Aktualne novice

Zaščita vode postaja stvarnost

dodano: 5.9.2016

novice avgust/september SZZČN 2016

V torek, 12. julija 2016, so poslanke in poslanci sprejeli sklep o začetku vpisa zaščite pitne vode in vodnih virov v Ustavo RS. Od 85 navzočih poslancev jih je 65 glasovalo za, proti ni bil nihče.

Poslanci so s 66 glasovi za sprejeli tudi stališče Ustavne komisije Državnega zbora, ki kaže smer spremembe Ustave RS in v katerem so upoštevane tudi zahteve državljanske pobude Civilne iniciative Za Slovenijo in svobodo, ki jo je podpisalo več kot 56 tisoč varuhov vode.

S spremembo Ustave RS bomo dosegli znatno višjo zaščito podzemnih in nadzemnih voda pred morebitnimi poskusi lastninjenja, kot je veljala do zdaj. Poleg tega je predlagano, da ima vsakdo pravico do varne pitne vode; da so naravni vodni viri prednostno in trajnostno namenjeni oskrbi prebivalstva, ki ima prednost pred gospodarskim izkoriščanjem pitne vode; da je treba podzemne vode upravljati trajnostno, da bodo tudi naši zanamci imeli zadostne količine kakovostne pitne vode; in da vodooskrba prebivalstva ne more biti tržna dejavnost, pitna voda pa ne more biti tržno blago.

Do dokončne spremembe Ustave RS naj bi prišlo jeseni.

Vodni viri prednostno in trajnostno služijo oskrbi prebivalstva
Za Civilno iniciativo je poleg določila, ki smo ga predlagali v svoji državljanski pobudi – da se naravnih vodnih virov ne more lastniniti oziroma privatizirati –pomembno tudi, da bo Ustava RS določala, da naravni vodni viri prednostno in trajnostno služijo oskrbi prebivalstva z varno pitno vodo ter vodo za preskrbo gospodinjstev, kar pomeni, da ima oskrba prebivalstva absolutno prednost pred gospodarskim izkoriščanjem vode.
Zato v Civilni iniciativi menimo, da je naloga Vlade RS, da pristojnim službam naloži, naj v kratkem času določijo kvote, koliko pitne vode iz podzemnih vodonosnikov se lahko na letni ravni načrpa za oskrbo prebivalstva in potrebe gospodarstva, ne da bi pri tem v daljšem obdobju ogrozili zaloge pitne vode.

Zapis pitne vode v Ustavo RS ni simbolne narave
Slovenska zakonodaja je podrejena direktivam EU in mednarodnim pogodbam, ki so nad zakoni, medtem ko je Ustava RS edini dokument, ki se temu ne podreja. Zato je še kako pomembno, da vodo zaščitimo v ustavi, saj jo je zelo težko spremeniti,« pove Golubović. Po našem mnenju zapis pravice do vode v ustavo okrepi jamstvo pred negativnimi vplivi, ki jih prinašajo mednarodni sporazumi, kot so TTIP, CETA in TISA.
Voda v ustavo, voda v zavest vsakega od nas.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem podpisnikom peticije, brez katerih nam ne bi uspelo, medijem, ki so širili informacijo in odpirali prostor za razpravo, strokovni skupini za pitno vodo, pravni in vodarski stroki, ki je sodelovala z nami, MOP ter seveda poslankam in poslancem, ki se zavedajo pomembnosti časa in so v prvi fazi sprejeli sklep o začetku spremembe Ustave RS.

Ewa Jenko Gunnčar, Dušan Trušnovec, Afrodita Hebar Kljun, Brane Golubović, Romea Žbogar Roshni, Ana Jug, Marjeta Pogačnik, Boris Turk, Marjan Kogelnik, Irena Kovačevič in Dejan Ogrinec

0,03125<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine:

Bi radi brali novice v tiskani obliki?

Finančna sredstva nam ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR

Prejemnik: Društvo Ognjič, Planina na Pohorju 44, 3214 Zreče
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: SI 00 in datum plačila (npr.: 23092019)
 
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 9 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.

Prispevek za obveščanje lahko uredite tudi s pomočjo e-nakazila na strani shop.zazdravje.net.
 
POMEMBNO:
Vaš naslov je razviden ob izvedenem nakazilu prispevka, zato ga ni potrebno pošiljati po elektronski pošti, javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije položnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
 plačnik ne bo tudi prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic),
 ima plačnik v naslovu šumnike (ti se na izpisku ne izpišejo). 

V tem primeru nam točne podatke, komu in kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov društva ali po elektronski pošti na posljite.novice@gmail.com ali nas pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 041 770 120.
 
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.