Skupaj razkrivamo

7.9.2009

Ekovas se začne pri meni doma; tekst: Domen Zupan, Zavod Ekovas
 
Ekovas je le drugo poimenovanje za trajnostni način življenja, ki ga lahko uresničujemo v različnih okoljih. Zajema celosten pristop, ki se ne konča pri varčevanju z energijo in ločevanju odpadkov, ampak gre še dlje, predvsem v smeri večje povezanosti in skrbi za soljudi in naravo. Enostavno so vsa področja življenja usmerjena k načinom, ki bodo zagotovili enake možnosti tudi našim otrokom in njihovim naslednikom.

Iskanje takšnih rešitev in uvajanje sprememb je lažje v povezanem okolju podobno mislečih, zato so v 60. letih začele nastajati prve ekovasi. Sprva je šlo res bolj za iskanje odmika in svobodnejšega načina življenja, danes pa so ekovasi (pogosto tudi visokotehnološko) inovativna okolja, trajnostne raziskovalne skupnosti, ki so predane odkrivanju novih načinov sobivanja ljudi in narave. Čeprav jih povezanost s pridelavo zdrave hrane največkrat umešča v vaško okolje, pa so v svetu pogoste tudi mestne ali primestne skupnosti.

Povezovanje je ključ sprememb, zato so tudi Dnevi ekovasi na prvem mestu namenjeni povezovanju, spoznavanju in izobraževanju v smeri trajnostnega sobivanja. Ideja je bila v slovenskem prostoru prisotna že nekaj časa, uresničili pa smo jo v lanskem juniju.

Večina ima ob besedi ekovas pred očmi najprej naselje naravnih zgradb, zato smo prvo celodnevno srečanje namenili celostni predstavitvi trajnostnih principov ekovasi. Pisana paleta predavanj in predstavitev domačih izkušenj in projektov je pritegnila preko 160 udeležencev, ki so izrazili veliko zanimanje za nadaljevanje srečanj in več medsebojnega sodelovanja.

V spletni anketi je večina izbrala polletni razmik med srečanji, med predlogi za teme naslednjih srečanj pa se je največkrat pojavila naravna gradnja. Zaradi obširne tematike smo ji posvetili kar dve srečanji; jesensko je bilo namenjeno bolj načrtovanju, pomladansko (dvodnevno) srečanje pa sami gradnji. Poleg štirih predstavitev domačih izkušenj z gradnjo in bivanjem v naravnem domu, je bil vrhunec srečanja nedeljski ogled treh takšnih hiš.  

Ob besedi ekologija res začnemo razmišljati o porabi energije, odpadkih in izpustih CO2, a največji davek smo v toku potrošniške samozadostnosti plačali v medsebojnih odnosih. Če temu dodamo še strah (pred raznimi gripami in »terorističnimi« napadi) kot najmočnejše orodje kontrole, je že jasnejša smer, v katero nas usmerjajo »sivi možje« v ozadju …

Zato z veseljem pripravljamo naslednje jesensko srečanje, posvečeno socialnemu "kapitalu" in oblikovanju skupnosti kot odločilnih dejavnikih za kakovost sobivanja. Vsaka vas je bila včasih trdna skupnost pa tudi danes je vsak uspešen tim neke vrste skupnost – več kot le skupina uspešnih posameznikov.

Povabili smo eno najbolj izkušenih svetovalk na področju skupnosti, organizacijskega učenja in razvojnih procesov, s katero bomo pripravili tudi daljšo delavnico. Vsekakor se bomo ozrli tudi po domačih izkušnjah in načrtih različnih iniciativnih skupin.  

Veseli smo, da se nas je v letu dni na 3. srečanjih zbralo blizu 400. Temu lahko dodamo še dobrih 11.000 različnih obiskovalcev spletne strani, ki si lahko ogledajo tudi posnetke predavanj. S prostovoljnim delom udeležencev in pomočjo sponzorjev smo prevedli dva dokumentarna filma in jih zato lokalno lahko ponudimo za dobro tretjino cene v tujini.

Najdragocenejše je res srečevanje, povezovanje in pripravljenost za sodelovanje. Zadnjega žal nismo dovolj izkoristili in ostaja potencial za prihodnje projekte. Že jesenske delavnice in novembrsko srečanje bodo priložnosti za nova (so)delovanja.

Toplo vabljeni in hvala za vaš prispevek k lepšemu jutri!  

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: