Aktualne novice

PROJEKT "ZGRADIMO SVET MIRU IN LJUBEZNI"

dodano: 10.5.2010

Vsak od nas se nejasno zaveda, da smo na pragu velike družbene spremembe, največje v zgodovini človeštva. Ne vemo, ali se bo zgodila jutri, čez pet ali deset let, toda njen prihod je neizogiben.

Tudi tistim, ki niso ravno na tekočem z dogajanjem, se zdi, da se je nakopičila gora problemov, ki jih nihče ne rešuje. Dovolj nam je lažne demokracije, terorizma, kratenja svobode in bombardiranja z informacijami, ki nas spreminjajo v potrošniške robote.

Človeštvo, ki je ujeto v mrežo laži in oropano svobode in napredka, vse bolj čuti, da tako ne gre več naprej. Evolucije ni mogoče ustaviti in napočil je čas, da se zgodi naslednji korak. Gre za korak radikalne spremembe našega mišljenja.

Človek si v tretjem tisočletju zasluži drugačno življenje. Vsak naj bi imel mirno in izpolnjujoče življenje. Naši otroci pa čisto naravo, zdravo okolje in čisto vodo.

Družba, kakršno hočemo, je prosta izkoriščanja, nasilja, terorizma, kriminala, pohlepa, korupcije, zavisti in nezdrave tekmovalnosti. Potrebna je skupna akcija, v kateri bomo poiskali povsem nove, originalne poti v prihodnost.

Sedanji svetovni nazor, ki nas omejuje zgolj na zunanji svet in materialnost, nam preprečuje, da bi se zavedli svoje resnične, duhovne narave in veličine ter svojih nepoznanih moči in darov.

Danes ves svet - brez vsakega dvoma - priznava enega skupnega "boga" - denar. Njemu veljajo tako rekoč vsi napori. Večinoma mehanizmov izkoriščanja, ki jih prinaša denar, sploh ne poznamo. Spregledati moramo njegove pasti in poiskati boljše rešitve.

Zrušiti moramo stereotipe in ideale, ki so nas pripeljali v zagato. Spoznati moramo, da je prepričanje, da v svetu obstaja pomanjkanje, neresnično. Prepoznati moramo ozadje globalne politike in številne manipulacije, ki smo jim izpostavljeni.

Potrebno nam je zavedanje, da smo duhovna bitja. Spoznati moramo svojo resnično, božansko naravo.

Potrebujemo novo družbeno ureditev, ki gradi na enakosti in svobodi posameznika ter zavedanju njegove povezanosti z naravo in družbo.

Nova družba bo družba ljudi, katerih poglavitna skrb bo izraziti lastno ustvarjalnost, izpolnjevati lastno življenjsko poslanstvo, delovati s ciljem lastnega osebnostnega in duhovnega razvoja in obenem v dobro skupnosti.

Novi družbeni sistem - lahko bi ga imenovali "naturalizem" zaradi vračanja človeka k naravi in svojemu izvoru - lahko zgradimo le z zrelimi, osveščenimi ljudmi, ki bodo z etičnim ravnanjem, razumevanjem, tolerantnostjo in srčnostjo postavili nove družbene standarde.

Stereotip, ki je vir strahu in trpljenja, je lažno prepričanje o pomanjkanju. Temelji na dragi energiji (naftnih derivatih) in zgodovinskem spominu. Sesuje ga že en sam izum, ki v električno energijo pretvarja prosto energijo (prano, orgon, či...) iz zraka. Takšen stroj, ki ustvarja "brezplačno energijo", je napravil že Nikola Tesla, treba ga je le poustvariti.

Z brezplačno energijo lahko onesnaženo ali morsko vodo spremenimo v pitno vodo, s slednjo pa zagotovimo zadostno pridelavo hrane.
Najpomembnejše stvari - sončna energija, zrak, življenje - so nam dane zastonj. Zakaj bi moralo biti drugače z ostalimi stvarmi?
Ukinitev denarja na mah pomete z nasiljem, podkupovanjem, izkoriščanjem, prostitucijo... Z njim pade tudi sedanji stereotip, da brez dela ni mogoče preživeti, pa tudi neznosno težko obrestno breme.
Ko so dobrine dostopne brezplačno, ni ničesar več, kar bi bilo vredno kopičiti, ukrasti, pridobivati s silo ali prevaro. Do vsake stvari moramo vzpostaviti pravi, naraven odnos, v skladu z njenim resničnim pomenom.
Plače, davki, takse, pristojbine ter vse vrste odhodkov so le še neprijeten spomin na čase, ko je bil človek še suženj denarja.
Kapitalizem je svoje poslanstvo izpolnil. Naučil nas je, kako nevarna je past slepe zaverovanosti v denar in moč ter v kako globoke stiske nas lahko potisne pohlep.
Nobena stvar ali dobrina človeka ne sme zasužnjevati, saj je le priročno, prehodno sredstvo za dosego ciljev, ki niso materialne narave.
V družbi brez denarja ni težko vzpostaviti zavedanje, da smo vsi enakopravni, povezani med seboj in člani velike človeške družine, v kateri blaginja, mir in medsebojna harmonija temeljijo na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju.
Naravnih dobrin, potrebnih za povsem primerno življenje vsega svetovnega prebivalstva, je dovolj, le enakomerno jih je treba razporediti. Nova ekonomija ne bo temeljila na denarju, temveč na naravnih virih. Uvedena bo pravična delitev dobrin, v skladu z etiko, tehničnimi možnostmi in realnimi človekovimi potrebami.
Pojem države v novem družbenem sistemu dobi nov pomen: ne temelji več na (običajno priviligiranih) državnih uradnikih, ki lahko zasledujejo ozke ali zasebne interese. Nova država bo mnogo tesneje dihala z narodom, upoštevaje njegove potrebe, želje in interese, ne pa interesov kapitala, omejenih političnih grupacij ali skrivnih združenj.

Nova gospodarstva bodo v veliki meri reciklirala in zagotavljala proizvodnjo kakovostnejših in trajnejših izdelkov. Proizvajali bomo tisto, kar res potrebujemo in toliko, kolikor narava lahko obnovi.

Novi sistem bo vzpodbujal kroženje dobrin (česar ne potrebuješ, vrni v oskrbni sistem) - kar bo zmanjšalo rast smetišč, pri oskrbi z novimi sredstvi pa bo veljalo, da je treba zagotavljati kakovostno blago in dobrine, ki imajo daljšo življenjsko dobo in čim manjšo energijsko porabo.

Za ekonomijo ne bodo več najpomembnejša podjetja (saj država iz njih ne bo črpala davkov), pač pa zagotovitev samooskrbe (v okviru države) in osebnostni razvoj državljanov.

Dobiček, profit v tovarnah in podjetjih bo zamenjal interes za dobrobit in napredek skupnosti, kar bo doseženo ob osebnem zadovoljstvu posameznikov nad delom, ki prispeva k njihovi duhovni rasti.

Ljudje bodo uživali v delu za skupnost, saj se bodo zavedali, da delati v dobro skupnosti pomeni delati dobro sebi. Vsak se bo usposobil za opravljanje tistega dela, ki mu je pri srcu, z obveznim delovnim časom v trajanju 4-6 ur dnevno (po želji tudi več). Veliko časa bo namenjeno družini, osebnostni rasti, rekreaciji in družbeno koristnemu udejstvovanju.

Pojavile se bodo številne nove ideje in nova področja dela, ki si jih sedaj ne znamo predstavljati. Ukinjeni bodo vsi poklici, ki ne prispevajo k dobrobiti skupnosti ali človeka ter zavirajo njegov duhovni razvoj.

Plače, pokojnine in socialni prispevki bodo stvar zgodovine. Od rojstva do smrti bo vsakemu državljanu zagotovljena brezplačna oskrba vseh njegovih realnih potreb, torej skrb za zagotovitev vsega, kar potrebuje za solidno življenje in delo. Boljše socialne varnosti si ni mogoče izmisliti.

Ukinjeni bodo vsi zapori, kaznovanje bo zamenjala prevzgoja in usmerjanje v družbeno koristno delo, brez omejevanja svobode. Zakonodaja se bo v deželi, kjer je dovolj za vse, močno poenostavila. Skrčila se bo na naravni zakon in preprosto načelo: ne stori drugemu ničesar, kar ne želiš, da bi bilo storjeno tebi.

Vrnili se bomo k simbiotskemu kmetovanju in naravnim metodam; prepovedali bomo vse gensko spremenjene organizme. Od intenzivnega kmetijstva bomo prešli na manjše, samozadostne kmetijske obrate in kmetije, ki omogočajo neprimerno boljšo harmonijo z naravo - sonaravno ekološko kmetijstvo.

V šolstvu bo uveden nov način vzgajanja in učenja: v ospredju bo razvijanje otrokovih darov, resnično usposabljanje otroka za življenje, učenje razmišljanja v skladu s pravimi vrednota¬mi, spoznavanje samega sebe in družbe skozi lastno notranje izkustvo.

Znanstvene institucije se bodo lotile raziskav, ki doslej niso bile aktualne, ker niso bile dobičkonosne. Posebno intenzivno se bodo lotile raziskav proste energije in naprav za njeno proizvodnjo, ter sodobnih materialov. Odprli bomo novo področje raziskav - raziskovanje zavesti in njenih pojavov.

Z uresničitvijo obravnavanega projekta, z zagotovitvijo pogojev za življenje v miru, ljubezni in blagostanju, bo v slovenskem narodu zavel doslej nedosegljiv optimizem, ki bo med drugim povzročil drastično povečanje natalitete.

Obravnavani projekt prinaša rešitve za vse obraze sedanje globalne krize: za ekološko, energetsko, prehransko, finančno zdravstveno, ter prinaša številne napredne ideje, ki bodo v ljudeh povzročile val navdušenja in motivacije. Predstavlja rešitev ne le za slovenski narod, temveč - ker se bodo po njej zgledovali drugi narodi - za ves svet.

Slovenci smo narod, ki je predstavljeno vizijo sposoben uresničiti. Naša odločitev je, ali želimo postati zgled vsemu svetu, ali pa bomo v medsebojnih razprtijah, toneč vse globlje v krizo obstoječe močno bolne civilizacije, z vse bolj starajočim prebivalstvom naposled kot narod izginili s površja Zemlje.
 
 
Za več informacij o projektu in bližnji konferenci na to temo kliknite na: www.prisluhni.si.Ključne besede:
mir, ljubezen, Zoran Železnikar

 

Sorodne novice:

0,015625<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine:

Bi radi brali novice v tiskani obliki?

Finančna sredstva nam ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR

Prejemnik: Društvo Ognjič, Planina na Pohorju 44, 3214 Zreče
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: SI 00 in datum plačila (npr.: 23092019)
 
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 9 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.

Prispevek za obveščanje lahko uredite tudi s pomočjo e-nakazila na strani shop.zazdravje.net.
 
POMEMBNO:
Vaš naslov je razviden ob izvedenem nakazilu prispevka, zato ga ni potrebno pošiljati po elektronski pošti, javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije položnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
 plačnik ne bo tudi prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic),
 ima plačnik v naslovu šumnike (ti se na izpisku ne izpišejo). 

V tem primeru nam točne podatke, komu in kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov društva ali po elektronski pošti na posljite.novice@gmail.com ali nas pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
 
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.