Skupaj razkrivamo

25.7.2018

MEDNARODNI (EMP) ZNANSTVENI POZIV
International EMF Scientist Appeal

Za: Njegova ekscelenca Ban Ki-moon, generalni sekretar Združenih narodov;
 Cenjena Dr. Margaret Chan, generalna direktorica Svetovne zdravstvene organizacije;
 Cenjeni Achim Steiner, izvršni direktor programa ZN za okolje;
 Članice Združenih narodov

Mednarodni poziv - Znanstveniki pozivajo k zaščiti pred izpostavljenostjo neionizirajočemu elektromagnetnemu polju
Smo znanstveniki, ki se ukvarjamo s preučevanjem bioloških in zdravstvenih učinkov neionizirajočega elektromagnetnega polja (EMP). Na osnovi strokovno preverjene in objavljene raziskave smo resno zaskrbljeni zaradi vseprisotne in naraščajoče izpostavljenosti EMP, ki ga povzročajo elektronske in brezžične naprave. Med
tovrstne naprave med drugim spadajo tudi naprave z radijsko frekvenčnim sevanjem (RFS), kot so mobilni telefoni, brezžični telefoni skupaj z baznimi postajami, WiFi, oddajne antene, pametni števci in mobilne varuške pa tudi električne naprave in infrastruktura, ki se uporablja pri dovajanju električne energije in ki povzroča
izjemno nizkofrekvenčno elektromagnetno polje (INF EMP).

Znanstvena podlaga naše skupne zaskrbljenosti
Številne nedavne znanstvene objave so dokazale, da EMP vplivajo na žive organizme že pri bistveno nižjih vrednostih, kot jih določa večina mednarodnih in državnih smernic. Učinki vključujejo povečano tveganje za raka, celični stres, povečanje škodljivih prostih radikalov, poškodbe genetskega materiala, strukturne in funkcijske spremembe reprodukcijskega sistema, probleme pri učenju in pomnjenju, nevrološke motnje in negativen vpliv na splošno počutje ljudi. Škoda pa še zdaleč ni omejena zgolj na človeško raso, saj obstaja vse več dokazov škodljivih učinkov tako na rastlinski kot tudi živalski svet.
Tovrstni izsledki upravičujejo naš poziv Združenim narodom (ZN) in vsem članicam po svetu, naj prepričajo Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO), da uveljavi močno vodilno vlogo pri pospeševanju boljših zaščitnih ukrepov glede EMP, spodbujanju previdnostnih ukrepov in izobraževanju javnosti glede tveganja za zdravje, zlasti glede tveganja za otroke in razvoj ploda. Če SZO ne bo ukrepala, ne bo izpolnila svoje vloge vodilne mednarodne agencije za javno zdravje.

Nezadostne mednarodne smernice za neionizirajoče EMP
Razne agencije, ki določajo varnostne standarde, niso uspele uveljaviti zadostnih smernic za zaščito splošne javnosti, zlasti otrok, ki so še bolj ranljiva skupina za učinke EMP.
Mednarodna komisija za zaščito pred neionizirajočim sevanjem (ICNIRP) je leta 1998 določila »Smernice za omejitev izpostavljenosti časovno spremenljivim električnim, magnetnim in elektromagnetnim poljem (do 300 GHz)« [1]. Smernice so sprejele tudi SZO in številne države po vsem svetu. SZO poziva vse narode, da sprejmejo smernice ICNIRP in spodbudijo mednarodno harmonizacijo standardov. Leta 2009 je ICNIRP podala izjavo, v kateri je ponovno potrdila smernice iz leta 1998, saj po njenem mnenju znanstvene raziskave, objavljene od tedaj, "niso predložile nobenih dokazov o škodljivih učinkih pod osnovnimi omejitvami, zato ponovna revizija smernic glede omejitev izpostavljenosti visokofrekvenčnemu elektromagnetnemu polju ni potrebna" [2].
ICNIRP kljub naraščajočim znanstvenim dokazom, ki kažejo, da je stanje drugačno, tako trdi še danes. Naše mnenje je, da smernice ICNIRP javnega zdravja ne ščitijo v zadostni meri, saj ne upoštevajo dolgoročne izpostavljenosti učinkom nizke intenzitete.
SZO je leta 2002 [3] sprejela klasifikacijo Mednarodne agencije za raziskave raka (MARR) o izjemno nizkofrekvenčnem elektromagnetnem polju (INF EMP), leta 2011 [4] pa klasifikacijo o radijsko frekvenčnem sevanju (RFS). EMP je glede na klasifikacijo uvrščeno kot potencialno rakotvorno za človeka (skupine 2B). Kljub
izsledkom obeh klasifikacij MARR pa SZO še vedno trdi, da ni dovolj dokazov, ki upravičujejo znižanje dovoljenih meja količinske izpostavljenosti.

Glede na to, da so načela za določanje standardov za izogibanje škodljivih učinkov na zdravje stvar polemike, predlagamo, da Program Združenih narodov za okolje (UNEP) skliče in finančno podpre neodvisen multidisciplinaren odbor, ki bo raziskal prednosti in slabosti alternativ trenutnim praksam, ki bi lahko bistveno zmanjšale izpostavljenost ljudi radijsko frekvenčnemu in elektromagnetnemu polju. Posvetovanje odbora mora
biti transparentno in nepristransko. Čeprav je ključnega pomena, da je v proces vključena in da v njem sodeluje tudi industrijska panoga, ji ne bi smelo biti dovoljeno, da vpliva na procese ali sklepe odbora. Odbor mora ZN in SZO predložiti analizo za vodilo pri izvedbi preventivnih ukrepov.

Vsi skupaj zahtevamo še, da:
1. se otrokom in nosečnicam zagotovi zaščita;
2. se okrepijo smernice in predpisani standardi;
3. se spodbuja proizvajalce pri razvijanju varnejše tehnologije;
4. službe, ki so odgovorne za proizvajanje, prenos, dovajanje in nadzorovanje električne energije, vzdržujejo ustrezno kakovost energije in zagotavljajo primerno električno ožičenje, da bi zmanjšale škodljiv ozemljitveni tok;
5. se javnost v celoti obvešča o potencialnem tveganju za zdravje zaradi elektromagnetne energije in da se jo pouči o strategijah zmanjšanja škodljivih učinkov;
6. se zdravstveno osebje pouči o bioloških učinkih elektromagnetne energije in da se mu zagotovi izobraževanje glede oskrbe pacientov z elektromagnetno senzibilnostjo;
7. vlade finančno podprejo izobraževanje in raziskave na področju elektromagnetnega polja in zdravja ter da je ta podpora neodvisna od industrije ter zahtev po sodelovanju industrije z raziskovalci;
8. mediji pri navajanju mnenj strokovnjakov v zvezi z zdravstvenimi in varnostnimi vidiki tehnologij, ki oddajajo EMP, razkrijejo finančne povezave strokovnjakov z industrijo;
9. se ustanovijo bela območja (območja brez sevanja).

____________________________________________________________
Opombe:


Datum prve objave poziva: 11. maj 2015
Datum objave te verzije: 15. oktober 2015

Prosimo vas, da vsa vprašanja, vključno z dopisi kvalificiranih znanstvenikov, ki želijo biti vključeni pri tem pozivu, naslovite na vodjo mag. Elizabeth Kelley, EMFscientist.org, na naslov: info@EMFscientist.org

Opomba: podpisniki poziva so svoj podpis prispevali kot posamezniki in pripisali ustanovo, pri kateri so aktivni.
Kljub temu pa podpis ne izraža nujno mnenja njihovih delodajalcev ali strokovnih organizacij, s katerimi so povezani

Ključne besede:
elektrosmog, elektromagnetno sevanje, znanstveniki, mobitel, wi-fi, brezžično

 

Sorodni članki:

0,03125

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: