Skupaj razkrivamo

9.10.2017

Elektrosmog – tihi ubijalec našega zdravja
Besedilo: Karmen Prah

Kako nevarni so naši bivalni prostori, smo vprašali strokovnjaka stavbne biologije, g. Igorja Šajna. 

Človek je včasih živel po načelih narave in predvsem v stiku z njo. V zadnjem stoletju pa je v imenu napredka prišlo na vseh področjih do korenitih sprememb. Nobena izjema niso bivalni prostori, ki spadajo med enega najbolj zapostavljenih segmentov na področju zdravja. 

Med največjimi problemi v bivalnih prostorih pa so: slab zrak, plesni in elektrosmog. Velika večina prebivalcev EU je izpostavljena visokim poljem/sevanjem tehničnega izvora, ki jih povzroča človek s svojim načinom življenja. Znanstveniki, ki se ukvarjajo s to problematiko, so zelo zaskrbljeni, še posebej zaradi skrb zbujajočih znanstvenih odkritij, ki kažejo, kako močno lahko takšna dolgoročna izpostavljenost vpliva na naše zdravje. S problematiko bivalnega okolja se ukvarja znanstvena veda stavbna biologija.

Kakšen vpliv ima elektrosmog na človeka?
Elektrosmog strokovno imenujemo tudi elektromagnetna sevanja (EMS) in jih v osnovi delimo na ionizirana in neionizirana. Med najbolj pogoste izvore spadajo razni visokofrekvenčni oddajniki, mobilna telefonija, naprave wi-fi in druga brezžična tehnologija, brezžični hišni telefoni, električna inštalacija v hiši ali stanovanju, električne naprave in gospodinjski pripomočki, električne transformatorske postaje, visokonapetostni daljnovodi itd. Elektrosmog ni zaznaven s človeškimi čutili. Brez elektronskih merilnih naprav ga ne moremo slišati, videti, otipati, čutiti ali okusiti. Kljub temu povzroča v telesu, glede na količino in predvsem na daljše obdobje izpostavljenosti, reakcije, ki lahko vodijo do slabega počutja in bolezni. Elektrosmog je sicer tehnično proizvedeno sevanje, ki spreminja naravni električni pretok v organizmu. Medicinsko gledano vpliva na spremembe možganske aktivnosti, na upadanje viskoznosti krvi, na spremembo hormonskega ravnovesja, na povečanje motenega razmnoževanja celic, poškodbe DNK in druge anomalije. To je opazno tako pri osebah, ki so občutljive na elektrosmog, kot pri tistih, ki niso. Prekoračitve zgornjih dopustnih mej za spalne prostore, ki so jih določili znanstveniki nemške in mednarodne stavbne biologije na podlagi dolgoletnih raziskovanj, se pojavljajo v več kot 90 % gospodinjstev, še bolj skrb zbujajoče pa je dejstvo, da je od tega več kot polovica izmerjenih vrednosti v področju ekstremnega tveganja.
Veliko ljudi, ki so tako ali drugače obremenjeni z elektrosmogom, se danes srečuje v čakalnicah zdravnikov in terapevtov, ne vedoč, kaj je vzrok njihovih zdravstvenih problemov. Simptomi so zelo različni. Tako v mnogih primerih pacient potrebuje veliko časa, da opravi potrebne raziskave (v Sloveniji je to še posebej izrazito), na koncu pa ga zdravniki še označijo za namišljenega bolnika … Občutljivost na elektrosmog ni bolezen kot taka, temveč je to stanje, ko se zaradi elektrosmoga v naši okolici sprožijo napake v delovanju organizma. Ker si elektrika po naravnih načelih v telesu išče lastne poti, lahko funkcionalne motnje nastanejo kjerkoli v telesu, običajno tam, kjer je organizem najbolj šibek. 

Kakšno je mnenje znanstvene stroke?
Pri problematiki elektrosmoga so znanstveniki večinoma enotnega mnenja, in sicer da je lahko zelo nevaren, odvisno od količine prejetega polja/sevanja. Tukaj pa je razlika med veljavno evropsko zakonodajo na eni strani ter priporočili nemške in mednarodne stavbne biologije na drugi zelo velika. Skeptike, ki jih tudi pri nas ne manjka, vabim, da si na naših spletnih straneh ogledajo mednarodni apel več kot 230 vrhunskih znanstvenikov, ki so lansko leto pozvali Združene narode in Svetovno zdravstveno organizacijo k odločnemu ukrepanju na tem področju, ali pa podatke mednarodne organizacije IEMFA, katere člani smo. Dr. Martin Blank z oddelka za fiziologijo in celularno biofiziko Univerze Kolumbija iz ZDA je pri tem še posebej izpostavil, da se čas za odločno ukrepanje izteka in da smo izpostavljeni poskusom, na katere nismo pristali. 

Zakaj je prišlo do takšnega stanja na tem področju?
Zgornje dopustne meje so narekovale multinacionalke in znanstveniki, ki so jih najele. Raziskave, ki so jih upoštevali pri določitvi zgornjih mej, so velikokrat t. i. laboratorijske raziskave, ki pa na terenu, v praksi, nimajo prave veljave. Poleg tega niso bili upoštevani faktorji združevanja. Testirali so vsako sevanje/polje posebej, brez medsebojnega učinka, in predvsem nihče ni predvidel dolgoročnega vpliva (spalni prostori) ter vse višjih frekvenc pri visokofrekvenčnem sevanju. Niti niso upoštevali, da smo v realnem življenju izpostavljeni tudi drugim okoljskim vplivom, prav kombinacija le-teh pa se kaže kot zelo nevarna. A če bi EU zdaj te meje znižala na tiste, ki so po mnenju mednarodne stavbne biologije in drugih uglednih inštitucij še sprejemljive, bi to gospodarstva, države in multinacionalke stalo na milijarde evrov. 

Žal je zaradi zmešnjave informacij na vseh področji življenja veliko skeptikov, ki se resnosti problema zavedo šele, ko zbolijo sami ali njihov družinski član. Že same informacije z določenimi ukrepi, podprtimi s strokovnimi meritvami, lahko na tem področju zmanjšajo škodljiva polja/sevanja za več kot 95 %, predvsem v spalnih prostorih, ki so najbolj pomembni. V večini gospodinjstev prihaja največja obremenitev prav iz lastnega gospodinjstva in ne od zunanjih dejavnikov, zato je ukrepanje v takih primerih vedno mogoče.

Ali stavbna biologija lahko pomaga na tem področju ?
Tukaj bom zelo natančen. O vsakem zdravstvenem problemu se vedno posvetujte s svojim zdravnikom ali terapevtom in vsekakor upoštevajte njegove nasvete. Stavbna biologija ne zdravi ljudi niti ne odkriva bolezni. Njena poglavitna naloga je strokovno odkrivanje skritih nevarnosti v bivalnem okolju, ki so znanstveno dokazano lahko nevarne za človeka. Te nevarnosti so velika obremenitev za vsako živo bitje in tako za zdravega kot bolnega človeka je prvi ukrep, da se teh obremenitev, izvorov, znebi oziroma se pred njimi strokovno zaščiti. Ko so ukrepi uvedeni, se razbremeni celoten organizem in takrat se šele lahko začne pravo zdravljenje, kar pa je delo zdravnikov, terapevtov oziroma strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem zdravja. Zelo veliko upanja glede ozaveščanja te vse bolj pereče problematike, ki jo EU bolj ali manj načrtno zanemarja, polagamo na slovenske medije, kot je tudi vaš.

Omenili ste tudi nevarno početje posameznikov?
Velika večina ljudi meni, da so z izključitvijo električnega porabnika iz omrežja že rešili problem električnega polja/sevanja. To ne drži. Izvor sevanja so tudi prazne vtičnice in kabli v stenah, ki so pod napetostjo. Če je v električnih kablih električna napetost, bo električno polje/sevanje enako prisotno ne glede na to, ali je električni porabnik priključen ali ne. V steni lahko mimo vaše glave poteka električni vodnik, ki vam celo noč obseva vaše možgane in moti njihovo naravno delovanje. Sevanje lahko prihaja tudi iz sosednjega prostora oziroma sosednjega stanovanja. Problem je mogoče s strokovnimi aparaturami in strokovnim znanjem dokaj enostavno rešiti v večini primerov. Stavbna in bivalna biologija nudi tudi več profesionalnih zaščit, kot so preklopne električne varovalke, zaščitni premazi za stene in zaščitne tkanine, baldahini za zaščito postelje ipd. 

Pomembno: Postavitev zaščit je zahtevna in je nikoli ne izvajamo sami, saj je za to potrebno znanje in posebne merilne naprave. Prepustimo to strokovnjakom stavbne in bivalne biologije. Nikakor tudi ne nasedajmo prodajalcem raznih zaščit, ki nimajo znanstvene osnove in nas pred elektrosmogom ne ščitijo. In še eno opozorilo: stavbna biologija je znanstvena veda in NI radiestezija. Meritev elektrosmoga ne moremo izvajati z radiestezijskimi pripomočki. Tako početje je nevarno in neodgovorno do strank.
V letu 2015 je tudi širša svetovna javnost prvič izvedela za najnovejša skrb vzbujajoča znanstvena odkritja. Skupina 230 vrhunskih znanstvenikov iz 41 držav, združenih pod okriljem International EMF Scientist, je poslala šokantno peticijo Združenim narodom (UN) in Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO). Peticija opozarja na hude posledice, ki jih imata elektromagnetno sevanje in brezžična tehnologija na človeka in naravo.

VEČ ZANIMIVEGA BRANJA:
Uradna spletna stran STAVBNE in BIVALNE BIOLOGIJE - SLOVENIJA:

Triminutni posnetek, ki ga je predvajala tudi TV SLO in opozarja na problematiko elektrosmoga:

Mednarodno združenje EMF Scientist, kjer lahko najdete več strokovnih informacij na to temo: https://emfscientist.org/

Originalno peticijo znanstvenikov, prevedeno v slovenščino, najdete na sledeči povezavi:

Ključne besede:
bivalni prostori, elektrosmog, tehnika, sevanje, stavbna biologija, wi-fi, telefonija, elektrika, napetost

 

Sorodni članki:

0,03125

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: