Aktualne novice

Zeleni razvojni preboj – pozitivna vizija za Slovenijo

dodano: 16.11.2012

Renata Karba, Tretji člen

Pridružite se pozivu vladi za zeleni razvojni preboj!

Ne pomnimo časov, ko so bili izzivi tako obsežni, kot tudi ne časov, ko so bili tako zelo večplastni. 
Svet se poleg gospodarsko-finančne krize sooča z obsežnimi in večplastnimi novimi izzivi: naraščajočimi cenami in čedalje ostrejšo tekmo za hrano, energente, surovine in vodo ter z vedno bolj očitnimi podnebnimi spremembami. Izhodiščno stanje Slovenije za prihodnost ni dobro: imamo nizko stopnjo prehranske samooskrbe, smo na evropskem dnu po energetski in snovni učinkovitosti, prebivalstvo se stara, slovenske družine za osnovne življenjske potrebe – hrano, energijo in prevoz – namenijo čedalje večji delež družinskega proračuna.

V teh prelomnih časih poteka priprava Strategije razvoja Slovenije, ki bo določila smer razvoja naše države za obdobje 2014-2020 in namensko porabo več milijard evrov iz evropskih skladov. To bodo v prihodnjih letih naša edina razpoložljiva sveža razvojna sredstva. Strategija mora odgovoriti na temeljne izzive sedanjega časa in potrebe prihodnjih generacij.

Spletna skupnost za aktivno državljanstvo Tretji člen je na vlado naslovila pričakovanje, da bo novo strategijo usmerila v zeleni razvojni preboj in s tem Sloveniji omogočila, da polno izkoristi svoje potenciale in strateške razvojne priložnosti. Strategija naj vključuje vitalne programe na sedmih družbeno pomembnih področjih: (1) prehranska samooskrba, (2) vrednostna veriga lesa, (3) energetska prenova stavb, (4) prehod na obnovljive vire energije, (5) posodobitev železniškega omrežja in javnega prevoza, (6) učinkovita raba naravnih virov in (7) zeleni turizem.

Zeleni razvojni preboj je prva in v tem trenutku edina pozitivna razvojna vizija za Slovenijo. Njegovih sedem programov prinaša zagon gospodarstva, vendar ne na račun okolja. Ustvarja nova delovna mesta in ohranja obstoječe. Pomeni dolgoročni izhod iz krize in dvig kakovosti življenja. Zagotavlja prehransko in energetsko varnost. Povezan s komplementarnim področjem socialne države zeleni razvojni preboj pomeni vizijo blagostanja za sedanje in prihodnje generacije prebivalcev Slovenije. 

Poziv za zeleni razvojni preboj kaže velik mobilizacijski potencial. Množično so ga podprle organizacije, podjetja, občine in posamezniki. Številni izmed njih programe zelenega razvojnega preboja že udejanjajo.

Podpišite tudi vi poziv vladi za vključitev programov zelenega razvojnega preboja v Strategijo razvoja Slovenije 2014 – 2020 in soustvarite tako močan glas, da ga Vlada ne bo mogla preslišati: http://www.tretjiclen.si/slo/zrp/ 

Naši glasovi so naša moč!

0,03125<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: