Skupaj razkrivamo

6.12.2018

Zniževanje krvnega tlaka in kožni rak

Na Hrvaškem je pred kratkim močno odmevala novica, da nekatera zdravila za znižanje krvnega tlaka povečajo tveganje za nastanek raka kože. 
Pri nas je Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke objavila opozorilo zdravstvenim delavcem, da je potrebno bolnike, ki jemljejo zdravila za zniževanje krvnega tlaka z vsebnostjo hidroklorotiazida, opozoriti na porast tveganja za raka kože. 
V nadaljevanju objavljamo to opozorilo, original pa je dostopen tukaj.

Neposredno obvestilo za zdravstvene delavce  (z dne 17. oktober 2018)

Hidroklorotiazid: tveganje za nemelanomskega raka kože
(bazalnocelični karcinom, ploščatocelični karcinom)

Spoštovani,

v dogovoru z Evropsko agencijo za zdravila (EMA) in Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) vas imetniki dovoljenj za promet z zdravili, ki vsebujejo hidroklorotiazid, obveščamo o naslednjem:

Povzetek
• Farmakoepidemiološke študije so pokazale porast tveganja za nemelanomskega raka kože (bazalnocelični karcinom, ploščatocelični karcinom) ob izpostavljenosti naraščajočim kumulativnim odmerkom hidroklorotiazida.
• Bolnike, ki jemljejo hidroklorotiazid sam ali v kombinaciji z drugimi zdravili, je treba seznaniti s tveganjem za nemelanomskega raka kože in jim svetovati, naj si redno pregledujejo kožo, da bi tako odkrili morebitne nove spremembe ali spremembe že obstoječih opažanj na koži ter o vseh sumljivih spremembah obvestijo svojega
zdravnika.
• Sumljive kožne spremembe je treba pregledati, kar lahko vključuje tudi histološko preiskavo biopsijskih vzorcev.
• Bolnikom je treba svetovati, naj omejijo izpostavljenost sončni svetlobi in UV-žarkom, med izpostavljenostjo sončni svetlobi oz. UV-žarkom pa naj uporabljajo ustrezno zaščito, da bodo zmanjšali tveganje za raka kože.
• Pri bolnikih, ki so že imeli raka kože, je treba uporabo hidroklorotiazida skrbno pretehtati.

Dodatne informacije glede varnosti
Zdravila, ki vsebujejo hidroklorotiazid, se pogosto uporabljajo za zdravljenje visokega krvnega tlaka in kardialnega, jetrnega ali nefrotskega edema ter kroničnega srčnega popuščanja.
Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je ocenil razpoložljive vire podatkov (tj. literaturo, EudraVigilance). Nedavni farmakoepidemiološki študiji izvedeni na Danskem na podlagi podatkov za vso državo (vključno z Danskim registrom raka ter Nacionalnim registrom predpisanih receptov) sta pokazali kumulativno, od odmerka odvisno povezanost med hidroklorotiazidom in nemelanomskim rakom kože (bazalnoceličnim karcinomom,
ploščatoceličnim karcinomom). Možen mehanizem nastanka nemelanomskega raka kože bi lahko bile fotosenzitivne reakcije, ki jih povzroča hidroklorotiazid. Prva študija [1] je zajela populacijo s 71.533 primeri bazalnoceličnega karcinoma, ki so jo primerjali s kontrolno skupino 1.430.833 oseb iz splošne populacije, in populacijo z 8.629 primeri ploščatoceličnega karcinoma, ki so jo primerjali s kontrolno skupino 172.462 oseb iz splošne populacije. Pri uporabi velikih količin hidroklorotiazida (kumulativno ≥50.000 mg) je bilo prilagojeno razmerje obetov (angl. odds ratio-OR) 1,29 (95% interval zaupanja: 1,23-1,35) za bazalnocelični karcinom in 3,98 (95% interval zaupanja: 3,68-4,31) za ploščatocelični karcinom. Povezanost odziva s kumulativnim odmerkom so opažali tako pri bazalnoceličnem karcinomu kot tudi pri ploščatoceličnemu karcinomu.
Kumulativni odmerek 50.000 mg ustreza na primer približno 11-letnemu jemanju 12,5 mg hidroklorotiazida na dan.
Druga študija [2] je pokazala možno povezanost med rakom ustnic (ploščatocelični karcinom) in izpostavljenostjo hidroklorotiazidu. Primerjali so 633 bolnikov z rakom ustnic (ploščatocelični karcinom) s kontrolno skupino 63.067 oseb iz splošne populacije po metodi vzorčenja v naboru ogroženih (angl. risk-set sampling strategy). Raziskava je pokazala povezavo med kumulativnim odmerkom in odzivom, s prilagojenim OR 2,1 (95% interval zaupanja: 1,7-2,6) za tiste, ki so kadarkoli jemali hidroklorotiazid, s povečanjem OR na 3,9 (3,0-4,9) za uporabo velikih (~25.000 mg) in OR 7,7 (5,7-10,5) za največje kumulativne odmerke (~100.000 mg).
Nemelanomski rak kože je redek. Stopnja incidence je v veliki meri odvisna od fenotipa kože in drugih dejavnikov, zato se izhodiščna tveganja in stopnje incidence od države do države razlikujejo. Ocenjene stopnje incidence se razlikujejo glede na regije v Evropi in se gibljejo od 1 do 34 primerov na 100.000 prebivalcev na leto za ploščatocelični karcinom in od 30 do 150 primerov na 100.000 prebivalcev na
leto za bazalnocelični karcinom. Rezultati epidemioloških študij na Danskem kažejo, da se lahko tveganje poveča od približno 4- do 7,7-krat za ploščatocelični karcinom in 1,3-krat za bazalnocelični karcinom, odvisno od kumulativnega odmerka hidroklorotiazida.
Povzetki glavnih značilnosti zdravil in Navodila za uporabo za vsa zadevna zdravila bodo posodobljeni tako, da bodo seznanjali s tveganjem za nemelanomskega raka kože, povezanim z uporabo hidroklorotiazida.

Literatura:
[1] Pedersen et al., Hydrochlorothiazide use and risk of nonmelanoma skin cancer: A nationwide case-control study from Denmark. J Am Acad Dermatol 2018;78:673-681
[2] Pottegard A, Hallas J, Olesen M, Svendsen MT, Habel LA, Friedman GD, Friis S. Hydrochlorothiazide use is strongly associated with risk of lip cancer. J Intern Med 2017; 282: 322–331.

__________________________________________________________
Poziv k poročanju o domnevnih neželenih učinkih 
Prosimo, da o domnevnih neželenih učinkih, ki jih opazite pri zdravljenju z zadevnimi zdravili poročate v skladu s Pravilnikom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 57/14 in 27/17), na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si. 
Izpolnjen obrazec o domnevnem neželenem učinku zdravila pošljite nacionalnemu centru za farmakovigilanco na naslov Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco, Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana, faks +386 (0)8 2000 510 ali na elektronski naslov hfarmakovigilanca@jazmp.si.

Ključne besede:
rak, koža, krvni tlak, zdravila

 

Sorodni članki:

0,015625

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: