Skupaj razkrivamo

Naslovi Poslancev

Ob volitvah ponavadi sprejemamo pošto kandidatov in predsednikov strank z lepimi obljubami. Zakaj ne bi MI poslali pošto s svojimi zahtevami? V tujini je to povsem običajno! Izberite nekaj naslovov in sporočite, da zahtevate več eko živil, popolno varnost pred gensko spremenjenimi posevki, čisto vodo in čist zrak...

ANTON ANDERLIČ Resljeva 35 1000 Ljubljana
JOSIP BRAJC Matenja vas 70 6230 Postojna
dr. ANDREJ BAJUK Prijateljeva 13a 1000 Ljubljana
BOGDAN BAROVIČ Gimnazijska cesta 5 1420 Trbovlje
ROBERTO BATTELLI Ob spomeniku 6 6000 Koper
SAMO BEVK Mestni trg 4 5280 Idrija
SATAMISLAV BRENČIČ Notranjska 29b 1370 Logatec
ANDREJ BRUČAN Hacetova 5 1000 Ljubljana
FRANCE CUKLJATI Lesno brdo 72 1360 Vrhnika
Mag. MILAN CVIKL Čebelarska 13 1000 Ljubljana
JANEZ DROBNIČ Jurčkova cesta 205 1000 Ljubljana
GEZA DŽUBAN Dolga ulica 78 9226 Moravske toplice
Dr. SLAVKO GABER Mlinska pot 20 1000 Ljubljana
Dr. PAVEL GANTAR Cesta na Brdo 79 1000 Ljubljana
LJUBO GERMIČ Kolodvorska 29a 2342 Ruše
Mag. BRANKO GRIMS Cesta Staneta Žagarja 39 4000 Kranj
ALEŠ GULIČ Ulica Sallaumines 10 1420 Trbovlje
MAZJAŽ HAN Krakovo 4 1433 Radeče
FRANC FERI HORVAT Trubarjeva 5 9252 Radenci
JOŽEF HORVAT Žižki 31c 9232 Žižki
ROBERT HROVAT Ulica 7. avgusta 15 1230 Domžale
SREČKO HVAUC Ulica 1. maja 13 2312  Orehova vas
EVA IRGL Beblerjeva 25 5271 Vipava
JANEZ JANŠA Brinje I/55 1290 Grosuplje
KRISTIJAN JANC Ponikve pri Studencu 24 8293 Studenec
FRANC JAZBEC Draga 3 3220 Štore
IVAN JELEN Ponikva 24a 3232 Ponikva
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI Tivolska 13 1000 Ljubljana
ALENKA JERAJ Ig 102 1292 Ig
MIRAN JERIČ Trg Franca Kozarja 14 1430 Hrastnik
JOŽEF JEROVŠEK Spodnja nova vas 36 3210 Slovenska Bistrica
AURELIO JURIJ Cankarjeva 10 6000 Koper
FRANC KANGLER Dravska ulica 7 2000 Maribor
Prim. VASJA KLAVORA Mala vas 5 5230 Bovec
ANTON KOKALJ Šinkov Turn 55 1217 Vodice
BOJAN KONTIČ Koroška cesta 33a 3320 Velenje
DRAGO KOREN Lokovica 143a 3325 Šoštanj
DIMITRIJ KOVAČIČ Ocvirkovka 59 1000 Ljubljana
Mag. JANEZ KRAMBERGER Sp. Porčič 20 2230 Lenart 
DANIJEL KRIVEC Srpenica 37 5224 Srpenica
MOJCA KUCLER DOLINAR Gornji trg 22 1000 Ljubljana
DUŠAN KUMER Dolniška cesta 3 1000 Ljubljana
Dr. MATEJ LAHOVNIK Cesta Talcev 4 3320 Velenje
DARJA LAVTIŽAR BEBLER Borovška cesta 26 4280 Kranjska Gora
MITJA LJUBELJŠEK Verje 23d 1215 Medvode
MIROSLAV LUCI Ul. Lackove čete 44 2250 Ptuj
BRANKO MARINIČ Pobrežje 74a 2284 Videm pri Ptuju
MARTIN MIKOLIČ Steklarska ulica 16 3252 Rogatec
RUDOLF MOGE Terčeva 16 2000 Maribor
STANE PAJK Gorenji Leskovec 30 8283 Blanca
Dr. MARKO PAVLIHA Sveti Peter 65a 6333 Sečovlje
BREDA PEČAN Ob starem zidovju 8 6310 Izola
SAŠO PEČE Rasbergerjeva 2 2000 Maribor
RUDOLF PETAN Mizarska 30 3210 Slovenska Konjice
MILAN PETEK Cankarjeva 18 2000 Maribor
MIRO PETEK Celovška 60 2392 Mežica
SREČKO PRIJATELJ Orlek 14 6210 Sežana
ALOJZ POSEDEL Ulica Rista Savina 11 3310 Žalec
Mag. MAJDA POTRATA C. proletarskih brigad 55 2000 Maribor
MIRAN POTRČ Poljanska c. 19 1000 Ljubljana
MÁRIA POZSONEC Glavna ulica 9 9220 Lendava
JAKOB PRESEČNIK Podvrh 31 3330 Mozirje
MIHAEL PREVC Dražgoše 6a 4228 Železniki
FRANC PUKŠIČ Vintarovci 43c 2253 Destrnik
VILI REZMAN Selniška 10 2342 Ruše
Mag. ANTON ROP Pot na Črno 15 1217 Vodice
BOJAN RUGELJ Drožanjska cesta 61 8290 Sevnica
PAVEL RUPAR Cesta Kokrškega odreda 27 4294 Križe
Mag. BORUT SAJOVIC Brdo 7 4240 Podnart
dOC. dR. MITJA SLAVINEC Klavniška ul. 15 9000 Murska Sobota
ALOJZ SOK Ptujska 12b 2270 Ormož
BOJAN STARMAN Kosovelova ulica 20 4226 Žiri
FRANC SUŠNIK Čeplje 1c 3305 Vransko
MAJDA ŠIRCA Gregorčičeva 13a 1000 Ljubljana
JOŽEF ŠKOLČ Breginj 42 5222 Kobarid
MATJAŽ ŠVAGAN Izlake 19 1411 Izlake
JOŽE TANKO Breg 82 1210 Ribnica
DAVORIN TERČON Cesta na Lenivec 16 6210 Sežana
VILI TROFENIK Mihovci pri Veliki Nedelji 104 2274 Velika Nedelja
MARJETKA UHAN Rodine pri Trebnjem 25 8210 Trebnje
JANKO VEBER Ul. heroja Marinclja 9 1330 Kočevje
RUDI VERŠNIK Gornji Log 16 1241 Šmarca
Mag. ANDREJ VIZJAK Ulica stare pravde 28 8250 Brežice
BOŠTJAN ZAGORAC Ul. Štauhovih 39 2000 Maribor
CVETKA ZALOKAR ORAŽEM Poljska cesta 10b 1230 Domžale
BOGOMIR ZAMERNIK Podvolovljek 42 3334 Luče
MILENKO ZIHERL Demšarjeva cesta 20 4220 Škofja Loka
Dr. MILAN ZVER Grabloviševa 24 1000 Ljubljana
BARBARA ŽGAJNAR TAVŠ Trg revolucije 4 1420 Trbovlje
Mag. FRANC ŽNIDARŠIČ Cankarjeva ulica 33 8210Trebnje

Ključne besede:
poslanci

 

Sorodni članki:

0,015625

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: