Aktualne novice

Zaščita vode postaja stvarnost

dodano: 5.9.2016

novice avgust/september SZZČN 2016

V torek, 12. julija 2016, so poslanke in poslanci sprejeli sklep o začetku vpisa zaščite pitne vode in vodnih virov v Ustavo RS. Od 85 navzočih poslancev jih je 65 glasovalo za, proti ni bil nihče.

Poslanci so s 66 glasovi za sprejeli tudi stališče Ustavne komisije Državnega zbora, ki kaže smer spremembe Ustave RS in v katerem so upoštevane tudi zahteve državljanske pobude Civilne iniciative Za Slovenijo in svobodo, ki jo je podpisalo več kot 56 tisoč varuhov vode.

S spremembo Ustave RS bomo dosegli znatno višjo zaščito podzemnih in nadzemnih voda pred morebitnimi poskusi lastninjenja, kot je veljala do zdaj. Poleg tega je predlagano, da ima vsakdo pravico do varne pitne vode; da so naravni vodni viri prednostno in trajnostno namenjeni oskrbi prebivalstva, ki ima prednost pred gospodarskim izkoriščanjem pitne vode; da je treba podzemne vode upravljati trajnostno, da bodo tudi naši zanamci imeli zadostne količine kakovostne pitne vode; in da vodooskrba prebivalstva ne more biti tržna dejavnost, pitna voda pa ne more biti tržno blago.

Do dokončne spremembe Ustave RS naj bi prišlo jeseni.

Vodni viri prednostno in trajnostno služijo oskrbi prebivalstva
Za Civilno iniciativo je poleg določila, ki smo ga predlagali v svoji državljanski pobudi – da se naravnih vodnih virov ne more lastniniti oziroma privatizirati –pomembno tudi, da bo Ustava RS določala, da naravni vodni viri prednostno in trajnostno služijo oskrbi prebivalstva z varno pitno vodo ter vodo za preskrbo gospodinjstev, kar pomeni, da ima oskrba prebivalstva absolutno prednost pred gospodarskim izkoriščanjem vode.
Zato v Civilni iniciativi menimo, da je naloga Vlade RS, da pristojnim službam naloži, naj v kratkem času določijo kvote, koliko pitne vode iz podzemnih vodonosnikov se lahko na letni ravni načrpa za oskrbo prebivalstva in potrebe gospodarstva, ne da bi pri tem v daljšem obdobju ogrozili zaloge pitne vode.

Zapis pitne vode v Ustavo RS ni simbolne narave
Slovenska zakonodaja je podrejena direktivam EU in mednarodnim pogodbam, ki so nad zakoni, medtem ko je Ustava RS edini dokument, ki se temu ne podreja. Zato je še kako pomembno, da vodo zaščitimo v ustavi, saj jo je zelo težko spremeniti,« pove Golubović. Po našem mnenju zapis pravice do vode v ustavo okrepi jamstvo pred negativnimi vplivi, ki jih prinašajo mednarodni sporazumi, kot so TTIP, CETA in TISA.
Voda v ustavo, voda v zavest vsakega od nas.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem podpisnikom peticije, brez katerih nam ne bi uspelo, medijem, ki so širili informacijo in odpirali prostor za razpravo, strokovni skupini za pitno vodo, pravni in vodarski stroki, ki je sodelovala z nami, MOP ter seveda poslankam in poslancem, ki se zavedajo pomembnosti časa in so v prvi fazi sprejeli sklep o začetku spremembe Ustave RS.

Ewa Jenko Gunnčar, Dušan Trušnovec, Afrodita Hebar Kljun, Brane Golubović, Romea Žbogar Roshni, Ana Jug, Marjeta Pogačnik, Boris Turk, Marjan Kogelnik, Irena Kovačevič in Dejan Ogrinec

0,03125<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: