Aktualne novice

Okrogla miza gibanja Oskrbimo Slovenijo Zagotovimo.si varno hrano za jutri, državljan aktiviraj se!

dodano: 2.3.2012

V Ljubljani, 29.02.2012. V Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je potekala Okrogla miza Oskrbimo Slovenijo z naslovom: Zagotovimo.si varno hrano za jutri, državljan/ka aktiviraj se ! Organizirali so jo Eko civilna iniciativa Slovenije, Slovenski forum socialnega podjetništva in društvo Inovacije za evolucijo v sodelovanju  s Študenstko organizacijo Biotehniške fakultete. Udeležence je nagovoril  tudi prof. dr. Stane Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani. Osrednja tema okrogle mize je bila zagotavljanje prehranske varnosti in lokalne samooskrbe s hrano. 

Okoli 350 udeležencev in udeleženk okrogle mize so v uvodu pozdravili: prof. dr. Mihael J. Toman, dekan Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je poudaril, da dajejo študentom na fakulteti znanje o življenju in za življenje, da ne bodo škodovali naravi, prof. dr. Stane Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani, ki je opozoril, da se na Univerzi zavedajo omejenega prostora Zemlje in omejenega razvoja na njej, saj ga omejujejo omejeni Zemljini naravni viri ter poudaril, da je potrebno temeljito spremeniti paradigmo ekonomije, katere osnovno vodilo je rast, profit in pohlep. Prof. dr. Martina Bavec, v.d. direktorica Direktorata za kmetijstvo RS je opravičila ministra za kmetijstvo Franca Bogoviča in podprla prizadevanja gibanja Oskrbimo Slovenijo. 

Eko civilno iniciativo in cilje gibanja Oskrbimo Slovenijo sta predstavili Katarina Hölzl in Irena Rotar, o pomen samooskrbe s hrano in semeni pa je v nadaljevanju spregovorila Sanja Lončar, vodja projekta Skupaj za zdravje človeka in narave. O biogospodarstvu, kot  priložnosti za socialno podjetništvo je predaval  mag. Dejan Židan, predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  Državnega zbora RS. O varni domači hrani je predaval prof. dr. Peter Raspor, prof. dr. Borut Bohanec iz Biotehniške fakultete je predaval na temo Smeri slovenskega kmetijstva: 19. ali 21. Stoletje. Kako pridelati več zdravih poljščin z manj dela in manj energije pa je v nadaljevanju predstavil diplomant Biotehniške fakultete in ekološki kmetovalec Dejan Rengeo. Kako se izogniti gensko spremenjenim organizmom (GSO) v kmetijstvu in hrani je predstavila prof. dr. Martina Bavec iz Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj pa je v nadaljevanju predstavila globalne podnebne spremembe  in njihov vpliv na lokalno samooskrbo s hrano.

Slovenski forum socialnega podjetništva in socialno podjetništvo je predstavila predsednica Foruma Katarina Hölzl, poslovni model socialnega podjetništva za zagotavljanje lokalne samooskrbe s hrano pa je predstavil Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva. Okroglo mizo je s predavanem zaključil Tomo Križnar, ki je podprl prizadevanja gibanja Oskrbimo Slovenijo iz pozval udeležence okrogle mize k aktivnemu sodelovanju v njem. Na pobudo člana Ekoci Janeza Zupana so ob zaključku okrogle mize udeleženci in udeleženke okrogle mize s prostovoljnimi prispevki za humanitarno fundacijo Hope darovali 550 EUR. 

Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da je za zagotavljanje večje lokalne samooskrbe s hrano potrebno razviti boljše sodelovanje med pridelovalci, predelovalci in kupci lokalno pridelane hrane z razvojem socialnega podjetništva, ki poleg večje lokalne samooskrbe omogoča kreiranje novih – zelenih delovnih mest. Potrebno je zaščititi vodne vire in kmetijska zemljišča, osvojiti in med državljane razširiti znanje o novih tehnologijah pridelave, ki ne obremenjujejo okolja in zagotavljajo pridelavo kvalitetne in zdrave hrane po dostopnih cenah.

Irena, Katarina, Tadej, Marjan, Janez, Maja, Aleš
Za več informacij:
E: info@ekoci.si

0,03125<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine:

Bi radi brali novice v tiskani obliki?

Finančna sredstva nam ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR

Prejemnik: Društvo Ognjič, Planina na Pohorju 44, 3214 Zreče
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: SI 00 in datum plačila (npr.: 23092019)
 
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 9 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.

Prispevek za obveščanje lahko uredite tudi s pomočjo e-nakazila na strani shop.zazdravje.net.
 
POMEMBNO:
Vaš naslov je razviden ob izvedenem nakazilu prispevka, zato ga ni potrebno pošiljati po elektronski pošti, javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije položnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
 plačnik ne bo tudi prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic),
 ima plačnik v naslovu šumnike (ti se na izpisku ne izpišejo). 

V tem primeru nam točne podatke, komu in kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov društva ali po elektronski pošti na posljite.novice@gmail.com ali nas pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
 
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.