Skupaj razkrivamo

Kaj pomeni EKO in kaj BIO hiša?
avtor: Mateja A. Leskovar, gradbeni biolog

V tem prispevki bi želela opozoriti na dve glavni usmeritvi, ki sta se skozi čas oblikovali na področju sonaravne gradnje. S kraticami ju lahko poimenujemo EKO oziroma BIO usmeritev. Ena in druga privabljata različno usmerjene investitorje, ki želijo uresničiti svojo življenjsko filozofijo.

EKO-graditelji so ponavadi ljudje, ki stavijo na dosežke tehnologije ter si želijo predvsem izmerjenih dejstev. EKO hiše so ponavadi izdelane iz tehnološko dovršenih materialov in v svoji notranjosti skrivajo napredno hišno tehniko. BIO graditelji so bolj romantičnega kova. Od hiše pričakujejo dobro počutje na podlagi izbire s svojim značajem usklajenega naravnega materiala. Svoja občutja merijo z izkustvi in ne merilnimi napravami. Hišna tehnika je pogosto tradicionalna in zajema maksimalno izrabo naravnih koristi posameznega materiala ali rastline.

Cilj gradbene biologije pa je sinteza ene ali druge usmeritve, v nadaljevanju pa kratke predstavitve posameznih možnosti.

Energetsko pasivna hiša

V tem primeru je tako oblika kot tudi izbira materialov podvržena maksimalnim energetskim izkoristkom same lokacije ter učinkovitosti posameznega materiala, ki niso vedno naravnega izvora. Cilj delovanja hiše je praktično nična uporaba energentov za samo delovanje kot tudi izgradnjo objekta. Izkoriščajo se na sami lokaciji razpoložljivi obnovljivi viri energije. Na tako dragocen način pridobljena energija se ohranja s kontroliranim načinom bivanja s pomočjo dovršene tehnologije (npr. kontrolirano ogrevanje/prezračevanje).

Energetsko-varčna hiša 

V arhitekturo sicer običajnega objekta so vključeni element za pridobivanje sončne energije s same lokacije (npr. zimski vrt). Za klasičen centralni način ogrevanja oziroma priprave tople vode so predvideni elementi za izrabo obnovljivih virov energije. Pogosta je dodatna vodovodna napeljava za potrebe izrabe zbrane deževnice s strani določenih porabnikov vode. Pri izbiri se materialov se dodatna pozornost posveča energetskim koeficientom gradiv. Stopnja učinkovitosti tovrstnega objekta pa je odvisna od uspešnosti kombinacije navedenih komponent.

Zdrava hiša

Kot zdravo hišo lahko zasnujemo prenovo objekta katere izmed slovenskih avtohtonih arhitektur z že tradicionalno zdravo osnovo ali pa novogradnjo. V obeh primerih se načrtovanje v veliki meri ozira po znanju in izkušnjah naših prednikov. Prvenstvenega pomena je izbira izključno naravnih materialov, ki niso nujno energetsko najbolj učinkoviti. Ekološko pa je, če se v tem primeru ozremo po v okolici razpoložljivih naravnih gradivih. Izbiri materiala je prilagojen tudi sam način ogrevanja, ki predvideva stalno temperiranje praviloma masivnih stavb (kamen, opeka, ilovica ali apno). Na podeželju vsekakor gnan s strani obnovljivega vira energije kot je bio-masa. V obliki polen za prijetno razpoloženje ob kaminu ali pripravljenega goriva v obliki sekancev za potrebe klasičnega centralnega ogrevanja.

Bio-pasivna hiša

Najvišja stopnja zahtevnosti tako v fazi projektiranja kot tudi izvedbe pa je potrebna za izgradnjo bio-pasivnih projektov, ki ostajajo zaenkrat začudenje vzbujajoča redkost. V tem primeru gre namreč za sintezo vseh zgoraj navedenih elementov. Maksimalen izkoristek naravnih danosti lokacije ter uporabljenih naravnih gradiv za izjemno energetsko učinkovitost objekta brez dovajanja dodatne energije. Za doseganje maksimalnega bivalnega ugodja pa selektivna uporaba naravnih materialov in njihovih naravnih sposobnosti reguliranja vlage ter prezračevanja prostorov. Pomen tovrstne naravne pasivne gradnje je torej pasiven (= neobremenjujoč in nenasilen) odnos do lokacije tako na nivoju izrabe energije za ogrevanje kot tudi na področju gospodarjenja z vodami ter hranljivimi odpadki. Pasivna po svojem bivanju, a izjemno aktivna v svojih dejanjih.


Ključne besede:
EKO hiša, BIO hiša, pasivna hiša, zdrava hiša

 

Sorodni članki:

0

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: