Skupaj razkrivamo

26.7.2012

Agrohomeopatija v službi človeka in narave
Piše: Majda Ortan

Od lani, ko so bila nekatera homeopatska sredstva priznana tudi v Sloveniji, se je zelena luč pokazala tudi za agrohomeopatijo. Agrohomeopatija uporablja enaka načela kot homeopatija, le da jih smiselno aplicira na rastline in živali v kompleksnem sistemu vsek kraljestev Narave.

Homeopatija je alternativni način zdravljenja, ki spodbuja samozdravljenje telesa.
Agrohomeopatija pa je način zdravljenja, ki v rastlinah jača in dviguje esenco energije življenja, ter njihove energije uravnoveša. Povedano v poljudnem jeziku, je morda primerjava z povečevanjem vitalnosti rastlin najbolj primerna.

Osnovno načelo homeopatskega zdravljenja je,  »podobno se zdravi s podobnim« – »similia similibus curentur« Homeopatija je znana tudi po homeopatskih zdravilih (remedijah in nosodah), ki so tako močno razredčena (potencirana, pretresena), da ne vsebujejo več merljive prvine, in tako delujejo samo eterično, ne pa telesno(fizično). Zato homeopatska zdravila nimajo nezaželenih stranskih učinkov. 

Iz  zornega kota  homeopatije bolezen ni zlo, ampak znak neizravnanosti duše (energijsko neravnovesje ). 
Oče sistema homeopatije, kot  je poznan danes je Samuel Hahnemann. Svoje delo je zbiral in izdajal pod naslovom »Organon der Heilkunst«. V njem je opisal umetnost in znanost zdravljenja s homeopatijo.

Tudi agrohomeopatija je umetnost in znanost, ki ji je nemogoče postaviti meje.
Dejansko mora agrohomeopat v osnovi dobro poznati paragrafe Hahnemannovega Organona umetnosti zdravljenja in v njegovo Materijo Medico. Natančno mora upoštevati (agro)homeopatsko farmakopejo, kjer so zapisani postopki priprave agrohomeopatskih pripravkov (remedij in nosod).

Tako kot homeopati raziskujejo in obravnavajo psihologijo, simptome, vedenja človeka, ki mu pomagajo pri procesu lastnega ozdravljenja telesa, tako morajo biti agrohomeopati tudi izjemni opazovalci vseh kraljestev Narave in obravnavanih rastlin, ki jim pomagajo v procesu izboljšanja njihove vitalnosti in uravnovešenja njihovih lastnih energij. Sama rastlina ni dovolj, za agrohomeopatijo je treba poznati in razumeti sistem obravnavane rastline v njenem okolju, v odnosu z njim simptome rastline ter tudi moči drugih rastlin in živali, ki zmorejo v ustreznem homeopatskem pripravku dotični rastlini povrniti njeno sposobnost visoke vitalnosti ter njene lastne uravnovešene energije. To je namreč zdrava rastlina! Ob tem pa je treba imeti v vidu tudi popolno varnost ljudi in živali pri uporabah ustreznih homeopatskih remedij v agrohomeopatiji. Redčenje in potenciranje ustreznih homeopatskih remedij je silno pomembno. Pomemben je tako postopek, kot tudi izbor prave potence ustreznega homeopatskega pripravka!

Kot taka je agrohomeopatija umetnost in znanost, ki rastlinam vrača njihove lastne vitalnosti ter njihove uravnotežene energije. Posledica tega je zdrava rastlina z zdravimi, okusnimi, hranljivimi, obilnimi in lepimi plodovi. Take rastline imajo seveda visoko lastno odpornost.
Indijski avtor in praktik agrohomeopatije Vaikunthanath Das Kaviraj, v svoji knjigi
»Homeopathy for Farm and Garden« navaja, da je bila agrohomeopatija poznana že Darvinu. Gre torej za obnovitev spomina o starem vedenju, ki pa je tudi danes marsikje dobro poznano, saj se prakticira npr. v Indiji, uporabljajo ga tudi ljudje iz plemenov v Keniji, kjer homeopatska vedenja in spretnosti uporabljajo tudi njihovi otroci. Znano je tudi, da je agrohomeopatija uporabljana tudi v Avstraliji. Uporabljajo jo  kmetje v »manj razvitih državah«.

Katere so prednosti prakticiranja agrohomeopatije?
Agrohomeopatija nudi trajnostni pristop v pridelovanju zdrave hrane.
Znano je dejstvo, da je industrija NPK izdelkov je okolju ena najbolj škodljivih industrij. Uporaba NPK izdelkov med drugim povzroča slabšo sposobnost tal za vodno absorbcijo, zato ti izdelki pridejo v podtalnico in z njo tudi v vodovodno omrežje, namesto da bi ostali v zemlji.

Poleg tega so napram NPK proizvodom, homeopatski pripravki mnogo cenejši, herbicide in fungicide pa proizvajajo iz fosilnih goriv, kar vodi v nadaljnje onesnaževanje.

Avtor Kaviraj v knjigi »Homeopathy for Farm and Garden« navaja tudi svoje ocene glede zmanjševanja onesnaževanja, ki bi ga lahko dosegli, če bi namesto kemične (NPK) agrarne industrije uporabili Agrarno homeopatijo:
» Z opustitvijo proizvodnje izdelkov NPK industrije, bi lahko zmanjšali porabo fosilnih goriv za cca50% in s tem drastično zmanjšali onesnaževanje. Tako bi imeli tudi bolj zdrave rastline, torej bolj zdravo hrano in pridelali bi znatno več hrane. Ker v klasični agrarni proizvodnji zaradi obolelosti rastlin propade cca 30% rastlin, bi lahko imeli z uporabo agrohomeopatije za isti delež- torej za cca 30% več rastlin. Na ta račun bi lahko rešili dva globalna svetovna problema- ker bi imeli za 30% več rastlin, bi s tem imeli toliko več zdrave hrane, kar pomembno doprinese k znižanju svetovne lakote. Tudi vnos CO2 emisij bi pomembno znižali ter s tem pomagali v boju proti globalnemu segrevanju in uničenju ozonskega plašča. Posredni učinek bi se lahko pokazal tudi na cenejši hrani.

Dokazano je, da homeopatska Silicea zemlji (tudi puščavski zemlji) pomaga izboljšati vodno absorbcijo. S škropljenjem puščavskih predelov Avstralije je bila na tretiranem območju povzročena ozelenitev prej puste puščave.

Gre za zelo pomembno možnost, da bi lahko s prakticiranjem tega vedenja smotrno ozelenili puščave in jih tudi spremenili v rastna območja. To bi lahko imelo naslednji cca 30%ni delež pri zniževanju CO2 emisij. S tem bi tudi vzpostavili pogoje za poseljevanje takih območij.« (Vir: Kaviraj: Agrohomeopathie for Farm and Garden).
Torej, prednosti z agrohomeopatijo so naravnost fantastične!

Praktična stran agrohomeopatije
Za uporabo v agrohomeopatiji se uporabljajo homeopatski pripravki imenovani remedije in nosode.  Remedije so po natančnih postopkih agrofarmakopeje razredčene, mešane in pretresane (potencirane) v ustrezno določeno potenco. Nosode se pripravijo iz obolelih rastlin ali živali ali delov živali ali njihovih izločkov). Pri izbiri  ustreznega agrohomeopatskega sredstva v ustrezni potenci in pri pripravi nosod naj vam naj pomaga strokovnjak. (vprašanje z nazorno  sliko prizadete rastline lahko pošljete tudi po mailu mog.agrohomeopathie@gmail.com).

Poglejmo, kako nam lahko v tem poletju koristi agrohomeopatija. 

Agrohomeopatija, suša in toča
Kaj nam je generalno gledano prineslo to poletje?
Najprej hudo sušo. Tla so bila izsušena, rastline na vrtovih in poljih so se sušile. Ponekod je suša zdesetkala pridelek.

Kaj so dobre izkušnje agrohomeopatije za izboljšanje adsorbcijske sposobnosti tal? 
Škropljenje tal z ustreznim homeopatskim pripravkom Silicea-je učinkovito izboljša adsorbcijske sposobnosti tal. Silicea ima namreč lastnost, da vpliva na ionizacijo delcev v tleh. Zato je uporaba homeopatske Silicea-je dobrodošla, da rastline zaščitimo pred sušo. Velja pa previdnost pri škropljenju s ustrezno homeopatsko Siliacea-jo. Škropimo previdno, z homeopatskim sredstvom ustrezne potence in kvečjemu enkrat v letnem obdobju! Če s Siliacea-jo škropimo preveč, ali uporabimo premočno potenco tega homeopatskega pripravka, lahko rastline poškodujemo!

Ker silicij daje celicam njihovo trdnost, je previdno škropljenje s homeopatsko Silicea-jo dobrodošlo tudi za pomoč rastlinam, ki so  prizadete v  toči, močnem dežju, močnem vetru. Pomembno je vedeti, da škropljenje z ustrezno homeopatsko Siliacea-jo pomaga rastlinam, ki so poškodovane, potrgane, potolčene, skratka prizadete od toče. S svojo sposobnostjo obnavljanja moči vitalnosti ter ravnovesja lastne energije rastlin, je lahko tudi odlično sredstvo, ki lahko pomaga rastlinam v območjih, kjer je posevke in nasade prizadela toča, močan dež, močan veter.  Tudi v tem primeru je priporočeno pazljivo enkratno škropljenje z ustrezno homeopatsko remedijo Silicea-je.

Helix tosta, polži in polžje hišice

Se tudi vi v tem obilnem deževju ukvarjate s preganjanjem polžev, ker si v vašem vrtu privoščijo obilne prigrizke rastlin, ki jih gojite zase?
Dobra novica za vas je, da je že preskušena praksa in homeopatsko sredstvo, katerega uporaba ima za posledico, da polži "spakirajo" in zapustijo tretirane rastline. Tiste, ki pa smo jih pri tretiranju izpustili, pa veselo »mlackajo »dalje..
Splača se vedeti, da kmetje in vrtnarji lahko varno in učinkovito preženejo polže iz svojih pridelkov.

Homeopatsko sredstvo, ki nam pomaga, da zmagamo v preganjanju polžev iz svojih rastlin je HELIX TOSTA (»opečena polžja hišica«). Čista polžja hišica mora biti opečena pri 850 stopinjah Celzija in potem po natančnem postopku pripravljena v homeopatsko remedijo.

Po enem »zdravljenju« so rastline varne pred njimi vsaj tri mesece. Sredstvo Helix tosta je v ustreznih potencah za agrohomeopatijo popolnoma varno za ljudi, tudi za otroke, za rastline in prosto-gibajoče se živali. Sredstvo Helix tosta tudi polžev ne ubije, ampak jih prežene.

Najboljše pri tem pa je, da se polži plazijo mimo tretirane sočne zelenjave in veselo mlaskajo plevel. Tako nam prihranijo nekaj dela v vrtu. Kot kaže praksa, tudi dež ne zmanjša učinkovitosti zdravljenja, če svoje delo opravimo temeljito.
Poleg tega, da je Helix tosta enostaven za uporabo, je pri opisani uporabi popolnoma varen za živali in ljudi. 

Kaj je Helix Tosta?
Helix tosta je latinsko ime za homeopatsko zdravilo, ki je izdelano iz opečene hišice navadnega vrtnega polža. Homeopati Helix tosta že več kot stoletje uporabljajo za zdravljenje nekaterih bolnikov z dihalnim i težavami in tuberkolozo, še posebej, če bolnik izkašljuje sluz in kri.

Helix tosta je za preganjanje polžev uporabljen v zadnjem času. Prva pričevanja o tem so bila zbrana in posredovana iz Avstralije.
Helix tosta je uporaben za preganjanje vseh vrst polžev (tudi za nadležne rdeče polže).

Kako lahko pripravimo Helix tosta za uporabo?
Zagotovimo si remedije Helix tosta ustrezne potence. To so globuli  laktoze, napojene z raztopino Helix tosta  v ustrezni potenci za agrohomeopatijo. Za vsakih 200 ml homeopatske mešanice, dodajte v vodo po 1 globulo Helix tosta ter dobro premešajte. Pripravek lahko po rastlinah pršite ali z njim zalivajte tla s koreninami tretiranih rastlin. Pri pršenju po rastlinah bodite temeljiti- škropiti je treba tudi po hrbtnih delih listov tretiranih rastlin. V obratnem primeru se bodo polži preselili iz površine listov na njihove hrbtne dele. Vedeti je potrebno, da s temi pripravki polže le odženemo drugam in ostanejo živi. Naj vas ne preseneti, če po neselektivnem škropljenju s pripravkom Helix tosta v ustrezni potenci, drugo jutro ali po kakem dnevu od škropljenja dalje, najdete polže na vrtni ograji ali pri sosedih. Polži na ograji se ne bodo vrnili v gredo, ki ste jo ustrezno – neselektivno v celoti poškropili . Kadar pa polži zbežijo v sosedovo gredo, je stvar dobro-sosedskih odnosov, da sosedom poveste za Helix tosta in njegovo učinkovitost pri preganjanju polžev.

Odlična novica je, da lahko iz polžev naredite svoje pomočnike. Če namreč v vrtu škropite le svoje pridelke in ne plevelov, boste priča zanimivi pojedini- polži bodo namreč izpustili vse sočne rastline, ki ste jih predhodno tretirali s Helix tosta in veselo »mlaskali« plevel v vašem vrtu- seveda le, če le-tega ne boste škropili ali zalivali s Helix tosta.

Ščurki in Arsenicum album
Ščurki!
Nihče jih ne mara in vsakdo se jih želi znebiti, če se naselijo pri njem.
Kakšni so ščurki po svojih lastnostih v resnici?
Večinoma jih imamo za umazance, prenašalce bakterij, ki se najraje zadržujejo tam, kjer se kopiči umazanija ter ostanki hrane, s katerimi se prehranjujejo. 

Pa je v resnici tako?
Seveda ne! V resnici je ravno nasprotno. Ščurki so presenetljivo radi izjemno čisti. Ves čas, ki ga imajo, se v glavnem čistijo in urejajo tako, da je to že obsesivno. Zato ker so čisti, ne prenašajo bakterij. Res pa je, da se najlažje hranijo tam, kjer se kopičijo odvrženi ostanki hrane. Vendar to prehranjevanje opravljajo tako, da pri tem ostajajo kar se da čisti in se takoj po hranjenju spet obsesivno urejajo in čistijo.
Izkazalo se je, da je ustrezen homeopatski pripravek Arsenicum album koristen za odvračanje ščurkov!

Zakaj? 
Odgovor lahko tokrat najdemo pri homeopatiji. Arsenicum album je homeopatsko zdravilo za tiste ljudi, ki imajo vedno vse čisto in urejeno in so obsedeni s stalnim čiščenjem, urejanjem ter pospravljanjem.
Homeopatija deluje po načelu »Similus Similibum Curantur » (Podobno zdravi podobno). 
Homeopatski pripravek Arsenicum album v ustrezni potenci na ščurke deluje tako, da jih odžene!

Homeopatska Silicea v Agrohomeopatiji
Pripada ji kraljevski prestol v kmetovem oz. vrtnarjevem skladišču. Seveda gre za silicijev dioksid, katerega homeopatski pripravek nosi ime Silicea.

Silicijev dioksid je pomemben za celične procese, daje rastlinam trdnost (brez kremena v celicah bi rastline ne zmogle stati pokonci), moč.
Če rastlinam primankuje silicija, ker ga npr. ni v tleh, ga lahko nadomestimo s homeopatsko Silicea-jo.

Homeopatski silicij tudi pomaga, da zemlja lahko zadržuje vlago in to njeno lastnost adsorbcije vlage izboljšuje. V pomoč je pri izboljševanju adsorbcijske sposobnosti tal, ker vpliva na ionizacijo delcev v tleh). Zato je uporaba homeopatske Silicea-je dobrodošla, da rastline zaščitimo pred sušo. 

Vendar je lahko tudi dobrega preveč in takrat je povzročena škoda! 
Večkratna in nepotrebna uporaba homeopatske Silicea ima hitro nasprotni učinek. Če npr. s homeopatsko Silicea-jo večkrat škropimo zdrava drevesa, lahko uničimo njihovo lubje. Pri uporabi homeopatske Silicea-je moramo biti torej zelo previdni. Če na primer z njo škropimo sadno drevje v času cvetenja več kot enkrat, lahko s tem povzročimo težave pri pri proizvodnji plodov ter semen. Kadar homeopatsko Silicea-jo uporabljamo v sadovnjakih za izkoreninjenje plevelov, moramo skrbno pretehtati, kaj nam pomeni več- dober pridelek ali pridelovalne površine brez plevelov…

Kaj vse zmore homeopatska Silicea?
Ima sposobnosti delovanja za:
Močne in zdrave rastline
Močnejšo rast šibkih in pretegnjenih rastlin
Pretvarja puščavo v rodovitna polja
Ubije plevel
Izboljšuje adsorbcijsko sposobnost tal
Blaži šoke: presaditve in ostali šoki rastlin
Veča trdnost in odpornost kambrijev dreves dreves, da je njihov les odporen proti napadom mravelj, tudi termitov
Krepi odpornosti rastlin in proti škodljivcem in boleznim
Stimulira rast semen
Ustvari lepe in bogate cvetove
Pomaga rastlini da nastavi plodove in prepreči odpadanje plodov
Izboljša vodno absorbcijo tal
Pomaga, da so cvetovi in plodovi večji in bolje oblikovani
Spodbuja zdravljenje drevesnega raka, zdravljenje drevesnih sokov, zdravljenje poškodb in ran, ureznin in prerezanih površin od obrezovanja, zdravljenje od nevihtnih ali mehanskih poškodb
Spodbuja nadomestitev vej in listov, ki so polomljeni od mehanskih poškodb
Preprečuje in zdravi osutost rastlin
Povečuje odpornost rastlin proti boleznim in škodljivcem.

Nekaj kratkih praktičnih napotil
Za boljšo rast krompirja: uporabite ustrezni homeopatski pripravek Phaseolus Nanus. Uporabite ga tako, da ustrezni homeopatski pripravek po rastlini škropite in sicer vsaj dvakrat v obdobju dveh tednov!

Za odvračanje kobilic: uporabite ustrezni homeopatski pripravek Ocimum Basilicum. Uporabite ga tako, da ustrezni homeopatski pripravek po površini škropite in sicer vsaj dvakrat v obdobju dveh tednov.

Za zdravljenje rjave gnilobe: povzročena je v glavnem od stalno mokrih korenin. Pri zdravljenju uporabite Carbo vegetalis. Uporabite ga tako, da ustrezni homeopatski pripravek po rastlini škropite po rastlini in z njim tudi previdno zalijete njene korenine in sicer vsaj dvakrat v obdobju dveh tednov! Če ni izboljšanja, v skrajnosti uporabite še ustrezni pripravek Siliacea-je. Uporabite ga tako, da ustrezni homeopatski pripravek po rastlini škropite po rastlini in z njim tudi previdno zalijete njene korenine in sicer le enkrat v rastnem obdobju. 

Bolezni paradižnika: pomaga ozdravit ustrezen homeopatski pripravek iz  Calendula.Officinalis (vrtni ognjič) ali Tagetes (žametnica). Uporabite ga tako, da ustrezni homeopatski pripravek po prizadeti rastlini  škropite in sicer vsaj dvakrat v obdobju dveh tednov.

Rja (jabolka, hruške).. : pomaga ozdravit ustrezen homeopatski pripravek iz  Belladonna. Uporabite ga tako, da ustrezni homeopatski pripravek po prizadeti rastlini  škropite in sicer vsaj dvakrat v obdobju dveh tednov.

Izguba lasnih koreninic pri presaditvi sadike: pomaga ozdravit ustrezen homeopatski pripravek iz  Carbo veg. Uporabite ga tako, da ustrezni homeopatski pripravek po prizadeti rastlini  škropite in sicer vsaj dvakrat v obdobju dveh tednov.

Mravlje: pomaga odgnat ustrezen homeopatski pripravek iz  Formica Rufa ali homeopatski pripravek iz  Tagetes  ali cvetne esence iz  Calendula  ali  Calendula tinktura zmešana z malo olja ali tekočega mila

Srebrne ribice: pomaga odgnat  ustrezen homeopatski pripravek iz  Coccinella . Uporabite ga tako, da ustrezni homeopatski pripravek po površini škropite in sicer vsaj dvakrat v obdobju dveh tednov. 

Škodljivi hrošči in pikapolonice: pomaga odgnat ustrezen  homeopatski pripravek iz Cantharis (Španska muha). Uporabite ga tako, da ustrezni homeopatski pripravek po površini škropite in sicer vsaj dvakrat v obdobju dveh tednov.

Plevel-zatiranje: pomaga zatret ustrezen homeopatski pripravek Eucalypts ali Juglans nigra ali Silicea. Uporabite ga tako, da ustrezni homeopatski pripravek po površini škropite in sicer vsaj dvakrat v obdobju dveh tednov za Eucalypts ali Juglans nigra. Za Silicea škropite le po zapljeveljenih površinah enkrat in zelo previdno.

Gosenice, ki jih gostijo drevesa: pomaga odgnat ustrezen  homeopatski pripravek iz Sambus nigra ali Bombyx . Uporabite ga tako, da ustrezni homeopatski pripravek po prizadeti rastlini  škropite in sicer vsaj dvakrat v obdobju dveh tednov.

Prašna, peščena tla/izboljšanje adsorbcije tal: pomaga ustrezen homeopatski pripravek iz Silicea. Uporabite ga tako, da ustrezni homeopatski pripravek po površini škropite in sicer enkrat.

Zavijači: pomaga odgnat ustrezen  homeopatski pripravek iz Thuja. Uporabite ga tako, da ustrezni homeopatski pripravek po prizadeti rastlini  škropite in sicer vsaj dvakrat v obdobju dveh tednov.

Sadne muhe, listne uši: pomaga odgnat ustrezen  homeopatski pripravek iz Coccinela.  Uporabite ga tako, da ustrezni homeopatski pripravek po prizadetih rastlinah škropite in sicer vsaj dvakrat v obdobju dveh tednov.

Ose šiškarice: pomaga odgnat ustrezen  homeopatski pripravek iz Thuja occidentalis. Uporabite ga tako, da ustrezni homeopatski pripravek po površini škropite in sicer vsaj dvakrat v obdobju dveh tednov.

Kaj lahko storimo, če nam naše rastline napadejo listne uši?
Verjemite ali ne, v tem primeru ne koristijo poskusi, da bi s homeopatskim pripravkom iz matične tinkture, ki jo pripravimo iz pepela nabranih uši in alkohola, listne uši odvrnili od rastlin. Kljub tretiranju s takim homeopatskim pripravkom, ni uspeha. 

Torej ne pomaga, da smo zgled za odpravo listnih uši iskali pri polžih-ki jih odžene ustrezen homeopatski pripravek iz polžje hišice (Helix tosta). 

Pri odganjanju listnih uši dobro deluje ustrezen homeopatski pripravek iz Coccinela-je (Pikapolonice). Z natančnim škropljenjem (tudi na hrtni strani listov rastline), ki ga po dveh tednih ponovite, se rastline znebijo listnih uši. Deluje tudi pri odstranjevanju sadnih muh!

Vse navedeno izkazuje, da v agrohomeopatiji nismo uspešni, če "logiko" delovanja nekega homeopatskega pripravka v sistemu: rastlina-škodljivec-ustrezni homeopatski pripravek, enostavno prenesemo na drugi sistem: rastlina-škodljivec- ustrezni homeopatski pripravek.

"Predpisovanje" ustreznih homeopatskih remedij brez upoštevanja umetnosti opazovanja rastlin in vseh naravnih sistemov v vseh kraljestvih Narave, Ni agrohomeopatija in ni učinkovito!

Povzeto po Kaviraj: »Agrohomeopathie for Farm and Garden »
Več informacij: mog.agrohomeopathie@gmail.com

Ključne besede:
agrohomeopatija, rastline, pridelava, suša, toča, homeopatija, silicij, polži, helix tosta, ščurki, silicea,

 

Sorodni članki:

0,015625

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: