Skupaj razkrivamo

18.8.2010

V celoti po polžje, a vendar v pravo smer
Besedilo: Anamarija Slabe,  Inštitut za trajnostni razvoj

Število ekoloških kmetij v letu 2009 ni doživelo kake navdušujoče rasti, saj je bilo ekokmetij le 19 (devetnajst!) več kot prejšnje leto. V letu 2009 je bilo v nadzor ekopridelave vključenih 2.096 kmetij (2,6 % vseh kmetij v Sloveniji) z 29.388 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (6,3 % vseh). Od teh je 1.853 kmetij že zaključilo preusmeritveno obdobje; te torej že lahko prodajajo pridelke kot ekološke. Porast števila kmetij je bil tako najmanjši od uvedbe nadzora in certificiranja v letu 1998 (Tabela 1).

Medtem pa se je celotni obseg (ha) ekokmetijskih zemljišč celo zmanjšal, kar se je zgodilo prvič doslej. Obseg vseh ekokmetijskih zemljišč je bil v letu 2009 za 448 ha manjši kot leta 2008.

Na srečo pa se ob natančnejšem pogledu trendi le pokažejo v nekoliko bolj pozitivni luči. Ob pogledu na načine pridelave ugotovimo, da je do zmanjšanja v primerjavi s prejšnjim letom prišlo pri travinju, medtem ko so se vse druge oblike rabe (njive, vrtnine, trajni nasadi) povečale. Ne glede na to pa se je delež ekotravinja od vsega travinja kljub vsemu povečal, saj smo v Sloveniji v letu 2009 zabeležili zmanjšanje travinja nasploh.
 
Relativno zmanjšanje obsega ekotravinja nas samo po sebi sicer ne more veseliti, toda v teh trendih je le nekaj dobrega, saj bo od preusmerjanja drugih oblik rabe (njiv, sadovnjakov itd.) več koristi tako za okolje kot za potrošnike. Tako se je povečal obseg njiv in vrtov oziroma zelenjadnic ter sadovnjakov, pri vinogradih pa je bilo povečanje minimalno.

Zlasti izstopa povečanje obsega ekološkega oljkarstva, saj je s 16 ha oljčnikov v nadzoru (2008) zraslo na kar 50 ha (2009) oziroma z 1,8 % na 5,5 % vseh oljčnikov.
Ti trendi torej kažejo, da se je obseg rastlinske pridelave le počasi povečeval. Precejšen skok pri oljčnikih pa kaže, kako pomembni sta organiziranost in »skupinska motivacija«.

Na MKGP so v zadnjih letih večkrat poudarili, da želijo bolj spodbuditi tržno ekopridelavo in zmanjšati »zlorabo« ekoplačil za travinje. Prvemu je namenjen tudi ukrep sofinanciranja za skupine pridelovalcev, ki so vključeni v kakovostne sheme (poleg EKO je v Sloveniji tukaj tudi integrirana pridelava). Vendar pa ta ukrep ekokmetovalci še slabo uporabljajo, pa tudi najbolj privlačen ni (strogi pogoji in veliko birokracije).

Očitno bodo torej za pospešitev preusmerjanja v (tržno) ekopridelavo potrebne še kake večje spremembe.    

Tabela 1: Skupno število ekoloških kmetij in obseg zemljišč v nadzoru ekološkega kmetovanja po letih. (Vir: MKGP)

Število ekoloških kmetij

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Št. ekoloških kmetij v nadzoru

41

300

600

1.000

1.160

1.415

1.582

1718

1.876

2.000

2.067

2.096

Ekološko obdelana zemljišča, ha

 

2.400

5.446

10.828

13.828

20.018

23.019

23.169

26.831

29.322

29.836

29.388

Število certifikatov

 

 

115

322

412

632

910

1.220

1.393

1.610

1.789

1.853

Biodinamične kmetije

 

 

166

 

 

 

 

 

 

25

21

21


Tabela 2: Ekološko kmetijstvo: kulture/načini rabe v letih 2000–2007, Slovenija (Vir: MKGP)

Leto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Njive

320

680

580

1.300

1.640

924

1.587

2.305

Vrtnine

18

41

58

68

82

142

96

108

Travinje

4.900

10.000

12.800

18.500

20.908

21.670

24.458

26.036

Sadovnjaki (Intenz.+travniški)

20

55

65

100

336

360

536

669

Vinogradi

22

52

55

50

49

67

125

184

Oljčniki

 

 

 

 

4

7

27

21

SKUPAJ

5.446

10.828

13.828

20.018

23.019

23.169

26.831

29.322
Ključne besede:
ekokmetije, ekopridelava, trend, ekotravinje, njiva, vrt, oljkarstvo, ekokmetovalci, tržna ekopridelava

 

Sorodni članki:

0,03125

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: