Skupaj razkrivamo

3.3.2008

Kaj morate vedeti o probiotikih?
Povzeto po študiji Dr. Roberta Hutkinsa, Univerza v Nebraski, ZDA


Uvod v ekologijo prebavnega trakta
Živalski in človeški prebavni trakt sta gosto naseljena z bakterijami in mikroorganizmi. Posebno človeški kolon (debelo črevo) vsebuje več kot 1012 bakterij na gram iz štiristotih različnih vrst. Čeprav ekološka vloga mnogih organizmov ni poznana, pa je dobro znano, da ima  črevesna mikroflora poglaviten vpliv na zdravje gostitelja. Nekateri organizmi v prebavilih so seveda potencialni patogeni, ki čakajo na svojo priložnost, medtem ko se je za druge izkazalo, da igrajo pozitivno vlogo pri preprečevanju prebavnih obolenj.
Prav tako je jasno, da to floro uravnava ali nanjo vplivata prehrana ali neposreden vnos zunanjih mikroorganizmov. Ideja, da določen mikroorganizem lahko izboljša človekovo zdravje, pravzaprav ni nova. Pred približno sto leti jo je prvi objavil Nobelov nagrajenec, imunolog Elie Metchnikoff, čigar razprava iz leta 1906 je nosila naslov Podaljšanje življenja.

Namerno uravnavanje črevesne flore z namenom zavreti ali razseliti patogene in druge neželjene mikroorganizme, zamisel, ki jo danes poimenujejo tekmovalna izključitev, je v zadnjih dveh desetletjih pritegnila precejšnjo pozornost raziskovalcev. Vendar so šele nedavno začeli podrobno raziskovati, kako v prebavnem traktu delujejo bakterije, ki izboljšujejo zdravje, in kako povzročijo spremembe gastrointestinalnega zdravja.

Uporaba probiotičnih bakterij za izboljšanje gastrointestinalnega zdravja
Kljub znatni mikrobiološki raznolikosti v človeškem gastrointestinalnem traktu pripada večina bakterij v debelem črevesju rodovom Bacteroides, Lactobacillus in Bifidobacterium. Poleg tega je rezidenčna intestinalna flora, dobljena ob rojstvu, na splošno kar stabilna in zagotavlja novorojenčku (in kasneje odraslemu) učinkovito obrambo pred vdorom patogenih ali razraščanjem že obstoječih bakterij.

Vendar se mikrobiološko ravnotežje lahko poruši zaradi dietne  prehrane, uporabe antibiotikov ali prebavnih obolenj. Ko pride do teh motenj, se lahko razrastejo domači ali zunanji patogeni mikroorganizmi in povzročijo gastrointestinalno infekcijo. Porodila se je ideja o vzpostavitvi normalne, zdrave flore z zaužitjem tistih bakterij, ki se nahajajo v zdravem intestinalnem traktu, in ta pristop je izhodišče probiotične ideje.

Leta 1965 uporabljeni pojem probiotiki se je sprva nanašal na faktor spodbujevanja rasti, ki ga proizvaja en mikroorganizem in ki spodbuja rast drugih mikroorganizmov (ravno obratno kot pri antibiotikih). Ta opredelitev je doživela vrsto različic, in leta 1989 so bili probiotiki pojmovani kot živi mikrobski prehranski dodatki, ki koristno delujejo na gostitelja s tem, da izboljšajo njegovo črevesno ravnotežje. Sedanja opredelitev, ki jo je sprejela Svetovna zdravstvena organizacija (del Organizacije za prehrano in poljedelstvo pri Združenih narodih), poimenuje probiotike žive mikroorganizme, ki so – uporabljeni v pravem odmerku –  uporabniku v zdravstveno korist. Ta zadnja opredelitev je pomembna, saj spoznava oboje: pomen živosti in zadostnega odmerka kot tudi dejstvo, izhajajoče iz mnogih poročil, da so probiotiki zdravstveno koristni tudi izven prebavnega trakta.

Probiotiki in naselitev v prebavnem traktu
Na splošno so in vitro študije in poskusi na živalih pokazali, da lahko probiotične bakterije pozitivno vplivajo na gastrointestinalno mikrofloro na en ali več načinov. Dobro je poznano, da lahko laktobacili in bakterija bifido proizvedejo antagonistične (neprijateljske)  spojine, kot so bakteriocini, peroksidi in organske kisline. Slednje lahko delujejo neposredno kot zaviralci patogenov in drugih tekmecev, lahko pa tudi znižajo pH v črevesju do stopnje, ki preprečuje črevesne patogene.
Drug mehanizem, za katerega domnevajo, da preprečuje bolezni, je prilepitev na epitelijske celice. Prilepitev probiotičnih bakterij na epitelijske celice prebavil bi po teoriji onemogočila vezavo salmonele, E. coli, clostridia in drugih patogenov. Domnevajo, da je to tekmovanje za prostor glavni dejavnik, ki nas varuje pred zajedavci in patogenimi organizmi, ki bi nas radi kolonizirali. Končno lahko probiotične bakterije enostavno preženejo druge bakterije tako, da jih odrinejo s tal, ki bi jih lahko uporabile kot gojišče in jih dobesedno porinejo iz telesa skozi debelo črevo.

Kljub številnim trditvam v prid probiotikom je bilo mnoge od njih težko dokazati, in tudi zamisel sama ostaja protislovna. Sevi so pogosto slabo opredeljeni in nekonzistentno proizvedeni, zato je težko pripisati specifičen učinek specifičnemu sevu. Celo sama trditev, da probiotične bakterije dejansko naselijo prebavni trakt, je izgledala vprašljiva, saj številne študije kažejo, da se nekateri probiotični sevi ne zadržujejo dolgo v prebavnem traktu. Kljub temu pa obstajajo dokazi za mnoge trditve, vključno z zmanjšanjem in trajanjem diarej in olajšanjem simptomov, povezanih z netoleranco do laktoze. Obstajajo tudi dokazi, da lahko kratkoverižne maščobne kisline, ki jih proizvajajo določene probiotične bakterije, vplivajo na vezavo holesterola in da lahko probiotične bakterije znižajo krvni holesterol z adsorbcijo žolčnih kislin in holesterola.
 
Kriteriji in izbor probiotičnih bakterij
Če želimo da bi probiotiki delovali morajo imeti  številne lastnosti: probiotične bakterije morajo biti odporne na nizek pH in preživeti kislost v želodcu, prenesti morajo žolčne soli v koncentracijah, ki so prisotne v prebavnem traktu, morajo se zoperstaviti ali vsaj zaviralčno delovati na prebavne patogene, morajo se vezati ali drugače delovati na celice epitelija v prebavilih (glej zgoraj) in nuditi klinično dokazane koristi.

Zgodovina Lactobacillusa acidophilusa DDS-1
Čeprav je Metchnikoff imel nekaj naslednikov, ki so naprej raziskovali in razvijali probiotične proizvode, pa je bilo na tem področju do leta 1960 relativno malo raziskovalnega interesa. V zgodnjih 60-tih je začel probiotične bakterije raziskovati Khem Shahani, profesor na Univerzi Nebraska. Njegova skupina je izolirala in začela podrobno raziskovati lastnosti seva Lactobacillus acidophilus, ki so ga poimenovali DDS-1. Ta sev je imel vse lastnosti, ki jih lahko pričakujemo od probiotičnega organizma. Preživel je kislost želodca, bil je odporen na soli žolčnih kislin in sposoben je bil dobro rasti v okolju prebavnega trakta. Sev je močno deloval tudi na galactozidazeo, in – kar je morda najpomembneje – ugotovili so, da proizvaja snovi, ki zaviralno delujejo na tekmece, vključno s patogenimi in drugimi neželjenimi organizmi.

Zgoraj opisane značilnosti so bistvene za učinkovitost probiotičnih bakterij. Vendar je potrebna še ena odločilna značilnost, in ta odlikuje Lactobacillus acidophilus DDS-1 pred drugimi sevi. Organizem mora biti namreč dovzeten in stabilen za masovno proizvodnjo, žetev, embaliranje in shranjevanje. Sev, uporabljen kot probiotik, mora priti v prebavni trakt v velikem številu (najmanj milijarda). Zato pa mora biti dovolj odporen, da prenese navedene proizvodne pogoje. Shahanijeva skupina je vložila znatne napore v izboljšavo proizvodnih pogojev in razvila celo specialno rastišče, tako da lahko doseže zelo veliko gostoto celic. Razvili so tudi novo zdravilno obliko, ki zagotavlja, da se probiotični pripravek obdrži pri življenju med shranjevanjem.

Najnovejše raziskave Lactobacillusa acidophilusa DDS-1
Po odkritju in zgodnji karakterizaciji Lactobacillusa acidophilusa DDS-1je začela znanstvena skupina profesorja Shahanija širše raziskovati protitumorske, protirakaste, protidiarejne in imunostimulativne lastnosti seva. Analizirali so tudi sposobnost izločanja raznih encimov in proizvodnje vitaminov B. Poleg tega je razvoj kriobiologije (veja biologije, ki se ukvarja z preučevanjem snovi ki so izpostavljene hitrem hlajenju) omogočil večjo stabilnost pri shranjevanju proizvodov z Lactobacillusom acidophilusom DDS-1.
Pri uporabnikih in zdravstvenih delavcih vlada zadnje čase precejšnje zanimanje za verodostojne informacije o proizvodih, ki vsebujejo probiotike. Na etiketi mora biti podrobno navedenih nekaj vrst informacij. Jasno morata biti, denimo, navedena ime in sev organizma. Poimenovanje mora izhajati iz najmodernejše klasifikacije na molekularni osnovi. Proizvod mora vsebovati samo navedeni sev in ne sme biti okužen z drugimi organizmi. Navedena mora biti gostota celic (najmanj 100 milijonov, še bolje milijarda), in ta raven se mora ohraniti med celotnim rokom uporabe. Proizvod mora biti v takšni ovojnini, da je njegova izpostavljenost relativni vlagi in kisiku omejena. Biti mora stabilen pri temperaturah v hladilniku in idealno je, če je delno stabilen tudi pri sobni temperaturi.
 
Učinkovitost seva mora biti podprta z znanstvenimi raziskavami, objavljenimi v ustrezni in dostopni znanstveni reviji. In prav Lactobacillus acidophilus DDS-1 je eden od peščice tržno dostopnih probiotičnih sevov, ki ustrezajo tem zahtevam.

Ključne besede:
prebavni trakt, črevesna flora, probiotiki, bakterije

 

Sorodni članki:

0,015625

Želite brati naše novice tudi v prihodnje?

Prepotrebna sredstva za delovanje projekta Skupaj za zdravje človeka in narave lahko donirate na več načinov.

1. Z neposredno donacijo preko varnega in enostavnega online plačila Paypal.


2. Tako, da namenite del vaše dohodnine: