uspela najti, če ga kdo izbrska, naj ga da kot komentar v vednost.

Elena Pečarič
 
YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
Neubergerjeva 7
SI-1000 Ljubljana
t: +386 (0)1 521 22 77; f: +386 (0)1 521 22 88
www.yhd-drustvo.si
www.handyworld-si.com

 

0,015625<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine:

Bi radi brali novice v tiskani obliki?

Finančna sredstva nam ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR

Prejemnik: Društvo Ognjič, Planina na Pohorju 44, 3214 Zreče
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: SI 00 in datum plačila (npr.: 23092019)
 
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 9 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.

Prispevek za obveščanje lahko uredite tudi s pomočjo e-nakazila na strani shop.zazdravje.net.
 
POMEMBNO:
Vaš naslov je razviden ob izvedenem nakazilu prispevka, zato ga ni potrebno pošiljati po elektronski pošti, javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije položnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
 plačnik ne bo tudi prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic),
 ima plačnik v naslovu šumnike (ti se na izpisku ne izpišejo). 

V tem primeru nam točne podatke, komu in kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov društva ali po elektronski pošti na posljite.novice@gmail.com ali nas pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
 
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.