Skupaj razkrivamo

21.1.2009

HIŠNA TEHNIKA V EKOLOŠKIH HIŠAH
avtor: Mateja A. Leskovar, gradbeni biolog

Hišna tehnika je kot ožilje, po katerem se pretaka življenjska energija hiše. Je kot omrežje komuniciranja med človekom in okoljem v iskanju medsebojno usklajenega bivanja.
Pretirana uporaba, zapletene komunkacijske poti, zahteven nadzor lahko zagrenijo življenje. Ekološka izbira vira energije, pametna postavitev inštalacij v kombinaciji z izrabo naravnih fizikalnih zakonitosti ter osveščen nadzor nad dogajanjem pa lahko vaš vsakdan v novem bivališču spremenijo v poezijo harmoničnega ustvarjanja človeku prijaznega življenja.

Koliko tehnologije in kdaj?
Sodobni tehnološki razvoj ima poleg pogosto kritiziranih slabosti tudi svoje prednosti, vendar je njegovo vključevanje v svoj vsakdan potrebno skrbno in pametno načrtovati.
Smiselnost nakupa oziroma uporabe določenega izdelka je potrebno pretehtati ter primerjati pozitivne in negativne učinke. Z dobrim poznavanjem naravnih fizikalnih zakonitosti pa lahko včasih bodisi popolnoma opustimo nakup določenega izdelka bodisi selekcioniramo dandanes tako pester izbor izdelkov.

Ogrevanje, hlajenje, prezračevanje

V prvi vrsti je za uravnavanje primerne temperature v prostorih in njihovo ohranjanje v največji možni meri potrebno izkoristiti »tehnologijo narave« - energijo sonca, igro izmenjavanja toplega in hladnega zraka, sposobnost akumuliranja toplote zemlje, toplotno-izolacijske sposobnosti posameznih materialov = pasivna hiša. Ko so te možnosti izčrpane in je bila sama konstrukcija hiše izvedena z materiali, ki zagotavljajo maksimalno energetsko varčnost, se na pomoč pokliče ekološko sprejemljive vire ogrevanja (bio-masa, toplotna črpalka, solarna tehnika,…) = energetsko varčna hiša.
Še vedno je najprimernejše naravno prezračevanje, ki poteka ob primernem času in v primernih količinah. Ker je za zagotavljanje kriterijev pasivne hiše to včasih skorajda nečloveško zahtevna naloga, se na pomoč pokliče tehnologijo kontroliranega uravnavanja svežega zraka v prostorih.

Električna energija

Zaradi zaščite pred prekomerno obremenitvijo telesa in duha zaradi elektro-magnetnih sevanj, naj električna energija po prostorih poteka le, kjer in kolikor je zares potrebno. Posebno občutljiva mesta (spalnica) lahko dodatno zavarujete s sredstvi za zaščito pred tovrstnimi sevanji (folije, premazi, tkanine). Inteligentna elektro-inštalacija ne predvideva uporabe kopice vrhunskih dosežkov sodobne tehnologije, temveč pametno projektiranje in izbor enostavno inteligentnih izdelkov (izklopna stikala) za varovanje človekovega zdravja pred nepotrebnimi obremenitvami.  

Izkoriščanje deževnice

Tako dragoceni naravni vir kot je voda je potrebno ustrezno ceniti. Uporaba pitne vode v sanitarne namene je za današnje razmere skorajda nesprejemljiva. V ta namen se priporoča vključevanje sekundarne/ločene vodovodne inštalacije, ki se napaja iz zbiralnika deževnice. Ta priprava ni le ekonomična zaradi uporabe lahko dostopnega naravnega vira, temveč kakovost mehke deževnice ugodno vpliva tudi na inštalacije in gospodinjske naprave (pralni ali pomivalni stroj).

Sanitarije

V skladu z možnostmi za čiščenje t.t. sivih odpadnih vod (pranje, umivanje) priporočamo izdelavo rastlinske čistilne naprave. Z uporabo kompostnih stranišč, lahko »končni proizvod« svojega bivanja na enostaven način ponovno vključimo v življenjski krogotok posameznega objekta/subjekta. Na ta dva načina lahko očistimo sicer le določen del med svojim bivanjem proizvedenih odpadkov, vendar gre v obeh primerih prav gotovo za bistven prispevek k varovanju našega okolja.

Gospodinjski aparati

Izbira inteligentnih gospodinjskih pripomočkov kot je npr. centralna sesalna naprava lahko pripomore k vzdrževanju zdrave mikro-klime v prostoru, saj sistem ne vrača posesanih delcev v bivalne prostore. Izogibanje nepotrebnim dodatnim uporabnikom električne energije pa je lahko pomemben prispevek ne le k varovanju lastnega zdravja (elektro-smog), temveč tudi varovanju okolja (zahtevno pridobivanje električne energije).


Ključne besede:
ekološka hiša, pasivna hiša, bivanje

 

Sorodni članki:

1,513672E-02

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: