Skupaj razkrivamo

27.10.2018

Konopljin CBD in „mračno počutje“
Besedilo: Adriana Dolinar

Zgodovinska dejstva o uporabi konoplje kažejo, da so jo med drugim uporabljali tudi za blaženje različnih čustvenih napetosti. Danes številne raziskave potrjujejo upravičenost te uporabe. 

Konopljin CBD namreč izkazuje ugoden vpliv na počutje tudi v primerih, ko je to že precej načeto, kot je npr. pri zaskrbljenosti ali depresiji. Poglejmo nekaj izsledkov raziskav.

Pomirjevalni potencial kanabidiola
CBD po dosedanjih dokazih izkazuje številne potenciale (protivnetnega, protibolečinskega, antioksidativnega, nevroregenerativnega, nevroprotektivnega, antidiabetičnega, antiepileptičnega …), med njimi pa so tudi učinki, pomembni za obvladovanje blažjih čustvenih napetosti ali pa celo hujših psihičnih motenj, kot sta depresija in zaskrbljenost. To pomeni, da ima kanabidiol poleg omenjenih tudi antipsihotični in anksiolitični potencial. Mnogi zato pripravke s CBD uporabljajo tako za obvladovanje vsakodnevnih napetosti in s tem povezanih blagih motenj v počutju, kakor tudi za obvladovanje zgoraj omenjenih hujših težav s počutjem.

Dokazi antipsihotičnega in anksiolitičnega delovanja CBD na živalih
Pregled študij o vplivu kanabidiola na zaskrbljenost in depresijo (2014)
V raziskavi Antidepressant-like and anxiolytic-like effects of cannabidiol: a chemical compound of Cannabis sativa (De Mello Schier, A. R. et al.) so pregledali študije, kjer so testirali vpliv CBD na živalskem modelu depresije in zaskrbljenosti. CBD je pokazal tako anksiolitične kot antidepresivne učinke. Mnoge od študij te učinke pripisujejo vplivu CBD na nevroreceptorje 5-HT1A (gre za vpliv CBD na serotoninske receptorje).

Raziskava o vplivu občasnega in dolgotrajnega jemanja CBD na depresijo (2015)
Raziskava vpliva občasnega in dolgotrajnega jemanja CBD na miših razkriva, da bi CBD lahko bil novo hitro antidepresivno zdravilo, ki deluje tako, da izboljša serotoninergično in glutamatno kortikalno signalizacijo prek mehanizma, ki je odvisen od receptorja 5-HT1A (Cannabidiol induces rapid-acting antidepressant-like effects and enhances cortical 5-HT/glutamate neurotransmission: role of 5-HT1A receptors. Raquel Linge at al.).

Ugotavljanje možnosti porabe kanabidiola kot hitro delujočega antidepresiva (2018)
Raziskovalce je k preučevanju med drugim spodbudilo trenutno stanje z antidepresivi. Ti naj bi potrebovali kar nekaj časa za razmeroma majhen terapevtski učinek. Zato so na podganjih samcih preučevali, ali lahko CBD povzroči hiter in trajajoč antidepresivni učinek po enkratni uporabi ter ali je učinek povezan s spremembami sinaptičnih proteinov/funkcije. Rezultati med drugim kažejo, da CBD inducira hiter in trajajoč učinek, podoben antidepresivnemu. Ti učinki so lahko povezani s hitrimi spremembami sinaptične plastičnosti v mPFC z aktiviranjem signalne poti BDNF-TrkB. Podatki podpirajo obetaven terapevtski profil za CBD kot novo hitro delujoče antidepresivno zdravilo (Cannabidiol Induces Rapid and Sustained Antidepressant-Like Effects Through Increased BDNF Signaling and Synaptogenesis in the Prefrontal Cortex. Sales, A. J. et al.).

Dokazi antipsihotičnega in anksiolitičnega delovanja CBD na ljudeh
Raziskavi vpliva CBD na zaskrbljenost pri ljudeh (2010, 2011)
Raziskovalci so ugotavljali, ali CBD lahko deluje anksiolitično na ljudi s patološko zaskrbljenostjo. Ugotovili so, da CBD zmanjšuje anksioznost pri pacientih s splošno socialno anksioznostjo, in sicer z vplivom na limbični in paralimbični del možganov (Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report. Crippa, J. A. et al).

Pomirjujoč učinek CBD lahko pričakujemo tudi pri tesnobi, ki nastaja v socialnih situacijah. Raziskovalci so preizkušali osebe s socialno anksioznostjo s simuliranjem situacije javnega nastopanja in ugotovili, da je CBD zmanjšal njihovo tesnobo (Cannabidiol reduces the anxiety induced by simulated public speaking in treatment-naïve social phobia patients. Bergamaschi, M. M. et al).

CBD kot potencialno zdravilo za zdravljenje anksioznih motenj (2015)
Pregled dokazov (iz predkliničnih študij, eksperimentalnih študij na ljudeh, kliničnih in epidemioloških študij) med drugim razkriva, da bi lahko bil CBD zdravilo za splošne anksiozne motnje, panično motnjo, socialno anksioznost, obsesivno-kompulzivno motnjo in posttravmatski stres (Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Esther M. Blessing et al.). 

V teku sta klinični preiskavi učinkovitosti CBD v primeru anksioznih motenj in depresije (2017, 2018)
Zaradi dobrih rezultatov prvih raziskav CBD že preizkušajo tudi v različnih randomiziranih, dvojno slepih, s placebom kontroliranih kliničnih raziskavah na ljudeh s psihičnimi težavami, kot so npr. anksiozne motnje (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03549819). Preverja se tudi učinkovitost CBD v primerjavi s placebom pri depresijah (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03310593). 

Ključne besede:
CBD, konoplja, čustva, depresija, kanabidiol, antidepresivi, anksiozne motnje

 

Sorodni članki:

0,03125

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: