Skupaj razkrivamo

30.3.2016

Podpiši peticijo in postani varuh vode v Sloveniji!
Najbolj strateška surovina prihodnosti je voda!
Besedilo: Brane Golubović

Človeštvo se zaradi hitrega naraščanja števila prebivalstva, podnebnih sprememb in gospodarskega razvoja že zdaj srečuje z velikim problemom: pomanjkanjem vode, hrane, energije in življenjskega prostora.

V tem zapisu se bom osredotočil samo na vodo, ki je eden od temeljnih pogojev za preživetje vsega živega na našem planetu. Približno 70 odstotkov zemeljske površine pokriva voda, od tega je kar 97 odstotkov slane vode in samo trije odstotki sladke, od katerih sta dva odstotka v obliki ledu. Torej nam za preživetje ostane samo še odstotek vode. Prav zato se mora vsakdo med nami zavedati, da pitna voda ni nekaj samoumevnega in da zanjo ni zamenjave – ne moremo je nadomestiti z ničimer drugim.

Voda je torej vse redkejša dobrina, povpraševanje po njej pa narašča, zaradi česar je postala zanimiva tudi za trg. Velike zasebne družbe so že pripravljene na ta izziv, ki ga prinaša 21. stoletje: kako iz vode narediti tržno blago, živilo, ki se prodaja na trgu in posledično prinaša dobiček. Za ta cilj so korporacije pripravile strategijo ter poslovne modele, ki jih učinkovito izvajajo tako v razvitih kot tudi v nerazvitih državah. Ponekod to počnejo v rokavicah, drugje brez njih.

Ti podatki nas napeljujejo k misli, da bo boj za nafto in plin že kmalu zamenjal boj za dostop do vodnih virov. Tako se bosta Evropa in svet v bližnji prihodnosti srečevala s še večjimi pritiski lobističnih skupin, ki se bodo zavzemale za privatizacijo naravnih bogastev, predvsem pitne vode in zemlje za proizvodnjo hrane. Pravzaprav se to že dogaja – tudi v Sloveniji. Cilj pogajanj o mednarodnih trgovinskih sporazumih med EU in preostalim svetom, pri katerih sodeluje tudi naša država, je liberalizacija različnih storitev, od finančnih in javnih vse do oskrbe s pitno vodo in drugimi naravnimi viri.

Slovenija se mora kljub svoji majhnosti tega zavedati ter hitro in premišljeno ukrepati, saj spada med najbolj vodnate države na svetu.

Razprava v Državnem zboru o predlogu spremembe Ustave RS, po kateri bi imel vsakdo pravico do vode za pitje, oskrbo s pitno vodo za prebivalstvo pa bi opravljala neprofitna javna služba, poteka od marca 2013. V tem času se je že večkrat pokazalo, da ima predlagana sprememba Ustave RS veliko podporo ljudi in stroke, vendar do kakega konkretnega ukrepa še ni prišlo.

Ker v civilni iniciativi Za Slovenijo in svobodo verjamemo, da je pravica do vode temeljna pravica, ki mora biti nedvoumno zapisana v Ustavi RS, smo začeli z zbiranjem podpisov. Naš cilj je jasen! Predstavnikom ljudstva sporočiti, da z vpisom te pravico v Ustavo RS ne smemo zavlačevati, kaj šele, da bi se s tem igrali. Voda je JAVNA DOBRINA, dobrina vseh nas, dolžnost naših predstavnikov pa je odločno ukrepati in obveščati javnost o tem, kaj si mislijo in kaj delajo v zvezi z zaščito vode v Ustavi RS.
Ker lahko vsakdo med nami prispeva svoj kamenček k mozaiku boljše Slovenije, vas prosimo, da to storite s podpisom peticije, ki zahteva, da temeljno pravico do vode zapišemo v Ustavo RS. Tako bo vsak od nas jasno pokazal, da je treba še letos v Ustavo RS vnesti pravico do vode za vsakogar in določilo, da je treba upravljanje s pitno vodo prepustiti zgolj neprofitnim javnim službam.

Do danes, ko to pišem, se nas je v manj kot treh tednih podpisalo že več kot 33.800 oziroma več kot 1,5 odstotka vseh prebivalcev naše države. To je naš prvi skupni korak. Korak, ki mu morajo slediti še drugi. Korak k trajnostno naravnanemu razmišljanju. Korak, s katerim jasno izražamo stališče, da voda pripada vsem, da je naš skupni interes in ne tržno blago, s katerim bi posamezniki kovali dobičke.Naj vas na koncu vse skupaj povabim tudi na našo spletno stran http://voda.svoboda.si, na kateri vas obveščamo o vseh dogajanjih, povezanih s peticijo in vodo.

Kaj lahko storite?
Podpišite peticijo za vpis neodtujljive pravice do vode v Ustavo RS: 
Svoj podpis lahko oddajo tudi ljudje brez dostopa do spleta. Tisti, ki ga imate, prosite svoje sorodnike, prijatelje in znance, naj podpišejo peticijo, in jim pri tem pomagajte. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

KAJ DELAJO »PREDSTAVNIKI LJUDSTVA«
Evropski parlament je resolucijo Pravica o vodi sprejel s 363 glasovi (50,4 %) za in 96 glasovi (13,3 %) proti, 261 (36,3 %) članov parlamenta pa se glasovanja vzdržalo. 

Če bi nasprotnikom uspelo zbrati le še nekaj glasov proti, bi utegnila biti naša pravica do vode prodana. Bomo čakali, da se to tudi v resnici zgodi – ali pa bomo storili vse, kar je v naši moči, da voda ostane pravica slehernega zemljana? 

Ključne besede:
voda, energija, pitna voda, tržno blago, korporacije, nafta, plin, hrana, pravica do vode

 

Sorodni članki:

0,03125

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: