Skupaj razkrivamo

Gradnja naravne ekološke hiše v praksi
avtor: Mateja A. Leskovar, gradbeni biolog

Načrtovanje
V primeru odločitve za ekološko oziroma naravno hišo je potrebno kar največ časa nameniti pametnemu načrtovanju. Priporočljiva je izbira izkušenega projektanta. Izdelava načrtov naj ne poteka le za namene pridobivanja papirjev za gradnjo, temveč naj se oblikuje v vodnik dela na gradbišču. Obenem pa je načrtovanje odlična priložnost za usklajevanje vaših želja z realnimi tehničnimi ter finančnimi zmožnostmi.

Idejni projekt mora določiti vsebinsko in oblikovno zasnovo zgradbe. V primeru naravne oziroma ekološke gradnje pa ne sme prezreti gradbeno-fizikalnih značilnosti posameznega sistema, saj le-ta močno vpliva na koncept bivanja.
Projekt za pridobivanje gradbenega dovoljenja (PGD) naj bo korektna predstavitev vaših načrtov pristojnim oblastem. Upoštevanje zapisov v pridobljenih soglasjih in strokovno dokazovanje tehničnih sposobnosti naravnih gradiv vodijo do uspešne pridobitve gradbenega dovoljenja.
Na podlagi popisa del oziroma projekta za razpis se lahko prične izbira primernega izvajalca. Ko so znani dobavitelji opreme oziroma izvajalci določenega segmenta objekta, je smiselno s projektantom uskladiti njihove tehnične rešitve in jih definirati v obliki projekta za izvedbo (PZI). Gre za dokument, ki je prav gotovo nepogrešljiv na samem gradbišču.

Finance
Pogosto se ljudje ne odločajo za naravno gradnjo zaradi bojazni pred visoko ceno. Trgovsko gledano so določeni naravni materiali res dražji, vendar lahko s smiselnim načrtovanjem njihove uporabe in sicer že od idejnega projekta dalje strošek naravne gradnje spravimo v dokaj običajen okvir. Z znanjem. Medtem ko smo v primeru samograditeljstva bolj ali manj prepuščenim trgovskim argumentom.
Sicer pa sam strošek gradnje v veliko večji meri določajo skromne ali neskromne odločitve o sami  velikosti hiše kot tudi odločitve glede kasnejšega izbora finalizacije površin. Cena naravnih konstrukcij v smiselni sestavi je praviloma primerljiva s klasičnim načinom gradnje, cena naravnih materialov za finalizacijo pa tudi. Če je seveda njihova uporaba pravilna in smiselna. V obeh primerih ni odveč nasvet strokovnjaka.
Nekaj argumentov za odločanje pri nakupu ene ali druge hišne tehnike na osnovi ekonomičnih kazalcev pa ob koncu članka v poglavju o vzdrževanju. Ravno na tem področju velja svoje odločitve trezno premisliti, saj lahko strošek hišne tehnike predstavlja do en tretjine celotnega stroška objekta.

Izvedba
Za nemoteno izvedbo so najpomembnejši strokovno dovršeni projekti za izvedbo. Na tej osnovi oziroma v sodelovanju s strokovnjakom naj poteka izbira izvajalcev posameznih del, ki morajo imeti določene izkušnje oziroma morajo biti strokovno usposobljeni. Na ta način si lahko namreč prihranite precej kasnejših morebitnih zapletov.
Določen nadzor med gradnjo naj torej izvaja že sam projektant, ki ugotavlja, ali izvedba sledi načrtom v projektu. Sicer pa mora vsak naročnik na gradbišču imeti tudi svojega nadzornega, ki zagovarja interese naročnika v odnosu do izvajalca. Nadzorni mora razpolagati z bogatimi izkušnjami v gradbenem poklicu, saj lahko le tako suvereno zastopa vaše interese.
Ker je pri nas samograditeljstvo še vedno zelo pogosta tradicionalna praksa, bi želela ob tej prilki opozoriti, da naravna gradiva ne omogočajo samograditeljskih improvizacij na gradbišču in da lahko drobne napake v izvedbi povzročijo resne poškodbe v materialu in konstrukciji. Njihova sanacija pa pogosto presega strošek s samograditeljstvom privarčevanega denarja. V določenih primerih pa sploh ni več mogoča (npr. gradnja s slamo ali ilovico).

Vzdrževanje
Pravilno vgrajeni naravni materiali praviloma ne potrebujejo posebnega vzdrževanja. Iz tega vidika gre za pravi trajnosti pristop h gradnji. Les se je sposoben samozaščititi, če so za to seveda podani osnovni pogoji (suha vgradnja, možnost sušenja vlage od padavin). Vzdrževanje lesa, ki ga pri nas tradicionalno poznamo, ni toliko povezano s samo potrebo lesa po zaščiti, temveč bolj z zahtevo umetnih premazov, ki jih tradicionalno uporabljamo za zaščito tega naravnega materiala, po njihovi obnovi. Pravilna izdelava in uporaba ilovnatih gradbenih materialov in sicer predvsem ometov, saj v tem stanju ilovica najmanj obstojna, tudi ne pogojuje nobenega nadaljnjega vzdrževanja. Vse spremembe, ki se dogajajo na objektih, so bolj posledica sprememb po osvežitvi ambienta z novo barvo in podobno. Če pa tako med samo gradnjo kot tudi kasneje med bivanjem pride do kakšnih poškodb, je le-te izjemno enostavno sanirati. Kot že rečeno tudi naravni premazi za les oziroma barve ne zahtevajo posebnega vzdrževanja. Pri vremenskim vplivom izpostavljenemu lesu je zaščito najbolje prepustiti naravnim procesom, pri zaščiti notranjih površin z naravnimi premazi pa je potrebno več pozornosti nameniti uporabi pravilnih sredstev za nego. Vkolikor tudi samo gospodinjstvo prebivalcev v tovrstnih hišah poteka po naravnih zakonitostih, potem to ne predstavlja kakšnega posebnega problema, saj so naravna sredstva za nego pravilna izbira. Naravne zidne barve zaradi svoje naravnosti tudi niso bolj občutljive kot običajni premazi. Pogostost obnavljanja določajo prebivalci sami in sicer glede na svoj stil bivanja oziroma že prej omenjene potrebe po spremembah.
Stroški vzdrževanja pa so pomembna podlaga za odločitev nakupa enega ali drugega sistema na področju hišne tehnike. Investicija v sistem izrabe deževnice je prav gotovo tako ekološko kot tudi finančno smiselna odločitev. Investicija v bolj izolativno stavbno pohištvo oziroma konstrukcijo morda predstavlja višji strošek v samem času gradnje, ki pa se tekom bivanja gotovo obrestuje. Investicija v včasih nekoliko dražje sisteme ogrevanja oziroma izrabe obnovljivih virov energije za potrebe ogrevanja pa znak zavedanja, da bo potrebno na tem področju narediti miselni preskok, še preden bodo to od nas zahtevale realne danosti. Medtem ko je preoblikovanje sončne energije v električno trenutno celo donosno početje, saj je cena v omrežje poslane na ta način pridobljene električne energije višja od cene od dobavitelja prejete električne energije.


Ključne besede:
gradnja ekološke hiše, finance, izvedba, vzdrževanje

 

Sorodni članki:

3,222656E-02

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: