Aktualne novice

Zelo pomembna novica: Predlogu Zakona o nalezljivih boleznih

dodano: 16.3.2018

predstavnik koalicije Boris Potočar

ODLOČEN ODZIV CIVILNE DRUŽBE
Pravna analiza kaže: novela zakona o cepljenju je neustavna v vseh predlaganih rešitvah

Koalicija gibanj in posameznikov za pravico odločanja je predsedniku vlade, predsedniku
države, poslancem in varuhinji človekovih pravic danes predložila mnenje strokovnjaka za
ustavno-pravna vprašanja o predlogu zakona o nalezljivih boleznih (ZNB). Analiza skladnosti s slovensko ustavo, ki jo je izvedel prof. dr. Matej Avbelj s Fakultete za državne in evropske študije, kaže, da je ta novela protiustavna v vseh temeljnih rešitvah.

Skupina poslank in poslancev je 31. januarja v državni zbor po skrajšanem postopku vložila novelo ZNB s ciljem dvigniti zaupanje v cepljenje in povečati precepljenost otrok. Predlog, ki ga je 8. marca podprla tudi vlada, je sprožil močan odziv civilne družbe. Prišlo je do povezovanja obstoječih in nastajanja novih skupin ter posameznikov, ki opozarjajo, da ima Slovenija že zdaj eno najstrožjih zakonodaj o cepljenju na svetu, zaostritve pa bi povzročile pravi pogrom nad ustavno zagotovljenimi človekovimi pravicami. Pridobili so neodvisno pravno mnenje, ki so ga danes predložili državnemu vrhu s pozivom, naj argumente skrbno preuči. Iz mnenja namreč izhaja, da je novela »v vseh temeljnih rešitvah protiustavna«. Kot opozarjajo, je imela argumente možnost predstaviti le ena stroka, medicinska, in nihče drug. »Etično-pravni in ustavno-pravni vidiki doslej sploh niso bili upoštevani,« so zapisali v pismu.

Pravno mnenje o ustavnosti predloga novele ZNB priznanega strokovnjaka za ustavnopravna vprašanja, prof. dr. Mateja Avblja s Fakultete za državne in evropske študije, je na voljo tudi širši javnosti. Prilagamo ga temu sporočilu in vas vabimo, da ga preberete. V nadaljevanju kratko povzemamo najbolj bistvene ugotovitve.
Mnenje ugotavlja, da so poslanci in vlada prekršili poslovnik državnega zbora, ko so potrdili skrajšani postopek. Novela zasleduje interese javnega zdravja, predlaga nov način zbiranja medicinskih podatkov, s čimer posega v zelo občutljivo varovanje osebnih podatkov, staršem jemlje obstoječa pravna sredstva in jim nalaga obvezno samoplačniško izobraževanje, otroke izključuje iz vrtcev, nekaterih šol in fakultet – torej »se vsebinsko dotika družbeno najbolj občutljivih vprašanj«, zaradi česar je skrajšani postopek izrazito neprimeren.

Novela nedovoljeno posega v najmanj enajst ustavnih pravic. Diskriminacija z omejevanjem vstopa v vrtec je prepovedana po 14. členu. Gre za »stigmatizacijo otrok, saj jih izloči iz družbe, loči od vrstnikov in odtrga od prijateljev«. Protiustavna (po 22. členu) je ukinitev pravice staršev, da sami podajo vlogo za opustitev cepljenja iz medicinskih razlogov. Prav tako je protiustaven poseg v pravico staršev do svobodnega izobraževanja (57. člen ustave), kajti z izjemo osnovnošolskega izobraževanja nikogar ni mogoče prisiliti v izobraževanje in zanj še zaračunati. Novela je protiustavna tudi v delu, ko izražanje pomislekov staršev označi za »neodgovorno širjenje strahu pred cepljenjem« ali celo za »lažnive novice«, s čimer drugače mislečim odreka pravico do svobode izražanja po 39. členu ustave.

Dr. Avbelj opozarja, da novela ne sledi ureditvam v tistih državah, s katerimi v največji meri delimo pravne, zgodovinske in druge okoliščine. Našemu pravu najbolj primerljivi Nemčija in Avstrija ne poznata obveznega cepljenja, ker glede tega v njuni družbi in pravni stroki obstajajo močni etični in ustavnopravni zadržki. »Avstrijska pravna doktrina izhaja iz prepričanja, da cepljenje brez prostovoljnega, informiranega in izrecnega privoljenja pomeni poseg v pravico osebe do zasebnega življenja.« Nemška ureditev »izhaja iz negativnih zgodovinskih izkušenj dveh totalitarizmov, kjer sta tako nacistična Nemčija kot komunistična Vzhodna Nemčija grobo posegali v avtonomijo posameznikov, v njihovo telesno integriteto in človekovo dostojanstvo.« Nobena od obeh držav nikakor ne gre tako daleč, kot gre v svoji prisilni, kaznovalni dimenziji do otrok in staršev slovenski predlog. V Nemčiji bi bilo, navaja dr. Avbelj, izločanje otrok iz javno-financiranih vrtcev ali izobraževalnih ustanov ustavno nedopustno. »Takšen ukrep je nedavno uvedla Litva, vendar ga je litvansko Vrhovno upravno sodišče zaradi kršitve načel pravne države razveljavilo.«

Z zaostrovanjem obveznega cepljenja Slovenija odstopa od ureditve večine držav EU kot tudi od stališč in smernic Evropske komisije. Komisija se zavzema za visoko precepljenost populacije, ki je pomemben javnozdravstveni cilj, hkrati pa se opira na študije, ki kažejo, da obvezno cepljenje ni odločilno pri doseganju stopnje precepljenosti otrok, zaključi dr. Avbelj.

Mednarodne raziskave dokazujejo, pojasni, da obvezno cepljenje poveča nezadovoljstvo in jezo pri ljudeh, ki so zadržani do cepiv, medtem ko prostovoljno cepljenje takšnih negativnih učinkov nima. Ena do raziskav je analizirala, kako pristopati do cepilne zadržanosti, in ugotovila, da dvig precepljenosti omogoča le pristop, utemeljen na dialogu.

S prisilnim, obveznim posegom v telo otrok in s prekrškovnimi postopki ni mogoče zgraditizaupanja, ki je nujno potrebno za visoko precepljenost, ugotavlja dr. Avbelj. V Sloveniji obvezno cepljenje samo po sebi deluje v nasprotni smeri. Država je pediatre spremenila v »de facto prekrškovne organe in s tem porušila temeljni odnos med pacientom in zdravnikom« – z neustrezno organizacijo je torej država sama zakrivila obstoječe stanje, ki ga protiustavno izključevanje zdravih otrok iz vrtcev nikakor ne more razrešiti. »Navedbe predlagatelja, da bo z izključitvijo necepljenih, vendar zdravih otrok, prispeval k zaščiti drugih ranljivih otrok ter družbe kot celote, so neosnovane. Vrtci so le ena dimenzija družbenega bivanja otrok.« Otroci obiskujejo tudi interesne vsebine, igralnice, gledališča, nakupovalna središča, uporabljajo javni prevoz, prej ali slej pa se necepljeni in cepljeni ponovno združijo v šoli, od koder jih ni mogoče izključiti, saj je osnovna šola po ustavi obvezna. Dr. Avbelj v nadaljevanju še podrobneje utemelji, zakaj novela ne more doseči cilja, ki si ga je zastavila in jo je kot neučinkovit in neprimeren ukrep treba umakniti.

Kontakt:
koalicija.za.pravico@protonmail.com
Koalicija gibanj in posameznikov za pravico odločanja

0,046875<< Nazaj

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: